Brońmy konstytucyjnej klauzuli sumienia dla farmaceutów!

18 października 2017 16:45Komentowanie nie jest możliweViews: 40

tabletkiSzanowni Państwo,

uniwersalna wartość, jaką jest wolność sumienia i związana z nią klauzula sumienia, jest gwarantowana przez polską Konstytucję. Potwierdził to również wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r.

Niestety, potrzeba bronić tej ważnej wartości, a wraz z nią farmaceutów, których sumienia próbuje się łamać. Proszę Państwa o podpis:

http://www.citizengo.org/pl/lf/102835-bronmy-konstytucyjnej-klauzuli-sumienia-dla-farmaceutow

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marcin Czech w odpowiedzi na poselską interpelację oraz p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego w odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich, ku wielkiej radości lewicowych mediów, zakwestionowali w ostatnim czasie prawo właścicieli aptek do odmowy sprzedaży środków niezgodnych z ich sumieniem (np. mogących działać w sposób wczesnoporonny). Tymczasem prawo to wprost wynika z Konstytucji i zostało potwierdzone wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego domagamy się przestrzegania konstytucyjnego prawa farmaceutów oraz właścicieli aptek do powoływania się na klauzulę sumienia oraz prosimy o doprecyzowanie ustawy Prawo Farmaceutyczne, tak aby ta kwestia nie budziła już więcej wątpliwości.

http://www.citizengo.org/pl/lf/102835-bronmy-konstytucyjnej-klauzuli-sumienia-dla-farmaceutow

Artykuł 53 ustęp 1 Konstytucji RP mówi, że „każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii”. Odnosząc się do tego przepisu Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 7 października 2015 r. (sygn. akt K 12/14), wydanym pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rzeplińskiego jeszcze przed zawirowaniami związanymi z obsadą stanowisk sędziowskich, stwierdził: „Wolność sumienia – w tym ten jej element, którym jest sprzeciw sumienia – musi być respektowana niezależnie od tego, czy istnieją przepisy ustawowe ją potwierdzające. Ustawodawca nie może więc dowolnie kształtować albo znosić tego „przywileju”, lecz musi respektować konstytucyjne warunki ustanawiania ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela”. Powyższe fakty jasno dowodzą, że pomimo że w ustawie „Prawo farmaceutyczne” nie ma wzmianki o klauzuli sumienia dla farmaceutów i właścicieli aptek, jej gwarancja wynika bezpośrednio z Konstytucji. Brońmy klauzuli sumienia dla farmaceutów:

http://www.citizengo.org/pl/lf/102835-bronmy-konstytucyjnej-klauzuli-sumienia-dla-farmaceutow

Bardzo dziękuję Państwu za głos w tej ważnej sprawie.

Pozdrawiam serdecznie,

Magdalena Korzekwa-Kaliszuk
Dyrektor CitizenGO Polska

A oto treść protestu:

W obronie konstytucyjnej klauzuli sumienia dla farmaceutów

Adresat petycji: Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł

Szanowny Panie Ministrze,

artykuł 53 Konstytucji oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2015 r. (sygn. akt K 12/14) w którym stwierdzono, że „wolność sumienia – w tym ten jej element, którym jest sprzeciw sumienia – musi być respektowana niezależnie od tego, czy istnieją przepisy ustawowe ją potwierdzające”, jasno gwarantują prawo farmaceutów oraz właścicieli aptek do powoływania się na klauzulę sumienia. Pomimo to, prawo to jest regularnie kwestionowane, w tym – niestety – także przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny oraz przedstawicieli Ministerstwa.

Zwracamy się z apelem o poszanowanie konstytucyjnego prawa do wolności sumienia przez podlegające Panu jednostki oraz o doprecyzowanie ustawy Prawo Farmaceutyczne, tak aby ta kwestia nie budziła już więcej wątpliwości.

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]
Na dziś petycję podpisało 14.189 osób.

Poleć innym!

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Dyskusja

Tagi:
Email
Print
WP Socializer Aakash Web