Pod patronatem Dziennika Parafialnego… Uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha z błogosławieństwem zwierząt w Mikstacie – relacja

21 sierpnia 2018 12:44Komentowanie nie jest możliweViews: 319

Uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha w Mikstacie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu tej niewielkiej społeczności parafialnej.

Przygotowania do tego świątecznego czasu rozpoczęły się już 7. sierpnia. Od tego dnia codziennie o godz. 18:30 w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha sprawowana była Msza św. połączona nowenną. Podczas Eucharystii kapłani w dekanatu mikstackiego głosili konferencje. Poświęcone one były błogosławieństwom wygłoszonym przez Jezusa na Górze. Sanktuarium położone jest także na wzgórzu. Wsłuchując się w słowa błogosławieństw, byliśmy więc w pewnym sensie podobni do uczniów Jezusa. Gromadziliśmy się, by wsłuchiwać się w słowa, które kierował do nas, ale także przez wstawiennictwo naszego niebieskiego patrona św. Rocha zanosiliśmy do Boga nasze prośby i podziękowania. Również 7 sierpnia rozpoczęły się dla dzieci i młodzieży spotkania w ramach VII edycji Szkoły Świętego Rocha. Rochowa Szkoła to czas wspólnej modlitwy, pochylania się nad postacią Patrona, ale także poznawanie ciekawych ludzi, miejsc i zapoznawania ze zwyczajami odpustowymi.

W niedzielę poprzedzającą uroczystości odpustowe, 12 sierpnia, przeżywaliśmy w naszej wspólnocie Dzień Chorych i Starszych. To właśnie te osoby tak naprawdę rozpoczynają czas świętowania. W tym roku spotkanie modlitewne odbyło się przy relikwiach bł. Hanny Chrzanowskiej i św. Rocha. Przewodniczył mu kapelan szpitala kaliskiego ks. kan. Arkadiusz Hajdasz. W słowie skierowanym do wiernych pokazał, jak wiele łączyło św. Rocha i bł. Hannę, a przecież czasy, w których żyli, dzieli siedem wieków. Wiele osób przyjęło w tym dniu sakrament chorych. 15 sierpnia przybyła do sanktuarium, już po raz piętnasty Pielgrzymka lekarzy Weterynarii i Służb Weterynaryjnych wraz z o. Jerzym Brusiło, krajowym duszpasterzem tych służb.

Bezpośrednie obchody uroczystości odpustowych ku czci św. Rocha rozpoczęły się w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Po mszy św. sprawowanej w kościele farnym o godz. 18:00 procesja z Najświętszym Sakramentem i relikwiami św. Rocha wyruszyła na Wzgórze Cmentarne. Tu, w centralnym punkcie, znajduje się zabytkowy, drewniany kościół, który w 2011 roku został ustanowiony Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha. Po przybyciu do sanktuarium zostały odśpiewane uroczyste nieszpory i odprawiony ostatni dzień nowenny do Świętego Rocha. Ku niebu popłynęły dziesiątki próśb i podziękowań. Tu, przy bramie prowadzącej do sanktuarium, odbył się w dzień liturgicznego wspomnienia św. Rocha niespotykany, odbywający się w mikstackiej parafii nieprzerwanie od ponad trzystu lat obrzęd błogosławieństwa zwierząt.

Jednak zanim się odbył, w sanktuarium trwało całonocne czuwanie modlitewne przed Najświętszym Sakramentem i prze relikwiach św. Rocha. O 24:00 kapłani pochodzący z mikstackiej parafii odprawili przy ołtarzu polowym przy sanktuarium pasterkę. W tym roku przewodniczył jej ks. kan. Michał Pacyna.

Elementem, który od niedawna zaczął wpisywać się w rochowe świętowanie, jest śpiew Godzinek o św. Rochu Wyznawcy. Rozbrzmiewały każdego dnia przed nowenną, wybrzmiały o 5:30 w odpustowy poranek.

