Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (A), 26.11.2023 – komentarz do Ewangelii

24 listopada 2023 02:02Komentowanie nie jest możliweViews: 261

Nadzwyczajny Król
● Rozważa: ks. Piotr Wąsacz ●

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (A), 26.11.2023 ●
Ewangelia: Mt 25, 31-46●

W historii osoba króla zawsze kojarzyła się ze splendorem, bogactwem, respektem i chwałą. Władca zawsze budził strach i obawę u swoich poddanych. Dzisiejsza uroczystość stawia w centrum Chrystusa jako Króla, którego rządy wyglądają zupełnie inaczej niż władanie ziemskich monarchów.

Dzisiejsza uroczystość jest ostatnią niedzielą przed Adwentem, która kończy rok liturgiczny. Ten koniec wybrzmiewa także w dzisiejszej Liturgii Słowa. W pierwszym czytaniu słyszymy o Pasterzu, który będzie pasł swoją trzodę z wielką pieczołowitością i troską. On będzie bacznie doglądał swoich owiec. Ten sam Pasterz będzie również sądził poszczególne owce. Tym troskliwym Pasterzem jest Jezus Chrystus. Jemu zależy na każdym z nas. Troszczy się o swoje dzieci i chce, aby koniec naszego ziemskiego życia okazał się szczęśliwym końcem. Jezus pragnie, aby każdy z nas osiągnął radość życia wiecznego.

Jezus Królem miłości

Królowanie Jezusa jest zupełnie inne niż to, którym wykazują się współcześni władcy. Zbawiciel opiera swoje rządy na miłości, cierpliwości, przebaczeniu i trosce o człowieka. Właśnie tak mamy postępować wobec innych ludzi. Opis Sądu Ostatecznego, którego słuchamy w dzisiejszej Ewangelii, jest tak naprawdę sprawdzianem miłości. Te wszystkie pytania, które Jezus zadaje owcom i kozłom, są pytaniami o miłość do drugiego człowieka i Boga w drugim człowieku. Musimy zdać sobie sprawę, że każdy z nas, gdy stanie przed Stwórcą po swojej śmierci, zostanie zapytany o miłość. Tylko miłość się liczy, tylko ona jest ważna i to wszystko, co robimy, powinno nas prowadzić do wzrostu w miłości wobec Boga i drugiego człowieka. Dzisiejsza uroczystość jest dobrą okazją, aby odpowiedzieć sobie na pytania, jakie Król zadaje tym, których sądzi. Jakie są moje odpowiedzi?

Krzyż tronem Króla

Zazwyczaj w naszych kościołach centralne miejsce zajmuje krzyż. Takie jego umiejscowienie nie jest przypadkowe. Ten zabieg ma nam przypomnieć, że krzyż jest tronem Króla – Jezusa Chrystusa. Jezus, po ludzku wzgardzony i odrzucony, pozostawiony przez najbliższych, okazuje się prawdziwym Królem, ponieważ ponad ludzkie cierpienie, gniew, złość i nienawiść postawił miłość. Krzyż ma nam przypominać, że droga za Chrystusem Królem nie jest drogą łatwą, ale jest drogą piękną. Prośmy dzisiaj naszego Odkupiciela, abyśmy jeszcze bardziej Go kochali. Abyśmy tak jak On każdego dnia w naszym życiu umieli okazywać miłość i dobroć, gdy wokoło tak wiele zła, nienawiści, przemocy i cierpienia.

——————
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.

Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”

A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”. Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?” Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».

Ks. Piotr Wąsacz – kapłan Diecezji Rzeszowskiej, w czerwcu 2022 roku przyjął święcenia kapłańskie. Obecnie pełni posługę wikariusza w parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Nockowej.

Poleć innym!

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Dyskusja

Tagi:
Email
Print
WP Socializer Aakash Web