XXIX Niedziela Zwykła „A” – 18 X 2020, rozważanie do Ewangelii

16 października 2020 22:26Komentowanie nie jest możliweViews: 124

XXIX Niedziela Zwykła „A” – 18 X 2020

Rozważa: ks. Jakub Dzierżak •

Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie.

Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?»

Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu wystawiacie Mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!» Przynieśli Mu denara.

On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas rzekł do nich: «Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga».

ks-Jakub-Dzierżak-121625660_257652342353226_6146185068164159951_n

Ks. Jakub Dzierżak – kapłan diecezji rzeszowskiej. Obecnie posługuje w Parafii pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Górnie. Posługuje również w Duszpasterstwie Osób Niesłyszących Diecezji Rzeszowskiej.

Po raz kolejny staje przed nami starcie dwóch stron: Jezusa i Jego przeciwników, którymi tym razem są faryzeusze i zwolennicy Heroda. Po raz kolejny próbuje się znaleźć haka na Jezusa, szuka się fortelu słownego, aby przyłapać Go na błędzie i w ten sposób zdyskredytować. Myślę jednak, że przede wszystkim po raz kolejny panowanie oparte na zawłaszczaniu i posiadaniu próbuje konkurować z panowaniem opartym na wolności, służbie i braterstwie.

Mogliśmy już zauważyć, że arcykapłanom i faryzeuszom nie zależało wcale na dobru Narodu Wybranego, lecz swoją władzę powierzoną im przez Boga wykorzystywali, by zaspokoić swoje własne pragnienia. Słyszeliśmy o tym w Ewangelii o winnicy dwa tygodnie temu. Już prorok Ezechiel mówił: Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą! Czyż pasterze nie powinni paść owiec (Ez 34,2)? Znamienne, że faryzeusze, którzy byli przeciwni rzymskiej okupacji, sprzymierzyli się ze zwolennikami Heroda, uznającymi tę okupację, tylko dlatego, żeby zniszczyć Jezusa! Był On dla nich tak niewygodny, że posunęli się nawet do zgody ze sprzymierzeńcami okupanta! W czasie sądu Jezusa przed Piłatem z ust arcykapłanów padły słowa, które mnie osobiście zawsze mocno dotykają: Poza cezarem nie mamy króla (J 19,15). Zdrada własnego narodu, uciemiężonego rzymską okupacją, której dokonano tylko dlatego, żeby utrzymać swoją pozycję.

Tymczasem Bóg w dzisiejszej liturgii słowa z jednej strony ukazuje się jako jedyny Władca, poza którym nie ma innego; z drugiej zaś strony przedstawia zupełnie inne rozumienie władzy jako służbę wolności i człowiekowi. W pierwszym czytaniu, które mówi nam o powołaniu Cyrusa, króla perskiego, Bóg mówi o sobie: Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie ma boga (Iz 45,5). Ten, który jest jedynym Władcą, powołuje króla innego narodu niż Izrael, aby uwolnić swoją umiłowaną Oblubienicę; by zakończyła się już jej tułaczka poza Ziemią Obiecaną i nastała prawdziwa wolność. Psalm 96 również opiewa Boga jako Tego, który budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie i który będzie sprawiedliwie sądził ludy (Ps 96,4.13). Tesaloniczanie – bohaterowie drugiego czytania – przyjęli zbawienie dzięki mocy i działaniu Ducha Świętego i dlatego mogli poznać wiarę, nadzieję i miłość oraz stać się wzorem wspólnoty dla wszystkich wiernych w Macedonii i Achai (1 Tes 1,2-7). Wreszcie Jezus w Ewangelii zamyka usta swoim przeciwnikom jako Ten, który ma władzę (por. Mk 1,22). Poprzez swoją zachętę: oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga (Mt 22,21), uczy nas, że władzy świeckiej należy się posłuszeństwo, jednak zawsze na pierwszym miejscu należy stawiać Boga i dobro ludzi. Ilekroć rządzący będą próbować wykorzystywać ludzi dla swoich interesów, będzie to sprzeczne z wolą Boga i na to nie możemy się godzić. Bo my, jako wierzący w Jezusa, jesteśmy wolni i wezwani do służby oraz wzajemnej miłości.

Jesteśmy dziećmi jedynego, prawdziwego Władcy, który obdarza nas nieskończoną miłością i pragnie naszej wolności. Zawsze się o nas troszczy. Warto o tym pamiętać, może szczególnie teraz, gdy pandemia nabiera siły. Bóg również nie chce, by nasze wzajemne stosunki były oparte na przemocy i wyzyskiwaniu. Bogu zależy na prawdzie, szukaniu dobra i gotowości na oddanie choć cząstki siebie względem drugiego.

–—-

Ks. Jakub Dzierżak – kapłan diecezji rzeszowskiej. Obecnie posługuje w Parafii pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Górnie. Posługuje również w Duszpasterstwie Osób Niesłyszących Diecezji Rzeszowskiej.

Poleć innym!

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Dyskusja

Tagi:
Email
Print
WP Socializer Aakash Web