Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w mikstackiej parafii

30 marca 2022 05:41Komentowanie nie jest możliweViews: 229

25 marca obchodziliśmy uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Przypomina nam ona moment, w którym Archanioł Gabriel – Boży wysłannik – oznajmia Maryi, że została wybrana na Matkę Syna Bożego. Scena Zwiastowania znajduje się z lewej strony w ołtarzu głównym w mikstackim kościele. W tym dniu obchodziliśmy także Dzień Świętości Życia.

Uroczystość Zwiastowania i Akt Zawierzenia 004

Eucharystię wieczorną w tym dniu poprzedziło ważne wydarzenie. Wierni zebrali się w kościele o godz. 17:00, by w łączności z papieżem Franciszkiem dokonać uroczystego aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. W prezbiterium stała figura Matki Bożej Fatimskiej i nie był to przypadek, bo to właśnie Fatimska Pani podczas objawień w 1917 roku prosiła, by Rosja została poświęcona Jej Niepokalanemu Sercu. Uroczysty akt poświęcenia świata, a w szczególności Rosji i Ukrainy, odczytał proboszcz ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Wybrzmiały w nim m.in. takie słowa:

Zagubiliśmy człowieczeństwo, zmarnowaliśmy pokój. Staliśmy się zdolni do wszelkiej przemocy i wszelkiego zniszczenia. Jakże pilnie potrzebujemy Twojej matczynej interwencji. Przyjmij więc, o Matko, to nasze błaganie. (…) Ugaś nienawiść, usuń pragnienie zemsty, naucz nas przebaczenia. Uwolnij nas od wojny, zachowaj świat od zagrożenia nuklearnego. Królowo pokoju, wyjednaj światu pokój. (…) My zatem, Matko Boga i nasza Matko, uroczyście zawierzamy i poświęcamy Twojemu Niepokalanemu Sercu siebie samych, Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyjmij ten nasz akt, którego dokonujemy z ufnością i miłością; spraw, aby ustały wojny, i zapewnij światu pokój.

Wołanie o ustanie wojny i pokój na świecie popłynęło w tym dniu ku niebu z wielu świątyń na całym świecie, a do wypowiedzianych słów aktu powinniśmy wracać, bo poza błaganiem o pomoc do Boga i Maryi są one także swoistym rachunkiem sumienia dla każdego z nas. Po odczytaniu aktu poświęcenia, trwając w atmosferze refleksji i zadumy przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, odmówiliśmy część bolesną różańca. Po błogosławieństwie  odprawiona została droga krzyżowa, którą poprowadził ksiądz proboszcz. Rozważania poszczególnych stacji uświadomiły nam, że przez chrzest zanurzający nas w Jezusa Chrystusa zostaliśmy zanurzeni też w Jego śmierć. Zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, byśmy wkroczyli w nowe życie.

Po drodze krzyżowej rozpoczęła się Msza Święta w intencji pokoju w Ukrainie i o nawrócenie Rosji, której przewodniczył ks. proboszcz, zaś współcelebransami byli ks. kan. Andrzej Grabański i ks. kan. Grzegorz Klapa.

Rozpoczynając homilię, celebrans wyjaśnił, że w greckim przekładzie Pisma Świętego pozdrowienie skierowane przez Archanioła do Maryi oznacza radość. Zaznaczył, że patrząc czysto po ludzku, to wydarzenie nie było powodem do radości, bo wszelkie plany młodej dziewczyny z Nazaretu musiały się zmienić, gdyż miała zostać matką Syna Bożego. Maryja stała się jednak, jak powiedział kaznodzieja, „pomieszczeniem nieobjętego Boga”. Podkreślił, że każdy z nas powinien stać się takim duchowym naczyniem łaski Bożej. By jednak było to możliwe, musimy być gotowi na pełnienie Jego woli względem nas.

W drugiej części homilii ks. kan. Krzysztof nawiązał do obchodzonego Dnia Świętości Życia. Zachęcał do przeczytania w najbliższym numerze dwutygodnika „Opiekun” przemyśleń wiejskiego plebana, który zwraca uwagę na petycję skierowana do ONZ, by udostępnić uchodźcom dostęp do środków antykoncepcyjnych. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że z jednej strony kobiety uciekają wraz z dziećmi ze swojego kraju, by ratować życie, a z drugiej strony petycja jest atakiem na życie. Kontynuując, celebrans zachęcał do podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego. Na zakończenie Mszy świętej słowami suplikacji prosiliśmy o pokój na świecie.

Dzień 25 marca AD 2022 był przepełniony modlitwą i refleksją nad trudnymi i czasami niezrozumiałymi dla nas wydarzeniami, których jesteśmy świadkami.

Małgorzata Strzelec

Uroczystość Zwiastowania i Akt Zawierzenia 044

Uroczystość Zwiastowania i Akt Zawierzenia 014

Uroczystość Zwiastowania i Akt Zawierzenia 027

Uroczystość Zwiastowania i Akt Zawierzenia 033

Uroczystość Zwiastowania i Akt Zawierzenia 045

Poleć innym!

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Dyskusja

Tagi:
Email
Print
WP Socializer Aakash Web