25 lat kapłaństwa ks. kan. Krzysztofa Ordziniaka – proboszcza mikstackiej parafii [tekst + fotorelacja]

28 maja 2019 12:03Komentowanie nie jest możliweViews: 877

Autor: Małgorzata Strzelec •

„Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za Nim…” śpiewamy w piosence. Pan stanął także na brzegu życia księdza Proboszcza Krzysztofa, wypowiedział Jego imię i zaprosił, by poszedł za Nim. Ksiądz kanonik wypowiedział Jezusowi swoje TAK.
DSC_0331
W niedzielę 26 maja w mikstackiej farze, podczas mszy świętej sprawowanej o godz. 11:00 świętowaliśmy 25. rocznicę Jego Święceń Kapłańskich.

Jubileusz stał się okazją do dziękczynienia ks. kanonika za wszelki łaski otrzymane od Boga przez te lata, ale przede wszystkim za łaskę i dar powołania. Modlitwą objął ks. kan. Krzysztof swoich Rodziców, siostrę i jej rodzinę oraz wszystkich, których Pan stawia na drodze kapłańskiej posługi. Wraz z Jubilatem przy ołtarzu stanęli ks. kan. Grzegorz Klapa i ks. kan. Zbigniew Mielcarek.

W bramie kościoła ministranci podali ks. kanonikowi wodę święconą i relikwie św. Rocha. Ksiądz Jubilat jest jednocześnie Kustoszem Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Rocha w Mikstacie. Troska o to sanktuarium i rozwój kultu św. Rocha jest ważnym elementem Jego posługi. Po procesjonalnym wprowadzeniu ks. Jubilata przed ołtarz głos zabrał ks. kan. Zbigniew Mielcarek, kapłan pochodzący z naszej wspólnoty parafialnej.

Na kaznodzieję jubileuszowego dziękczynienia ks. kan. Krzysztof wybrał ks. kan. Grzegorza Klapę, który na początku przywołał słowa z obrazka prymicyjnego: „Naucz mnie pełnić wolę twoją, bo Ty jesteś moim Bogiem. Twój dobry duch niech mnie prowadzi”( Ps 143, 10). Podkreślił, że jubileusz jest okazją do dziękczynienia za łaskę i dar powołania, ale także za posługę ks. Jubilata. Następnie przytoczył wieczorną rozmowę pięcioletniego chłopca z mamą o Jezusie ukrytym w tabernakulum, o tajemnicy Najświętszej Ofiary, o istocie posługi kapłańskiej. Kaznodzieja przywołał najważniejsze daty z życia Jubilata. W 1988 roku rozpoczął studia w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchowny w Gnieźnie. Po powstaniu diecezji kaliskiej zostaje włączony w poczet kleryków nowo powstałej diecezji. 26 czerwca 1993 roku przyjmuje święcenia diakonatu, a 26 maja 1994 roku wraz z 17 kolegami kursowymi otrzymuje z rąk bp. Ordynariusza Stanisława Napierały święcenia kapłańskie. Kontynuując ks. kan. Grzegorz wymienił placówki, w których ks. proboszcz posługiwał.

Zanim w 2005 roku został posłany do mikstackiej wspólnoty na szlaku kapłańskiego posługiwania była parafia pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Lututowie, parafia pw. Św. Michała Archanioła w Pogorzeli, Sanktuarium Świętego Józefa. Przez rok Ks. Kan. posługiwał w naszym diecezjalnym Radio Rodzina. W tym okresie, jak podkreślił kaznodzieja, Jubilat angażował się w różnorodne formy duszpasterstwa.

