Św. Izydor z Sewilli – patron Internetu

30 marca 2014 05:47Komentowanie nie jest możliweViews: 624

izydorHiszpańscy informatycy ze Służby Obserwacyjnej Internetu w Barcelonie, inspirowani wskazówkami i zaleceniami Papieskiej Rady Środków Społecznego Przekazu, uznali św. Izydora za patrona Internetu i internautów. Święty Kościoła katolickiego, biskup Sewilli, naukowiec i autor niezliczonych dzieł – to niektóre z atrybutów Izydora. Jego wspomnienie Kościół katolicki obchodzi 4 kwietnia.

Według podania, św. Izydor miał pochodzić z Nowej Kartaginy, w prowincji Murcji w Hiszpanii, ze znakomitej rodziny rzymskiej i hiszpańskiej. W czasie najazdu na Hiszpanię cesarza wschodnio-rzymskiego, jego ojciec, Sewerian, miał z żoną i dziećmi uciec do Sewilli w roku 554, gdzie w tym samym roku miał się urodzić św. Izydor. Legenda głosi, że przy narodzinach dziecka rój pszczół osiadł na jego ustach i zostawił na nich słodki miód. Miała to być zapowiedź daru niezwykłej wymowy, jaką szczycił się przyszły święty.

Po rychłej śmierci rodziców, wychowaniem młodszego rodzeństwa zajął się najstarszy brat, św. Leander, który był wówczas arcybiskupem w Sewilli. Przy nim to Izydor miał okazję przyglądnąć się z bliska dramatycznym wydarzeniom tego czasu: misji Leandra w Konstantynopolu (582), oblężeniu Sewilli przez ariańskiego króla Wizygotów (583-584), unifikacyjnym i antyariańskim wysiłkom lat późniejszych itd.

Po śmierci Leandra (599), Izydor wstąpił na osieroconą przezeń stolicę biskupią; zasiadał na niej 37 lat. Wyróżnił się jako dobry pasterz, dzielny administrator i ojciec dla swoich wiernych. Większą część czasu posługi biskupiej poświęcił dziełu reorganizacji Kościoła hiszpańskiego. Zwołał kilka synodów, na których uchwalano prawa, dotyczące karności religijnej i życia kościelnego. I tak na synodzie narodowym w Toledo (633) ułożono symbol wiary, który przez długie wieki był odmawiany w liturgii nie tylko w Hiszpanii, ale poza jej granicami. Ustalono również dla całego państwa jednolitą liturgię i wyznaczono stałe terminy dla synodów. Pośród tego żmudnego dzieła wzrastał nieustannie autorytet i osobisty prestiż Izydora.

Święty zostawił także trwały ślad w literaturze kościelnej. Św. Bralion, jego uczeń i sekretarz, wymienia 20 zostawionych przez św. Izydora dzieł. Zwalczał w nich arianizm, zostawił wykład prawd wiary i moralności, pisał o dziejach Gotów i Wandali, którzy opanowali jego kraj. Największym wszakże dziełem, jakie zostawił, jest Codex etimologiarum – próba  syntezy wiedzy, jaką za jego czasów posiadano. Pisywał także epigramy (najciekawsze są epigramy przeznaczone dla biblioteki, skryptorium i apteki domowej). Izydorowi zawdzięczamy także Kronikę, doprowadzoną do r. 624, oraz trzecią, po Hieronimowej i Gennadiuszowej, historię literatury starochrześcijańskiej, pt. O sławnych mężach. Izydor był ponadto autorem wielu kanonów synodalnych oraz dziełka O obowiązkach kościelnych. Wielka szkoda, że zaginęły listy świętego, które by rzuciły snop światła na warunki etniczne, kulturalne, religijne i polityczne Hiszpanii na przestrzeni prawie 100 lat, w których wypadało żyć i działać św. Izydorowi.

O Izydorze pisano, że: polotem dorównywał Platanowi, wiedzą- Arystotelesowi, wymową — Cyceronowi, wszechstronnością — Dydymowi, erudycją- Orygenesowi, powagą — św. Hieronimowi, nauką- św. Augustynowi, a świętością- św. Grzegorzowi I Wielkiemu, który był współczesny św. Izydorowi. Św. Grzegorz, czytając jeden z jego listów, miał zawołać: “Oto drugi Daniel. On przewyższył samego Salomona!”.

Jak piękne było jego życie, tak niemniej wzruszająca była śmierć. Kazał zanieść się do katedry i w obecności biskupów sufraganów (pomocniczych), kapłanów i ludu zdjął swoje szaty biskupie, a wdział pokutny wór, głowę posypał popiołem i zalany łzami odbył spowiedź publiczną. Błagał, by mu odpuszczono jego przewiny i zaniedbania , i by się za niego modlono. Potem przyjął Komunię świętą pod dwoma postaciami i pożegnał się ze wszystkimi pocałunkiem pokoju. Zaniesiony do swojej izby po 4 dniach oddał Bogu ducha 4 kwietnia 636 r., w wieku 82 lat. Pochowano go obok św. Leandra i św. Florentyny. W roku 1063 jego śmiertelne szczątki przeniesiono do Leonu, gdzie spoczywają do dziś.

Kanonizacja formalna św. Izydora z Sewilli odbyła się w 1598 r., kanonizował go papież Klemens VIII. W 1722 r. papież Innocenty XIII ogłosił go doktorem Kościoła.

Modlitwa przed wejściem do internetu

Wszechmocny i wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim, tego co dobre, prawdziwe i piękne, szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, pomóż nam, błagamy Ciebie, przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora, abyśmy podczas naszych wędrówek w internecie kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie te osoby, które spotkamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Święty Izydorze, módl się za nami!

Oprac. Jaromir Kwiatkowski

Źródła:

http://www.deon.pl/religia/swiety-patron-dnia/art,190,sw-izydor-patron-internetu-i-internautow.html

http://mateusz.pl/swieci/0404a.htm

http://mateusz.pl/modlitwa.htm

Poleć innym!

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Dyskusja

Tagi:
Email
Print
WP Socializer Aakash Web