Uroczystości pogrzebowe śp. ks. kan. Jerzego Rasiaka – syna mikstackiej parafii

7 stycznia 2022 12:54Komentowanie nie jest możliweViews: 322

DSC_0004

23 grudnia 2021 r. Pan powołał do radości wiecznej ks. kan. Jerzego Rasiaka, kapłana pochodzącego z Mikstatu, który przez ponad 55 lat posługiwał w archidiecezji wrocławskiej.

Uroczystości pogrzebowe, którym przewodniczył biskup senior Ignacy Dec, odbyły się 30 grudnia w Mikstacie, w kościele pw. Świętej Trójcy. Po liturgicznym przywitaniu zostały odczytane listy abpa Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego, i abpa Józefa Guzdka, Administratora Apostolskiego Ordynariatu Polowego.

W homilii ks. bp Ignacy Dec podkreślił, że śp. ks. Jerzy był kapłanem utalentowanym i szanowanym w archidiecezji wrocławskiej. Hierarcha przypomniał najważniejsze momenty z jego życia i zaakcentował mikstackie korzenie przyszłego kapłana. Ksiądz Jerzy był zaangażowany w harcerstwo. W tym czasie spotkał się z młodym wówczas ks. Karolem Wojtyłą. Po maturze wstąpił do Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, gdzie studiował w latach 1960-1966. 24 czerwca 1966 roku z rąk ks. bp Andrzeja Wronki przyjął świecenia kapłańskie, a 26 czerwca odprawił mszę św. prymicyjną w rodzinnym mieście Mikstacie. Ksiądz Jerzy jako wikariusz posługiwał w parafiach: pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze Śląskiej, św. Bonifacego, Świętej Rodziny we Wrocławiu. Następnie został skierowany na studia z teologii pastoralnej na KUL, które zostały zwieńczone doktoratem. Po studiach, przez rok, posługiwał ponownie w parafii Świętej Rodziny.
W tej parafii przeżył wybór kard. Karola Wojtyły na papieża. W 1979 roku został powołany do pracy w kurii jako wizytator katechetyczny oraz wykładowca na studium katechetycznym. Po wprowadzeniu religii do szkoły uczył w liceum wojskowym. Był wykładowcą na PWT we Wrocławiu oraz przez trzy lata proboszczem parafii wojskowej w kościele pw. św. Elżbiety we Wrocławiu. Pełnił tam posługę kapelana 6. Pułku Zabezpieczenia we Wrocławiu oraz kapelana 3. Bazy Lotniczej.

Wielką pasją ks. kan. Jerzego była fotografia i filmowanie. Pod koniec lat 70. organizował Ośrodek Audiowizualny przy Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej, był jego wieloletnim dyrektorem. Jego zasługą jest bogata dokumentacja z wydarzeń w archidiecezji wrocławskiej. Uczestniczył we wszystkich pielgrzymkach Jana Pawła II do Polski, dokumentując je. Towarzyszył papieżowi w wizycie pasterskiej w Lourdes, we Lwowie i na Monte Cassino. Ksiądz Rasiak dokumentował wiele wydarzeń z udziałem papieża Jana Pawła II jeszcze na wiele lat przed wyborem go na Stolicę Piotrową. Jest nazywany wrocławskim kronikarzem papieża Jana Pawła II. Nawiązując do umiłowania przez ks. Jerzego małej Ojczyzny, ks. bp powiedział m.in. „był także piewcą swojej małej Ojczyzny, ambasadorem rodzinnego Mikstatu i niestrudzonym promotorem kultu świętego Rocha. Jako pierwszy otrzymał tytuł Zasłużonego dla Miasta i Gminy. To postać nietuzinkowa, jak mówią mieszkańcy tego miasta, człowiek wielkiego serca, wielu talentów i pasji”.

