IV Niedziela zwykła, 1 lutego 2015 – komentarz do Ewangelii

30 stycznia 2015 23:00Komentowanie nie jest możliweViews: 2108

jezus i złe duchyZwycięzca piekła i szatana

● Rozważa: ks. Julian Wybraniec ●

IV Niedziela zwykła (1 lutego 2015)
Czytania: Pwt 18, 15-20; 1Kor 7, 32-35
Ewangelia: Mk 1, 21-28 ●

Wielu ludzi uważa, że demony, opętania, egzorcyzmy to jedynie fantastyczne opowiastki z odległej przeszłości, całkowicie niepasujące do naszych czasów. Jaka jest nasza reakcja, gdy Pismo Święte opowiada o duchach nieczystych i ludziach opętanych? Podstawowym celem Ewangelii nie jest doprowadzenie nas do wiary w demony, lecz do wiary w Jezusa Chrystusa, Zbawiciela człowieka. Jeżeli jednak pojawiają się w niej, tak jak w dzisiejszym fragmencie Ewangelii Św. Marka, opowiadania o wypędzaniu złych duchów przez Jezusa, to znaczy, że chcą one zwrócić na coś istotnego naszą uwagę.

Co zatem mówi nam dzisiejsza Ewangelia? Co to za demon, który potrafi aż tak opętać człowieka? Co to za złe moce, które do tego stopnia potrafią opanować człowieka, że zabierają mu radość życia, nie pozwalają mu być sobą, czynią go cierpiącym na duszy, przymuszają do robienia czegoś, czego tak naprawdę czynić nie chce?

Z pewnością może za tym wszystkim stać szatan, czyli anioł, który sprzeciwił się Bogu. Zło, o którym mowa w ostatniej prośbie modlitwy „Ojcze nasz”: „Ale nas zbaw ode Złego”, nie jest jakąś fikcją, lecz oznacza osobę. Szatan od początku był zabójcą, kłamcą i ojcem kłamstwa. Właśnie przez niego grzech i śmierć weszły na świat. Dziś oddziałuje on na nas najczęściej w bardzo wyrafinowany sposób, np. poprzez nasze uporczywe dążenie do posiadania dóbr materialnych, coraz więcej i za wszelką cenę. Ta żądza posiadania, którą niektórzy nazywają „właściwą religią naszych czasów”, bierze w końcu nas samych w posiadanie. Wówczas wszystko, o czym myślimy, co mówimy i czynimy dokonuje się pod jej dyktando, i to wszędzie: w kinie, na wycieczce, a nawet w kościele. Inne rzeczy nas wtedy nie interesują, inne wartości nie mają dla nas znaczenia. Pieniądz nami rządzi, zniewala nas. Chcemy mieć coraz więcej. Liczymy zyski jak opętani.

Ewangelista Marek umieścił opowiadanie o wypędzeniu ducha nieczystego w pierwszym rozdziale swojej Ewangelii. Chciał przez to pokazać, że to, co uczynił Jezus, jest częścią Jego posłannictwa, Jego zbawczego programu: To On zbawia człowieka od Złego, wyzwala z więzów szatana, uwalnia od zła, wszystkich nieczystych duchów, od tego, co człowieka zniewala, opętuje, bierze w posiadanie. Jezus Nazarejczyk, Święty Boży, chce od nas tylko jed­nego: abyśmy nikomu i niczemu innemu nie byli poddani, lecz tylko Bogu. W wydarzeniu z dzisiejszej Ewangelii mówi i działa sam Bóg, który każdego człowieka przyjmuje z miłością i ma władzę go zbawić. Jezus Chrystus odniósł zwycięstwo nad władcą tego świata, wydając się dobrowolnie na śmierć krzyżową, aby dać nam swoje życie i wyswobodzić nas ku wolności dzieci Bożych. Trwajmy w niej i nie poddawajmy się na nowo w jarzmo niewoli – jak nas uczy św. Paweł. Na Chrzcie Świętym wszyscy zostaliśmy uwolnieni od wpływów złego ducha. Dzięki łasce Chrystusa i modlitwie możemy skutecznie odpierać zakusy szatana. Módlmy się często tak, jak czyni to Kościół podczas Mszy Świętej, po Modlitwie Pańskiej: „Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa”.

 

x. Julian WybraniecKs. Julian Wybraniec – w maju 2012 r. przyjął święcenia kapłańskie. Obecnie jest wikariuszem w parafii pw. św. Brata Alberta w Kolbuszowej. Jego pasją jest liturgia oraz muzyka liturgiczna w teorii i praktyce.

————–

Ewangelia wg św. Marka

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego!». Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Poleć innym!

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Dyskusja

Tagi:
Email
Print
WP Socializer Aakash Web