O godz. 8:00 sprawowana była msza św. wotywna, której przewodniczył kustosz sanktuarium ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Współcelebransami byli ks. kan. Jerzy Rasiak, ks. kan. Andrzej Grabański i ks. Ryszard Zieliński.

Podczas tej Eucharystii wybrzmiały słowa błogosławieństw. W homilii ks. kustosz podkreślił, że słowa „błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” stanowią w pewnym sensie motto odpustowej liturgii. Zwrócił uwagę, że Kościół, wspominając postacie świętych i błogosławionych, daje nam wzory do naśladowania. Kontynuując, ks. kan. Krzysztof Ordziniak przypomniał postać św. Rocha, akcentując jego postawę miłosierdzia.

To po tej mszy św. odbył się obrzęd błogosławieństwa zwierząt. To on sprawia, że odbywające się w Mikstacie uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha mają niespotykany, unikalny, niezwykły przebieg.

Warto zapytać, dlaczego w Mikstacie w tym dniu błogosławi się zwierzęta. Święty Roch jest m.in. opiekunem zwierząt domowych. Mikstaccy parafianie wierzą, że to właśnie za przyczyną św. Rocha ich przodkowie oraz ich zwierzęta zostali uratowani przed śmiercią w czasach, gdy ziemie te były nawiedzane przez epidemie cholery. W duchu wdzięczności pobudowali na Wzgórzu za miastem drewniany kościół ku Jego czci. Tu co roku przed bramę prowadzącą do sanktuarium właściciele przyprowadzają, przynoszą, a czasami i przywożą swoje zwierzęta, by ks. Biskup je pobłogosławił, a św. Roch opiekował się nimi. Bardzo wiele osób przybyło w czwartkowy poranek, by polecić opiece św. Rocha swoje zwierzątka.

Podczas obrzędu błogosławieństwa ks. biskupowi Łukaszowie Buzunowi posługiwali dwaj chłopcy w strojach św. Rocha, jeden z nich ma na imię Roch. Również podczas obrzędu błogosławieństwa zwierząt zauważyć można było chłopca przebranego w strój św. Rocha. Przyprowadził do pobłogosławienia swego psa.

Obrzęd błogosławieństwa poprzedziła modlitwa ks. Biskupa. Tradycyjnie już na obrzęd błogosławieństwa przybyli nie tylko mieszkańcy mikstackiej parafii, ale pielgrzymi i turyści kulturowi z najodleglejszych zakątków kraju. Niezwykła była ta „procesja” zwierząt i ich właścicieli przed bramą prowadzącą do Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Rocha.

Były konie, kucyki, krowy, cielątka wiezione na przyczepie, świnki morskie, chomiki, małe i duże króliki, szynszyle, gołębie, gęsi, malutkie kurczaczki. Były psy i koty, różnych ras i wielkości. Na specjalnych przyczepach przywieziono cielątka. Klatki, w których niesione bądź wiezione były zwierzątka były pięknie przyozdobione.

Obrzęd błogosławieństwa zwierząt zakończyło wypuszczenie prze ks. Biskupa Łukasza Buzuna i ks. kustosza Krzysztofa Ordziniaka gołębi, które są symbolem pokój, ale także Ducha Świętego.

