Intronizacja relikwii św. Jana Pawła II w Mikstacie

19 czerwca 2021 15:21Komentowanie nie jest możliweViews: 290

Tekst: Małgorzata Strzelec, Zdjęcia: ks. Mateusz Puchała ▪

13 czerwca odbyła się  w Mikstacie uroczystość przekazania przez abpa Mieczysława Mokrzyckiego relikwii św. Jana Pawła II. Przekazując relikwie ks. proboszczowi Krzysztofowi Ordziniakowi, ks. abp powiedział: „Księże proboszczu, przyjmij tę relikwię i otaczaj ją należytą czcią i przekazuj do czczenia wiernym. Niech wszyscy modlący się  przed tymi relikwiami za wstawiennictwem św. Jana Pawła II otrzymują obfitość łask i niech Go naśladują w wierze i miłości”.
0-Mikstat-intronizacja-th_P1000051
Następnie słowa  powitania  zostały wypowiedziane przez przedstawicieli parafian. Ks. proboszcz podkreślił, że w znaku relikwii  czcimy i witamy św. Jana Pawła II jako opiekuna i orędownika, ale także chcemy pogłębić więź modlitewną, przekazać dziedzictwo, które nam pozostawił, kolejnym pokoleniom. Zwracając się do ks. abpa Mieczysława Mokrzyckiego ks. proboszcz zaakcentował, że przybywa on z dalekiego Lwowa, aby przekazać nam relikwie św. Jana Pawła II oraz wzmocnić naszą wiarę świadectwem swego życia. Przypomniał, że również ze Lwowa przybyły do Mikstatu Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, które od stu lat posługują w naszej parafii. Następnie ks. kan. Krzysztof skierował słowa powitania do wszystkich uczestników uroczystości, dziękując tym, którzy przyczynili się do tego, że mogła się ona odbyć. Ks. proboszcz poprosił Hierarchę o przewodniczenie Eucharystii i sprawowanie jej w intencji wszystkich parafian.

Na początku homilii ks. Arcybiskup wyraził radość z możliwości intronizacji relikwii św. Jana Pawła II do mikstackiej parafii oraz podzielenia się świadectwem o życiu przy boku Świętego. Wskazał, że ważne jest, by naśladować św. Jana Pawła II.  Ks. Arcybiskup podkreślił niezwykłość życia i postawy Jana Pawła II. Zaznaczył, że przebywając przy boku Jana Pawła II miało się poczucie bezpieczeństwa, życzliwości. Kaznodzieja pytał, skąd papież miał siły do wypełniania wszystkich obowiązków. Podkreślił, że Jan Paweł II był człowiekiem wiary,  człowiekiem modlitwy, na którą nigdy nie żałował czasu. Zwrócił uwagę na modlitewną troskę Jana Pawła II o ludzi, którym często powtarzał: „Będę się za ciebie modlił”. Jan Paweł II, jak powiedział świadek jego życia, modlił się za tych, z którymi miał się spotkać. Papież omadlał sprawy powierzane mu w listach, a raz w tygodniu sprawował we wszystkich tych intencjach Mszę św.

W dalszej części homilii ks. Arcybiskup mówił o roli Eucharystii w życiu św. Jana Pawła II, podkreślając, że była ona dla niego najważniejsza i z niej czerpał siły do posługi. Zaświadczył, że każdego dnia papież sporo czasu spędzał na adoracji Najświętszego Sakramentu, w każdy czwartek odprawiał godzinę świętą, w każdy piątek drogę krzyżową. Kontynuując, hierarcha stwierdził: „Możemy powiedzieć, że trwał przy Bogu i żył Bogiem” i dodał, że kontakt z Janem Pawłem II przybliżał ludzi do Boga. Celebrans zaakcentował, że Papież nie wstydził się form pobożności ludowej, potrafił w niej dostrzec głębię teologiczną. Zaznaczył, że wielką rolę w pobożności Jana Pawła II odgrywały pielgrzymki do sanktuariów maryjnych, gdzie często składał w ofierze Maryi różę czy różaniec.

Później Hierarcha zwrócił uwagę, że Jan Paweł II był przede wszystkim człowiekiem. Jak podkreślił, był nieustannie zatroskany o człowieka. Z tego zatroskania wypływało Jego nauczanie o godności człowieka, o pracy, o cierpieniu, o solidarności. Szczególną troską otaczał dzieci, młodzież, chorych, starszych. Z nimi spotykał się zawsze podczas swoich pielgrzymek. Podkreślił, że całe życie papieża, jego postępowanie były ukierunkowane na drugiego człowieka. Zaznaczył, że radują się nasze serca, że świat nie zapomniał o św. Janie Pawle II, że są tacy, którzy go wspominają, modlą  się przy Jego grobie, sprawują Msze św. Hierarcha podkreślił, że ważne jest, byśmy wspominając Ojca św., sami stawali się lepsi, by bliska obecność św. Jana Pawła II zachęcała nas do częstej spowiedzi, komunii świętej, udziału we Mszy św.

Kończąc, ks. Arcybiskup przywołał modlitwę o świętości pozostawioną nam przez Jana Pawła II. „Panie przyjmij mnie takim, jakim jestem, z moimi wadami, z moimi słabościami, ale spraw, bym stał się takim, jak tego pragniesz”. Powiedział, że nie możemy mieć wątpliwości co do skuteczności tej modlitwy i zachęcał, by każdy z nas uczynił ją swoją.

Na zakończenie Eucharystii ks. Arcybiskup pobłogosławił zebranych relikwiarzem. Była też możliwość uczczenia św. Jana Pawła II w znaku relikwii.

Piękna duchowo była niedziela 13 czerwca w mikstackiej parafii. Obecność św. Jana Pawła II wśród nas w znaku relikwii jest zachętą do pochylenia się i pogłębionej refleksji nad pozostawionym nam przez Niego nauczaniem.

W uroczystości uczestniczyli kapłani z dekanatu mikstackiego, Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi  wraz z matką generalną i prowincjalną,  wierni mikstackiej parafii.
Mikstat-intronizacja-th_P1000054

Mikstat-intronizacja-th_P1000056

Mikstat-intronizacja-th_P1000058

Mikstat-intronizacja-th_P1000083

Mikstat-intronizacja-th_P1000084

Mikstat-intronizacja-th_P1000107

Mikstat-intronizacja-th_P1000112

Mikstat-intronizacja-th_P1000152

Mikstat-intronizacja-th_P1000153

Poleć innym!

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Dyskusja

Tagi:
Email
Print
WP Socializer Aakash Web