XXVI Niedziela Zwykła rok B, 26.09.2021 – komentarz do Ewangelii

24 września 2021 11:55Komentowanie nie jest możliweViews: 138

Ewangeliczny radykalizm
● Rozważa: dk. Piotr Wąsacz ●
XXVI Niedziela Zwykła rok B, 26.09.2021
Ewangelia: Mk 9,38-43. 45. 47-48●

by-dsz.rzeszow.pl-Kazanie-na-Górze-0

Fragment Ewangelii według Świętego Marka, który dzisiaj słyszymy należy do grupy najtrudniejszych do przyjęcia tekstów Nowego Testamentu. Dla wielu z nas polecenie Jezusa o odcięciu części ciała, które są powodem naszych grzechów może być oburzające, wręcz gorszące. Jak mamy rozumieć to wezwanie ? W jaki sposób odnieść je do swojego życia?

Każdy człowiek żyje na co dzień w konkretnej społeczności. Aby dobrze w niej funkcjonował i prawidłowo się rozwijał taka wspólnota musi mieć określoną strukturę. Konkretne normy postępowania: zakazy i nakazy. Tylko wtedy, gdy osoby należące do danej społeczności podporządkowują się obowiązującym w niej zasadom grupa funkcjonuje prawidłowo i osiąga zamierzony cel. Jako przykład można tutaj podać edukację w szkole. Tylko jeśli nauczyciele i uczniowie będą przestrzegać obowiązujących reguł szkoła będzie spełniała swój cel, jakim jest przekazanie wiedzy uczniom i wychowanie ich. Prawidłowe funkcjonowanie danej grupy jest możliwe tylko wtedy, gdy konsekwentnie przestrzega się obowiązujących w niej zasad. Przedstawiony obraz można odnieść także do naszego życia duchowego.

Z pewnością dobrze wiemy, że celem życia ludzkiego na ziemi jest osiągnięcie Zbawienia. Na tej drodze czyha na nas wiele niebezpieczeństw, które mogą nas od tego celu oddalić. Dlatego Bóg w swojej dobroci daje nam pewne drogowskazy, normy postępowania, które mają nam ułatwić osiągnięcie celu. Podstawową normą postępowania dla człowieka wierzącego jest Dekalog. Pouczenia w nim zawarte bardzo jasno przypominają nam co należy robić a czego unikać, aby osiągnąć życie wieczne. Człowiek, który wypełnia przykazania pozostaje wierny Bogu i Jego Słowu.

O potrzebie radykalizmu Ewangelicznego przypomina również Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Posługując się obrazem ludzkiego ciała zachęca swoich słuchaczy do odcięcia się od czynów, słów, myśli, relacji, które oddalają ich od Niego. Musimy pamiętać, że to słowo jest skierowane także do nas ! Pan mówi dzisiaj do mnie i do Ciebie: „Jeśli jakaś relacja, słowa, czyny, myśli są powodem Twojego grzechu zostaw je, odetnij od swojego życia, pozbądź się ich!”. Determinacja, z jaką Chrystus wypowiada te słowa świadczy o tym, że w podejmowaniu decyzji o zerwaniu z grzechem potrzebna jest konsekwencja i zdecydowanie. Nie da się odrzucić grzechu częściowo: w mniejszym lub większym stopniu, nie można dawać sobie taryfy ulgowej w walce ze złem.
Warto dzisiaj zastanowić się nad tym co lub kto w moim życiu oddala mnie od Boga. Czy dostrzegam w swoim życiu takie osoby, przestrzenie? Czy chce z nimi zerwać, odciąć się od nich?

Niech tej dzisiejszej medytacji nad Słowem Bożym towarzyszy prośba o łaskę odwagi w radykalnym przestrzeganiu Bożych przykazań dla każdego z nas. Nie pozostańmy obojętni wobec tego Słowa, ale weźmy je sobie do serca !

Radosnej Niedzieli !

dk. Piotr Wąsacz – diakon Diecezji Rzeszowskiej, student Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.

Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami». Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie».

Poleć innym!

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Dyskusja

Tagi:
Email
Print
WP Socializer Aakash Web