Trzydziesta czwarta Niedziela zwykła, Uroczystość Chrystusa Króla, 26 XI 2017 – komentarz do Ewangelii

24 listopada 2017 07:25Komentowanie nie jest możliweViews: 483

IMG_3259-Resizer-800Chrystus Król naszą gwarancją zbawienia

Rozważa: Lucyna Montusiewicz ●

Trzydziesta czwarta Niedziela zwykła, Uroczystość Chrystusa Króla (26 listopada 2017)

Czytania: Ez 34, 11-12. 15-17; 1 Kor 15, 20-26. 28

Ewangelia: Mt 25, 31-46

Od zawsze była inspiracją do twórczości malarskiej i ikonopisarskiej. Była inspiracją do ludzkich kalkulacji, kto zostanie zbawiony, a kto potępiony, ewentualnie czy mnie też to dotyczy. Czy miłosierdzie Boga zakryje wszystkie moje grzechy i ludzi, którzy Go nie znają, z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu?

Jednak współcześnie coraz częściej pojawia się myślenie, że wszystko można, bo Bóg jest wspaniałomyślny i miłosierny, i zawsze wybacza. Czy słusznie?

Ewangelia zapowiada powtórne przyjście Syna Człowieczego w chwale chórów anielskich. Zachowa się On wobec narodów jak Pasterz. W czasie życia ziemskiego Jezus często powoływał się na figurę dobrego pasterza. Tego, który troszczy się o powierzone owce, który pasie je na zielonych pastwiskach i prowadzi je do wód. Szuka zagubionej i opatruje rany zranionej.

Tym razem ogarnie całe stado i oddzieli owce od kozłów. Kozły symbolizują owce, które za życia brały wszystko dla siebie. Nie zauważyły małej, głodnej owieczki, nie przyjęły do stada obcej, nie uwolniły uwięzionej, nie poszły do chorej. Tak mało, tak banalnie, a zarazem tak dużo, że wszystko!

Słuchamy tego słowa jak przenośni. Kiedy tacy byliśmy? Pytają owce, te po prawej stronie, te, które robiły wszystko tak spontanicznie, iż nie zauważają swoich zasług wobec maluczkich. Te owce symbolizują człowieka, który oddaje z siebie wdzięczność, otwiera swój dom i serce dla maluczkich, rozdaje dobroć, której nie jest właścicielem. Bo tylko Bóg jest dobry, On nas wszystkich nasyca swoją dobrocią. Mamy jej w sobie bardzo dużo, bo dużo otrzymaliśmy. Mamy co rozdawać.

Zatem prawie wiemy, kto będzie zbawiony – to błogosławieni i święci, których świętość potwierdza Kościół. Jednak do końca nie mamy pewności, kto tej łaski nie otrzyma. To mogę być ja, albo to ty usłyszysz „idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny”.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata oraz dzisiejsza Ewangelia przychodzą z pomocą naszej refleksji nad życiem: dokąd zmierzamy, co chcemy osiągnąć w wymiarze duchowym, do jakich owiec przydzieli mnie Pan, gdy przyjdzie, a przyjdzie na pewno.

Sąd jest odkryciem prawdy. Ewangelia jest Sądem!

Odkrywamy prawdę o sobie i prawdę o Bogu, którego sąd jest pełen miłosierdzia. Nie jesteśmy sami. Obecny Jezus jako Pantokrator – Król Wszechświata jest naszą gwarancją zbawienia, Jego sprawiedliwość przechodzi przez całą historię świata i naszą osobistą. Zatem póki jeszcze jest czas …znajdź dzisiaj swoje miejsce w tym Sądzie, znajdź miejsce wśród owiec.

 

lucyna-montusiewicz-01Lucyna Montusiewicz, matka i żona, psycholog, nauczyciel akademicki, wieloletni przewodnik po Ziemi Świętej i Beskidach.

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.

Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.

Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”

A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”.

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!

Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”.

Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?”

Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”.

I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».

 

Poleć innym!

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Dyskusja

Tagi:
Email
Print
WP Socializer Aakash Web