III Niedziela Wielkanocna (rok B), 18 kwietnia 2021 – komentarz do Ewangelii

16 kwietnia 2021 06:26Komentowanie nie jest możliweViews: 262

„Wtedy przypomniały sobie Jego słowa…”
● Rozważa: ks. Jakub Dzierżak ●

Arcabas, Zmartwychwstanie

III Niedziela Wielkanocna, rok B (18.04.2021 r.)
Ewangelia: Łk 24,35-48 ●

Gdy doświadczamy porażki w naszej przygodzie z Bogiem, zwłaszcza gdy mamy gorące pragnienia i wielkie zamiary, może pojawić się lęk i chęć poddania się. Czuję niemoc, bo znów nie wyszło, przegrałem. W takich sytuacjach zawsze najlepszym lekarstwem jest… przypomnienie, anamneza.

W dwudziestym czwartym rozdziale Ewangelii wg św. Łukasza znajdziemy trzy sytuacje, które mają podobny schemat. Możemy ten schemat opisać jako: lęk – przypomnienie – przebudzenie – radość. Pierwsza sytuacja to wędrówka Marii Magdaleny oraz dwóch innych kobiet do grobu (Łk 24,1-11). Zasmucone śmiercią Pana idą do grobu, by spełnić wobec Niego posługę namaszczenia ciała. Widząc pusty grób i dwóch aniołów, przerażone padają na ziemię. Aniołowie jednak uspokajają je, mówiąc bardzo ważne słowa: „Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: «Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie»” (Łk 24,6-7). Gdy zrozumiały, że przecież Pan im o tym mówił, natychmiast poszły opowiedzieć o wszystkim Apostołom.

Druga sytuacja to wędrówka dwóch uczniów do Emaus. Są to uczniowie przegrani, doświadczeni utratą Zbawiciela oraz tym, że nie mieli odwagi pozostać przy Nim w czasie męki. Odchodzą od Jeruzalem, czyli wspólnoty uczniów. Podczas rozmowy przyłącza się do nich Jezus, wydobywa z nich uczucia, które nimi targają, a potem spokojnie tłumaczy na podstawie Starego Testamentu, że przecież „Mesjasz miał to cierpieć, aby wejść do swej chwały” (por. Łk 24,26). Po tym spotkaniu sami uczniowie stwierdzają, że ich serca rozpalały się w czasie, gdy Jezus tłumaczył im słowa Pisma. Z radością wrócili do wspólnoty w Jerozolimie.

Trzecia sytuacja to ta, o której usłyszymy w niedzielnym fragmencie Ewangelii. Uczniowie zalęknieni i zamknięci siedzą w Wieczerniku. Nie wytrwali przy Jezusie, nie zdali egzaminu wiary w kluczowym momencie. Ale właśnie do tych uczniów przychodzi Jezus z darem pokoju: „Pokój wam!” (Łk 24,36) i udowadnia im fizycznie, że zmartwychwstał. Znów, tak jak w przypadku uczniów z Emaus, Jezus tłumaczy, że to wszystko miało się wydarzyć, i oświeca umysły słuchających, aby zrozumieli Słowo. Wtedy dopiero uczniowie zaczynają wszystko pojmować i cieszyć się ze zwycięstwa Pana.

Ile było takich momentów w Twoim życiu, gdy przekonałeś się o dobroci i miłosierdziu Boga? Może była to jakaś modlitwa, adoracja, rozmowa lub spowiedź… Ile fragmentów z Pisma Świętego, które mówiły Ci o miłości Ojca, mógłbyś przytoczyć? To są dowody, że pomimo naszych przegranych Bóg ciągle się pod nami podpisuje. Im częściej sięgamy po Pismo Święte i im więcej takich fragmentów biblijnych znamy, tym lepiej dla nas, bo w momencie kryzysowym to właśnie Jezus ma ostatnie Słowo – Słowo ratunku i pocieszenia. Na zbliżający się Tydzień Biblijny to chyba najlepsza zachęta, by sięgnąć po Biblię.

————–

Ks. Jakub Dzierżak kapłan diecezji rzeszowskiej. Obecnie posługuje w Parafii pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Górnie. Posługuje również w Duszpasterstwie Osób Niesłyszących Diecezji Rzeszowskiej.


Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.
A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!»
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich.
Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.
I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego».

Poleć innym!

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Dyskusja

Tagi:
Email
Print
WP Socializer Aakash Web