Dalsza część homilii została poświęcona charakterystyce posługi ks. Jerzego i wskazaniu jego zasług dla Kościoła. Zaznaczył, że jeśli mówi się, że kapłan jest sługą, to określenie to oddaje istotę pracy duszpasterskiej ks. Jerzego. Był kapłanem, który służył młodzieży na katechezie, głosił rekolekcje, konferencje, homilie, posługiwał żołnierzom jako kapelan, troszczył się o piękną polszczyznę. Największą jednak jego zasługą jest zorganizowanie i prowadzenie Ośrodka Audiowizualnego przy Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej. „Ksiądz Rasiak zostawia archidiecezji wielki skarb, którego nie wolno uczynić martwym ani roztrwonić. Jest to wspaniała dokumentacja zdjęciowa, filmowa, którą trzeba kontynuować dla dobra przyszłych pokoleń” – mówił celebrans. Dalej ks. biskup Ignacy zwrócił uwagę na serdeczną więź kapłana ze środowiskiem pochodzenia. Zwracając się do zebranych w kościele powiedział: „Bądźcie pokorni, dumni, że wasze miasto wydało takiego kapłana, szlachetnego syna Kościoła i ojczyzny. Pielęgnujcie o nim pamięć, módlcie się za niego i naśladujcie go w tym, co było w nim prawdziwe, dobre i piękne”.

Kontynuując, ks. bp zwracając się bezpośrednio do zmarłego, z którym – jak zaznaczył – łączyła go więź koleżeństwa i przyjaźni, podkreślił, że Pan Bóg obdarzył ks. Jerzego wieloma talentami, które rozwijał. Celebrans wymienił: talent pogodnego ducha, uśmiechu, pięknego słowa, muzycznego głosu, wrażliwości na piękno przyrody i otaczającego nas świata, ale także to wytworzone przez człowieka. Był tym, który dostrzegał, że człowiek, oprócz dobra i prawdy, potrzebuje także doświadczenia piękna.

Kończąc homilię ks. biskup Ignacy powiedział: „Spoczywaj w pokoju dobry kapłanie, przyjacielu Boga, człowieka, stron rodzinnych, prawdy, dobra i piękna. Przyjacielu mądrości i radości. Dołącz do grona świętych mężów w niebie. Niech Maryja, którą miłowałeś na ziemskich drogach Twojego życia, niech Cię teraz przytuli do swojego matczynego serca i zaprowadzi do Jezusa”.
Wygłoszona homilia ukazała ogrom zasług ks. Jerzego. Po błogosławieństwie nadszedł czas na wspomnienia i słowa pożegnania skierowane do zmarłego kapłana – syna mikstackiej parafii. Po obrzędzie ostatniego pożegnania kondukt żałobny wyruszył w kierunku cmentarza parafialnego. Ostatnia droga śp. ks. kan. Jerzego przebiegała tak dobrze znanymi mu ulicami miasta. W homilii kaznodzieja wspominał, że ks. kan. Jerzy upowszechniał kult św. Rocha. Mikstacki cmentarz otacza Diecezjalne Sanktuarium Świętego Rocha. Miejsce spoczynku ks. Jerzego znajduje się tuż obok niego. Zanim trumna z ciałem spoczęła w grobie, zabrałem głos, by podziękować śp. ks. kan. Jerzemu za troskę o rozwój kultu św. Rocha, za zainteresowanie tym, co się działo wokół sanktuarium. Wyraziłem też nadzieję, że zmarły kapłan będzie wspierał swoim orędownictwem przed Panam dalsze działania, podejmowane na rzecz rozwoju tego kultu.

Jak podkreślał w homilii ks. biskup, śp. ks. kan. Jerzy kochał swoją małą Ojczyznę. Zgodnie ze swoją wolą spoczął przy Diecezjalnym Sanktuarium świętego Rocha i tu będzie oczekiwał na powtórne przyjście Pana, któremu służył przez całe swoje życie. Przy dźwiękach syreny strażackiej trumna z ciałem śp. ks. kan. Jerzego została złożona w grobie.

Wieczny odpoczynek, racz zmarłemu śp. ks. kan. Jerzemu Rasiakowi dać Panie…

Tekst: ks. Krzysztof Ordziniak
Zdjęcia: Małgorzata Strzelec

DSC_0022

DSC_0026

DSC_0039

DSC_0066

DSC_0076

DSC_0092

DSC_0104

DSC_0108

DSC_0110

DSC_0122

DSC_0128

DSC_0171

DSC_0175

DSC_0199

DSC_0215

DSC_0004 (2)

Poleć innym!

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Dyskusja

Tagi:
Email
Print
WP Socializer Aakash Web