Trudno wyobrazić sobie odpust bez uroczystej sumy. Ta, pod przewodnictwem ks. bpa Łukasza Buzuna, była sprawowana o godz. 11:00. W słowie skierowanym do zebranych wokół sanktuarium ponownie podjęty został problem miłosierdzia. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że zgromadziliśmy się na Mikstackim Wzgórzu, aby z jednej strony przeżyć we wspólnocie Eucharystię, ale także by za wstawiennictwem św. Rocha kierować do Boga swoje prośby i podziękowania. Nawiązując do słów Ewangelii o przebaczeniu, ks. Biskup podkreślił, że powinniśmy być ludźmi przebaczenia. Powiedział: „Człowiek przebaczenia to człowiek miłosierdzia, to człowiek, który ma miłosierne serce”. Takim człowiekiem był święty Roch, zaakcentował hierarcha, przypominając najważniejsze wydarzenia z jego życia i posługę bliźnim. Kaznodzieja zaznaczył, że św. Roch był nie tylko tym, który świadczył miłosierdzie innym, ale także tym, który go doświadczał. Celebrans zwrócił uwagę na potrzebę zrozumienia i dostrzegania potrzeb drugiego człowieka. „Nie ma miłosierdzia bez ofiary” – z naciskiem podkreśl ks. Biskup i dodał: „można dać drugiemu coś z tego, co nam zbywa, ale to nie jest jeszcze miłosierdzie”. Kontynuując, mówił o potrzebie ciągłego dorastania do postawy miłosierdzia, ale i wychowania do niego w różnych środowiskach. „Miłosierdzie jest czymś więcej niż sprawiedliwością” – powiedział do zebranych wiernych. Hierarcha zachęcał do otwierania się na Boże miłosierdzie, akcentując, że jeśli sami doświadczymy miłosierdzia, to będziemy potrafili być jego świadkami wobec innych, będziemy potrafili nim obdarzać innych. Ksiądz biskup, zwracając uwagę, że doświadczamy Bożego miłosierdzia w sakramencie pokuty za pośrednictwem kapłanów, podkreślił znaczenie ich obecności w naszym życiu i zachęcał do modlitwy o powołania i za powołanych. Zwrócił uwagę na potrzebę patrzenia na człowieka nie tylko od strony fizycznej, ale także wewnętrznej. Uczenie się patrzenia na siebie, na drugiego człowieka, na jego sumienie jest zadaniem trudnym, zadaniem na całe życie – podkreślał kaznodzieja. Miłosierdzie powinno inspirować człowieka do przemiany – dodał. Wierni usłyszeli słowa zachęty do pracy nad sobą opartej na zaufaniu Bogu, ale i drugiemu człowiekowi.

Po Eucharystii odmówiona została Litania do Świętego Rocha, a następnie procesja z Najświętszym Sakramentem wyruszyła cmentarnymi alejkami, wśród grobów tych, którzy przekazali nam wiarę i piękne tradycje odpustowe.

Zgodnie z tradycją, po Mszy św. wierni zabierali do domów małe chlebki, by podzielić się nimi z bliskimi. Przy rozdawaniu chlebków pomagali uczestnicy spotkań w Szkole św. Rocha oraz dziewczęta z Eucharystycznego Ruchu Młodych. Uroczystą sumę uświetnił chór i orkiestra parafialna.

Jeszcze o godz. 18:00 swoje spotkanie ze św. Rochem przeżywali najmłodsi. Potem procesja z Najświętszym Sakramentem i relikwiami św. Rocha powróciła do fary. Zakończył się czas wielkiego świętowania.

Dodajmy, że w grudniu 2015 roku uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha z obrzędem błogosławieństwa zwierząt w Mikstacie zostały wpisane na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Piękne i mające głęboką wymowę religijną są mikstackie uroczystości odpustowe z nierozłącznie z nimi związanym błogosławieństwem zwierząt.

Wielka jest siła wiary i tradycji w mikstackiej wspólnocie i wielka miłość do niebieskiego Patrona – Świętego Rocha…
Autorka: Małgorzata Strzelec
DSC_0014

DSC_0018

DSC_0021

DSC_0029

DSC_0030

DSC_0036

DSC_0041

DSC_0043

DSC_0044

DSC_0054

DSC_0056

DSC_0063

DSC_0080

DSC_0115

DSC_0122

DSC_0130

DSC_0132

DSC_0135

DSC_0143

DSC_0148

DSC_0150

DSC_0152

DSC_0153

DSC_0157

DSC_0159

DSC_0166

DSC_0167 (2)

DSC_0167

DSC_0168

DSC_0170

DSC_0182

DSC_0184

DSC_0195

DSC_0197

DSC_0207

DSC_0211

DSC_0220

DSC_0227

DSC_0237

DSC_0240

DSC_0250

Poleć innym!

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Dyskusja

Tagi:
Email
Print
WP Socializer Aakash Web