19 lutego 2005 roku, ks. kan. Krzysztof rozpoczął posługę w Mikstacie obejmując funkcję administratora parafii. W lipcu następnego roku został ustanowiony proboszczem parafii pw. Świętej Trójcy w Mikstacie. Kontynuując kaznodzieja przypomniał, że 16 sierpnia 2009 roku ks. kan. Krzysztof został wyniesiony do godności kanonika honorowego Kapituły Katedralnej w Ostrowie Wielkopolskim. Od 16 sierpnia 2011 roku pełni funkcję Kustosza Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Rocha. Ks. kanonik Grzegorz podkreślił, że nie sposób wymienić wszystkie dzieła zrealizowane przez ks. Jubilata w Mikstacie. Zaakcentował jednak uwagę na jego zaangażowanie w renowację kościoła pw. św. Rocha na Cmentarnym Wzgórzu, zagospodarowanie terenu wokół sanktuarium, wyłożenie alejek kostką granitową. Zaakcentował, że kolejnym wyzwaniem podjętym przez ks. Proboszcza Krzysztofa jest renowacja kościoła farnego.

W dalszej części homilii kaznodzieja zwrócił uwagę na istotę posługi kapłańskiej. Zachęcał, by spojrzeć na niesamowitą moc kapłana, który często jest człowiekiem słabym oczami wiary. Powiedział: „Oto za chwilę otworzy się przed nim niebo i zstąpi z niego na ołtarz Bóg żywy, choć ukryty, lecz prawdziwy”. Zwrócił uwagę, iż mimo tego, że wielu ludziom kapłan przeszkadza w dzisiejszej rzeczywistości, to w chwilach trudnych jest on tą osobą do której zwracamy się po pomoc. Zaznaczył, że to właśnie kapłanowi powierzamy swoje największe tajemnice, to on przygotowuje nas na spotkanie z Bogiem odprowadza na miejsce wiecznego spoczynku.

Dodał, że często stawimy kapłanom wysokie wymagania i jest to postawa słuszna. Jednocześnie zaakcentował, że nie zdajemy sobie sprawy jak wiele trudności przeżywają kapłani. Często borykają się z poczuciem braku sensu swojej posługi. Ponadto kaznodzieja podkreślił służebny charakter kapłańskiej posługi i wielką odpowiedzialność za powierzonych jego posłudze wiernych. Zaakcentował, że Jubilat przyjął dar kapłaństwa i je ukochał, podobnie jak ukochał Chrystusa. Zaznaczył, że tylko w duchu miłości człowiek jest zdolny do podejmowania wielkich wyzwań w życiu. Nawiązując do dziękczynnego charakteru uroczystości powiedział: „Dziękujesz dziś naszemu Panu za 25 lat posługi kapłańskiej. Zaufałeś Chrystusowi i wiesz, że w oparciu o przyjaźń z Nim dokonasz jeszcze wiele dobra”.

Kończąc homilię kaznodzieja złożył ks. kan. Krzysztofowi życzenia. Życzył, by był jak chleb dostępny dla wszystkich, by był konsekwentny w działaniu, nie ulegał zwątpieniu ani zniechęceniu. Prosił, by Jasnogórska Pani roztaczała nad ks. Jubilatem opiekę na drogach dalszej posługi kapłańskiej.

W procesji z darami zostały przyniesione: kwiaty, płonąca świeca, obrazek prymicyjny księdza Jubilata, obrazek z 25-lecia Kapłaństwa, hostie, woda i wino.

W czasie uroczystości Srebrnego Jubileuszu Kapłaństwa nie mogło oczywiście zabraknąć życzeń. Złożyli je Księdzu Kanonikowi m. in.: ministranci, dzieci, chór kościelny, harcerze, zespołu charytatywnego, strażacy, przedstawiciele władz lokalnych, emeryci i renciści, czciciele Miłosierdzia Bożego, rada ekonomiczna.

Po życzeniach słowa podziękowania wybrzmiały z serca Jubilata- ks. kan. Krzysztofa. Na początku dziękował Bogu za łaskę chrztu i dar powołania kapłańskiego, Matce Bożej za szczególną opiekę, św. Józefowi za wstawiennictwo. Ks. Jubilat powiedział: „ Wyrażam też wdzięczność Kościołowi, do którego należę i który kocham”. Kolejne słowa podziękowania popłynęły ku niebu wraz z modlitwą za kapłanów, którzy udzielali Jubilatowi sakramentów. Ich groby odwiedził wracając z Gniezna z Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem Prymasa Polski Wojciecha Polaka z okazji 25. rocznicy święceń kapłańskich.

