III Niedziela Zwykła (A), 22.01.2023 – komentarz do Ewangelii

21 stycznia 2023 12:45Komentowanie nie jest możliweViews: 149

Moc Bożego Słowa
● Rozważa: ks. Piotr Wąsacz ●

III Niedziela Zwykła (A), 22.01.2023,
Ewangelia: Mt 4,12-23●

Każdy z nas na pewno doświadczył kiedyś w swoim życiu, jak wielką moc ma ludzkie słowo. Wypowiadane z miłością i troską często staje się przyczyną wzrostu, rozwoju i radości człowieka. Czasem jedno słowo, jedno zdanie wypowiedziane przez drugiego człowieka diametralnie zmienia czyjeś życie. Podobną moc ma „inne” Słowo – Słowo Boga.

Jezus rozpoczyna od głoszenia.

Fragment Ewangelii według świętego Mateusza, który dzisiaj słyszymy opisuje początek publicznej działalności Jezusa. Autor księgi zwraca naszą uwagę na pewien istotny fakt, którego nie możemy pominąć. Ewangelista pisze, że Jezus począł nauczać (por. Mt 4,17). Mesjasz zaczyna swoją działalność od jednego z najistotniejszych elementów – nauczania czyli głoszenia i objaśniania Dobrej Nowiny. Zaraz potem następuje opis powołania pierwszych uczniów. Gdy rybacy decydują się na pójście za Chrystusem ponownie słyszymy, że Jezus obchodził całą Galileę nauczając w tamtejszych synagogach i głosząc Ewangelię o królestwie (por. Mt 4, 23) Te słowa bardzo dobrze pokazują jak ważne w życiu Jezusa i Apostołów było głoszenie Ewangelii.

Każdy z nas ma głosić Słowo Boga!

Znamienne, że z inicjatywy Papieża Franciszka III Niedziela Zwykła – a więc dzisiejsza niedziela jest obchodzona w Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Ten dzień ma na celu zwrócenie naszej uwagi na wartość i znaczenie Słowa Bożego w naszym życiu, jak również ma nas zachęcić do naśladowania Jezusa i Jego uczniów w postawie nauczania i głoszenia Ewangelii. Ten dzień jest dla nas także zachętą do tego, by głosić Ewangelię naszym życiem tam gdzie jesteśmy każdego dnia: w szkole, w pracy, w domu, w parafii, w czasie wypoczynku na feriach zimowych. Nie możemy zaniedbywać tego obowiązku. Trzeba nam pamiętać, że to Słowo Boga podobnie jak słowo ludzkie ma moc przemienić życie nasze i innych ludzi.

Czy Słowo jest obecne w moim życiu?

Dzisiejsza Niedziela Słowa Bożego jest doskonałą okazją do tego, by odpowiedzieć sobie na pytanie jakie miejsce w moim życiu zajmuje Ewangelia? Czy poza niedzielną i świąteczną Eucharystią czy wieczerzą wigilijną słucham Bożego Słowa? Kiedy ostatni raz czytałem Biblię? Może warto od dzisiaj trochę więcej czasu w swoim życiu poświęcić na rozważanie Pisma Świętego?

Prośmy o odwagę, byśmy potrafili otworzyć nasze serca na działanie Bożego Słowa, które chce przemieniać nasze życie oraz leczyć wszelkie choroby i wszelkie słabości (por. Mt 4, 23).

 

ks. Piotr Wąsacz – kapłan Diecezji Rzeszowskiej, w czerwcu 2022 roku przyjął święcenia kapłańskie. Obecnie pełni posługę wikariusza w parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Nockowej.

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: «Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło».

Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim.

A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

Poleć innym!

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Dyskusja

Tagi:
Email
Print
WP Socializer Aakash Web