IV Niedziela Adwentu, rok A, 18.12.2022 – komentarz do Ewangelii

16 grudnia 2022 00:28Komentowanie nie jest możliweViews: 244

Bliski Król-Zbawiciel
● Rozważa: ks. Jakub Dzierżak ●

IV Niedziela Adwentu, rok A (18.12.2022 r.)
Ewangelia: Mt 1, 18-24 ●

Już za tydzień Boże Narodzenie. Czy jesteś gotów na spotkanie z Jezusem? Jak sobie wyobrażasz to spotkanie? Jak wyobrażasz sobie Jezusa – kim On właściwie jest i z czym do Ciebie przychodzi? O tym powiedzą nam trzy imiona.

Słowo Boże czwartej niedzieli Adwentu w tym roku jest mocno nasączone proroctwami. To, co było kiedyś zapowiedziane w Starym Testamencie i widziane przez Proroków tylko w małej części, zostało zrealizowane w Osobie Jezusa. Gdy przypatrzymy się bliżej tekstom Biblii, odnajdziemy dla siebie wspaniałą wiadomość zawartą w trzech imionach: Emmanuel, Dawid i Jezus. Odkryjemy, kim Jezus właściwie jest i z czym chce do nas przyjść w Boże Narodzenie.

Pierwsze imię, które pojawia się w niedzielnych czytaniach, to Emmanuel. Prorok Izajasz wypowiada proroctwo, w którym tajemnicza Panna pocznie i urodzi syna, któremu nada imię Emmanuel. Jako chrześcijanie dobrze wiemy, że tą tajemniczą Panną została Maryja z Nazaretu. Dlaczego jednak pojawia się tu imię Emmanuel, a nie Jezus? Imię Emmanuel oznacza dosłownie: „Bóg z nami”. Prorok chce powiedzieć, że Bóg jest i będzie blisko nas. Nie tylko gdzieś w przestworzach niebieskich, ale obok Ciebie i mnie. Jan Ewangelista napisał we wstępie do swojej Ewangelii: „Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami”. Dosłownie występuje tam wyrażenie: „rozbiło namiot wśród nas”. Bóg chciał zamieszkać razem z nami. Ponieważ sami nie bylibyśmy nigdy w stanie wspiąć się na wyżyny nieba, On sam zszedł z wysokości i zamieszkał razem z nami, aby się z nami spotkać. Bóg tęskni, czeka, wychodzi nam na spotkanie, jak ojciec po marnotrawnego syna.

Drugie imię to Dawid. Józef, Opiekun Pana Jezusa, został nazwany przez anioła Synem Dawida. Istotnie, Józef należał do królewskiej dynastii Dawidowej. W związku z tym także Jezus należał do tego rodu. Znajdziemy tu jednak jeszcze ciekawszą sprawę. Żydzi bardzo lubią posługiwać się liczbami. Każda litera w alfabecie hebrajskim ma swoją wartość liczbową. Musimy także wiedzieć, że alfabet hebrajski posiada tylko spółgłoski. Imię Dawid, zapisane jako DWD, ma wartość liczbową równą 14. W genealogii Jezusa na początku Ewangelii Mateusza znajdziemy zapis, że od Abrahama do Dawida było 14 pokoleń, od Dawida do deportacji babilońskiej 14 pokoleń i od deportacji do Jezusa 14 pokoleń. Trzy razy liczba 14 to znaczy trzy razy imię Dawid. Trzykrotne powtórzenie czegoś to dla Żydów użycie stopnia najwyższego, superlatywu. Jezus jest zatem Potrójnym Dawidem, czyli Królem Doskonałym, Najwyższym, Najwspanialszym, który panuje nad wszystkim, ale jednocześnie ma wrażliwe, pasterskie serce i chce się nami opiekować i nam służyć.

Trzecie imię to Jezus. Dosłownie oznacza ono: „Bóg zbawia” lub „Bóg jest zbawieniem”. Czym jest zbawienie? To ratunek od zła i wprowadzenie nas w rzeczywistość wiecznego szczęścia, które nigdy się nie zakończy. Zawierzając się Jezusowi, pozwalamy, by On wprowadzał pokój do naszego serca, ponieważ z Nim jesteśmy bezpieczni.

Niech to Słowo Boże pomoże nam jeszcze lepiej przygotować się na spotkanie z Jezusem jako Bliskim Królem-Zbawicielem w czasie Uroczystości Narodzenia Pańskiego.

————–

Ks. Jakub Dzierżak – prezbiter diecezji rzeszowskiej. Obecnie posługuje w Parafii pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Górnie. Posługuje również w Duszpasterstwie Osób Niesłyszących Diecezji Rzeszowskiej oraz Diecezjalnym Duszpasterstwie Trzeźwości.


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: «Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel», to znaczy Bóg z nami.
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

Poleć innym!

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Dyskusja

Tagi:
Email
Print
WP Socializer Aakash Web