Słowa podziękowania skierował ks. Jubilat do Rodziców, obecnej w kościele Mamy i nieżyjącego Taty. Zaznaczył, że na Ich miłość i oddanie mógł zawsze liczyć. Dziękował także Rodzicom za Ich modlitwy i podejmowane krzyże, które były dla Niego wielki wsparciem. Nie mogło zabraknąć słów podziękowań dla Aldony, siostry ks. kan. Krzysztofa, jej męża i siostrzeńców, za pomoc i wsparcie w różnych sytuacjach.

Słowa wdzięczności zostały skierowane pod adresem ks. bpa Ordynariusza Stanisława Napierały za udzielenie świeceń kapłańskich. W podziękowaniach ks. kan. Krzysztof przywołał osobę bpa seniora Teofila Wilskiego, który przyjmował Go do seminarium i przez pięć lat był jego rektorem, a w ostatnim czasie napisał słowo wstępne do modlitewnika do Trójcy Świętej, który wraz zaproszeniami na uroczystość jubileuszową trafił do każdej rodziny. Dla bpa Edwarda Janiaka prosił o zdrowia, by mógł służyć Kościołowi Kaliskiemu.

Słowa podziękowania popłynęły pod adresem ks. kan. Grzegorza Klapy, kaznodziei, za homilię, ale także za posługę w naszej parafii. Szczególną wdzięczność wyraził Jubilat dla ks. Prałata Jacka Ploty, pod okiem którego zdobywał cenne doświadczenia w posługiwaniu w sanktuarium. Były i słowa podziękowania dla mikstackich parafian. Ksiądz kanonik wspomniał osoby z rodziny doświadczające obecnie cierpienia, wspierające Go na drodze kapłańskiej posługi. Na obrazku na 25-lecie Kapłaństwa Jubilat zapisał słowa: „Panie, obdarzaj swoimi łaskami Tych, którzy byli, są i będą przy mnie na drodze kapłańskiej posługi. Tatusiowi i Bliskim zmarłym daj wieczną radość. Maryjo, Matko Kapłanów, Módl się za nami!”.

Kończąc ks. kan. podziękował wszystkim za życzenia, za wspólnotę modlitwy i zaprosił wszystkich na agapę w Park św. Rocha.

Z tych 25 lat kapłaństwa, 14 przypada na posługę w mikstackiej parafii. Trudno wyliczyć ile mszy świętych w tym czasie ksiądz kanonik odprawił, ile osób pojednał z Bogiem i ludźmi w sakramencie pokuty i pojednania, ile dzieci włączył do społeczności Kościoła, ile par pobłogosławił na nową drogę życia, ile osób odprowadził na miejsce wiecznego spoczynku. Za tę posługę dziękujemy!

Dziękujemy za 25 lat Kapłaństwa, sprawowane sakramenty, troskę o nasze świątynie, za przykład wiary i zaufania Bogu i umiłowania matki Bożej. Dziękujemy za zaangażowanie w rozwój kultu świętego Rocha. Niech Pan, który księdza kan. Krzysztofa wybrał powołał prowadzi Go po trudnych drogach kapłańskiej posługi. Niech pozwoli cieszyć się obfitymi owocami pasterskiej posługi.

Fotorelacja:
DSC_0034

DSC_0038

DSC_0040

DSC_0055

DSC_0057

DSC_0063

DSC_0075

DSC_0136

DSC_0146

DSC_0164

DSC_0171

DSC_0238

DSC_0241

DSC_0242

DSC_0252

DSC_0254

DSC_0267

DSC_0282

DSC_0290

DSC_0302

DSC_0315

DSC_0321

Poleć innym!

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Dyskusja

Tagi:
Email
Print
WP Socializer Aakash Web