XXI Niedziela Zwykła (A), 27.08.2023 – komentarz do Ewangelii

23 sierpnia 2023 22:40Komentowanie nie jest możliweViews: 149

Zaufaj Bożej mądrości
● Rozważa: ks. Piotr Wąsacz ●

XXI Niedziela Zwykła, rok A (27.08.2023)
●Ewangelia: Mt 16,13–20●

Orędzie Ewangelii bardzo często staje w opozycji wobec mentalności świata. Boża mądrość i sposób prowadzenia historii zbawienia są zupełnie inne niż ludzkie oczekiwania i plany. Jezus w czasie swojego ziemskiego życia nieustannie uczył swoich uczniów – a co za tym idzie także nas – tego „Bożego patrzenia” na rzeczywistość. Tą prawdę potwierdza nam dzisiejsza Liturgia Słowa.

Niepojęta Mądrość Boża

Drugie czytanie, które słyszymy w czasie dzisiejszej Liturgii, jest pochwałą Bożej mądrości. Apostoł Paweł w liście do Rzymian podkreśla, że ta mądrość Boga jest niepojęta dla człowieka, nie da się jej poznać czy doradzać Stwórcy. Nieraz to działanie Ojca Niebieskiego w historii świata i ludzkości jest dla nas niezrozumiałe. Trudno nam je przyjąć, zaakceptować. Bóg jest miłością. I kieruje dziejami świata i historii z miłością. Chce, aby wszyscy ludzie osiągnęli zbawienie. Trzeba nam o tym pamiętać szczególnie w momentach życiowych trudności, kiedy nie rozumiemy, dlaczego Bóg w taki a nie inny sposób prowadzi nas przez życie. Ta Boża mądrość jest czasami po ludzku niewytłumaczalna, ale zawsze przepełniona miłością.

Mesjasz sprzeczny z wizją świata

W dzisiejszej dobrze nam znanej Ewangelii Jezus pyta swoich uczniów, za kogo uważają Go ludzie i sami apostołowie, po czym przekazuje Piotrowi władzę w Kościele.

Bardzo ciekawe jest ostatnie zdanie tego fragmentu. Jezus surowo zabrania swoim uczniom mówić innym ludziom, że On jest oczekiwanym od wieków Zbawicielem. Dlaczego Chrystus to robi? Ponieważ wie, jaką wizję Mesjasza mają współcześni mu ludzie. W czasach Jezusa oczekiwano Zbawiciela, który za pomocą zbrojnych aktów uwolni Żydów spod panowania Cezara. Gdyby tak było, uczniowie Pana staliby się najbardziej rozpoznawalnymi ludźmi w całym kraju. Tymczasem sposób królowania Jezusa jest zupełnie inny. Zaraz po fragmencie, który dziś słyszymy, Jezus zapowiada swoją mękę. Tronem Króla Niebieskiego jest krzyż. Ta wizja zupełnie nie zgadza się ze sposobem rozumowania uczniów, którzy nie wyobrażają sobie śmierci Syna Bożego.

Droga za Jezusem to nie droga kariery

Jako wierzącym grozi nam przyjęcie takiego sposobu myślenia, w którym życie zgodne z Ewangelią, życie blisko Jezusa – miałoby być pozbawione problemów, trudności, cierpienia. Dzisiejszy fragment pokazuje nam zupełnie odwrotną perspektywę. Życie chrześcijanina jest walką o nieustanne upodabnianie się do Jezusa we wszystkim. Nie tylko w tym, co dobre i piękne, ale także w samotności, opuszczeniu, niezrozumieniu, cierpieniu. Bardzo łatwo jest nam naśladować Jezusa w tym, co przyjemne i przynoszące korzyść, natomiast ciężko nam przylgnąć do Niego w tym, co wiąże się z krzyżem. Droga wiary jest drogą krzyża, a nie drogą kariery.

Prośmy dziś o łaskę naśladowania Chrystusa w tym, co trudne.


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.
——————
Ks. Piotr Wąsacz – kapłan Diecezji Rzeszowskiej, w czerwcu 2022 roku przyjął święcenia kapłańskie. Obecnie pełni posługę wikariusza w parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Nockowej.

Poleć innym!

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Dyskusja

Tagi:
Email
Print
WP Socializer Aakash Web