Zofia Czeska – nowa polska błogosławiona

9 czerwca 2013 14:00Komentowanie nie jest możliweViews: 913

s. Aurelia Patrzyk, prezentka ▼

Od 9 czerwca 2013 roku Kościół Katolicki w Polsce cieszy się nową błogosławioną, którą została Matka Zofia Czeska, założycielka Zgromadzenia Sióstr Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, znanych powszechnie jako Prezentki.

Błogosławiona Zofia Czeska z Maciejowskich żyła w latach 1584–1650. Wychowała się na terenie Małopolski w wielodzietnej szlacheckiej rodzinie, w której wartości religijne i wiedza przekazywane były dzieciom od najmłodszych lat. Gdy dorosła, wyszła za mąż za Jana Czeskiego. Po sześciu latach małżeńskiego życia została 22-letnią wdową, nie posiadającą potomstwa. Z całą pewnością można powiedzieć, iż ten czas był dla niej trudnym i bolesnym doświadczeniem, a jednocześnie początkiem odkrywania głębi swego powołania, odczytywania propozycji Jezusa co do jej dalszego życia. Zapewne pytała Boga: „co mam dalej czynić? Panie, pomóż mi dobrze odczytać Twoją wolę i Twoje pragnienia względem mnie”.

Mimo doświadczanych trudności Zofia nie zamykała się w swoim bólu. Była wrażliwa na potrzeby drugiego człowieka. Wyrażało się to między innymi poprzez jej działalność w Arcybractwie Miłosierdzia, założonym w Krakowie przez ks. Piotra Skargę, jak również poprzez liczne, hojne ofiary na rzecz kościołów i klasztorów. Ta wrażliwość i otwartość serca na potrzeby bliźnich pomogła jej dostrzec zwłaszcza biedne i osierocone dziewczęta, które spotykała na krakowskich ulicach. Jałmużna? Owszem, udzielała jej, ale to jej nie wystarczało. Chciała uczynić coś, co przyniosłoby trwałą, gruntowną pomoc tym, o których – wydawać by się mogło – inni zapomnieli.

Po latach poszukiwań i modlitwy, podjęła się dzieła, które jak na jej czasy było odważne, innowacyjne i niespotykane. W kamienicy przy ul. Szpitalnej w Krakowie, którą po części odziedziczyła po ojcu, a po części odkupiła od rodzeństwa, otworzyła dla dziewcząt dom. Właśnie to słowo było dla niej ważne: DOM. W nim dziewczęta – zarówno biedne, jak i bogate, córki mieszczan i szlachty – mogły zdobywać wykształcenie, rozwijać się duchowo i moralnie, przygotowywać do dorosłego życia. W Domu Matki Zofii doświadczały miłości, bezpieczeństwa, troski. Odnajdywały swoją godność i poczucie ukochania przez Boga.

Dla trwałości dzieła i kontynuacji powierzonej przez Boga misji, bł. Zofia Czeska podjęła się starań o utworzenie zgromadzenia zakonnego. Zarówno zgromadzenie, jak i dziewczęta oddała pod opiekę Maryi ofiarowanej jako trzyletnie dziecko w świątyni jerozolimskiej.

Błogosławiona Zofia Czeska zmarła 1 kwietnia 1650 roku i została pochowana w kościele Mariackim w Krakowie.

Do dziś siostry prezentki, w duchu charyzmatu swej Błogosławionej Założycielki, podejmują się wychowania i kształtowania młodych pokoleń, pomagając im stawać w obecności Boga Żywego, który jest Miłością, i dążyć ku pełni człowieczeństwa oraz rozeznawania swego osobistego powołania.

Błogosławiona Zofia może być dla każdego z nas wzorem prawdziwej wiary, zaufania i zawierzenia Bożemu prowadzeniu, otwartości na głos i działanie Ducha Świętego. Może być patronką rodzin, wychowawców, wszystkich, którym na sercu leży troska o rozwój – duchowy i intelektualny – dzieci i młodzieży.

Błogosławiona Zofio – módl się za nami!

Poleć innym!

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Dyskusja

Tagi:
Email
Print
WP Socializer Aakash Web