Międzynarodowa konferencja naukowa w Zespole klasztornym w Ratowie. Relacja

14 grudnia 2020 09:00Komentowanie nie jest możliweViews: 107

Augsburg i Poczdam to dwa wiodące ośrodki sztuki rokoko, która promieniowała na całą Europę Środkowo-Wschodnią i dotarła również do Ratowa – to jedna z konkluzji referatów zaprezentowanych podczas zdalnej międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się 5 grudnia w Zespole klasztornym w Ratowie.

1 wykład Torsten Veit - Ratowo

Wykład Torsten Veit.

Uczestnicy konferencji łączyli się zdalnie z Zespołem klasztornym w Ratowie, w którym usytuowane było jej centrum organizacyjne. Obrady otworzył Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

„Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach dotacji w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w ostatnich 3 latach przeznaczył łącznie 18 mln złotych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytkach Mazowsza. Niekwestionowana perła późnobarokowej architektury Mazowsza – przeszedł w ostatnich latach kompleksową renowację architektoniczną dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu. Ponadto w ramach dotacji na zabytki udało nam się wspomóc dwukrotnie w ostatnich 2 latach pobernardyński klasztor” – podkreślił Adam Struzik.

2 Ratowo, wykład dr Renaty Sulewskiej

Wykład dr Renaty Sulewskiej.

Ponadto marszałek województwa mazowieckiego wymienił inne cenne zabytki Mazowsza, takie jak ambona regencyjna z XVIII w. znajdująca się w kościele Wniebowzięcia NMP w Opinogórze, ołtarz św. Jana Nepomucena z kościoła parafialnego w Miedniewicach, ołtarz boczny Matki Bożej z Dzieciątkiem w kościele w Sieciechowie, których prace restauratorskie otrzymały wsparcie samorządu województwa mazowieckiego.

Wśród prelegentów i panelistów zagraniczne ośrodki naukowe reprezentowali: prof. Peter Jahn z Uniwersytetu w Dreźnie oraz Uniwersytetu Technicznego w Berlinie, dr hab. Katarina Kolbiarz-Chmelinova z Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, dr Tornstein Veit z Uniwersytetu w Greifswaldzie, natomiast polskie: dr Alina Barczyk z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. Tadeusz Bernatowicz, profesor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. Andrzej Betlej, profesor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu, prof. dr hab. Andrzej Kozieł z Uniwersytetu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. Ewa Mańkowska, profesor Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Jan Ostrowski z Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, dr hab. Jakub Sito, profesor Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, dr Józef Skrabski z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie, dr Renata Sulewska z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, dr Jacek Tylicki, profesor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr hab. Michał Wardzyński z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, który koordynował kwestie naukowe związane z organizacją konferencji.

Wśród pozostałych uczestników, którzy zarejestrowali swój udział w webinarze, oglądali transmisję w mediach społecznościowych lub zgłosili zainteresowanie otrzymaniem nagrania z obrad znaleźli się przedstawiciele świata naukowego i instytucji kultury z Polski i Europy, jak również mieszkańcy Mazowsza.

Tematyka konferencji podzielona na trzy panele, obejmowała obszerne zagadnienia związane ze sztuką rokoko w Europie Środkowo-Wschodniej, jej źródła i drogi recepcji, różnice i podobieństwa w sztuce sakralnej i świeckiej, główne procesy i zjawiska z perspektywy regionalnej i lokalnej.

Istotnym aspektem była również analiza adaptacji wzorców francuskich i włoskich a następnie rozprzestrzeniania ich na teren całej Europy Środkowo-Wschodniej, w tym do Polski, przez artystów tworzących w dwóch ważnych ośrodkach sztuki rokoko w XVIII w. – Augsburgu i Poczdamie.
1 ekran - Ratowo
Wśród zabytków ruchomych zlokalizowanych na Mazowszu, poza spektakularnym, kompletnym wyposażeniem wnętrza kościoła pw. św. Antoniego w Ratowie, pojedyncze przykłady ołtarzy czy ambon, inspirowanych wzorcami niemieckich mistrzów, znaleźć można między innymi w kościołach w Strzegocinie, Czersku, Warszawie, Skępem.

Liczniejsze eksponaty, w postaci również pojedynczych zachowanych ołtarzy czy ambon, zlokalizować można na obecnych terenach północnozachodnich oraz zachodnich Rzeczpospolitej – ze względu na uwarunkowania historyczne i bliskie sąsiedztwo Niemiec.

W trakcie poszczególnych sesji konferencyjnych dokonano przeglądu i prezentacji różnorodnych zabytków z tego okresu z obszaru Niemiec, Polski, Ukrainy, Słowacji, jak również zastanawiano się nad usystematyzowaniem poszczególnych zjawisk czy odłamów, które można wyodrębnić w sztuce rokoko.

– Cieszę się, że w zespole klasztornym w Ratowie, zaliczanym obecnie do najważniejszych zabytków sztuki sakralnej doby rokoko, na co wpływa zarówno wysoka wartość artystyczna samego wykonania elementów wystroju, jak i jego kompletność, mogliśmy, tym razem wirtualnie, gościć wybitnych znawców tej sztuki nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. Nasze sanktuarium poza swą najważniejszą funkcją – funkcją sakralną, związaną z kultem św. Antoniego, stało się dziś również miejscem odkrywania europejskiego dziedzictwa kulturowego – podsumowuje ks. kan. Bogdan Pawłowski, rektor ratowskiego sanktuarium.
3 slajd z konferencji - Ratowo
Patronat honorowy nad konferencją sprawował biskup płocki Piotr Libera oraz marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Przedsięwzięcie było finansowane ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

Źródło: Społeczny komitet Ratowo

Poleć innym!

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Dyskusja

Tagi:
Email
Print
WP Socializer Aakash Web