Mikstaccy parafianie uczcili Najświętsze Serce Pana Jezusa

12 czerwca 2018 09:21Komentowanie nie jest możliweViews: 182

8 czerwca przeżywaliśmy w Kościele uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. To dla mikstackiej wspólnoty parafialnej szczególny dzień. W centralnym punkcie miasta na Rynku stoi figura Najświętszego Serca Jezusowego, która została ufundowana przez mieszkańców w 1936 roku.

DSC_0066
To przy niej odbywają się uroczystości o charakterze religijno-patriotycznym. Tu z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie udajemy się co roku w procesji w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W tym dniu liczniej gromadzą się wierni w mikstackim wieczerniku na Mszy Świętej sprawowanej w ich intencji. Msza św. koncelebrowana była sprawowana o godz. 18:30. Przewodniczył jej ks. proboszcz Krzysztof Ordziniak. Wraz z nim stanęli przy ołtarzu ks. kan. Grzegorz Klapa i ks. kan. Zbigniew Mielcarek, kapłan pochodzący z Mikstatu, a sprawujący posługę w Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. Ks. kan. Krzysztof modlił się w intencji parafian, prosząc, by Pan przemieniał serca wszystkich na wzór serca swego Syna. Ponadto ks. kanonik modlił się, by Mikstat pozostał zawsze wierny Panu Bogu. Modlitwą objęliśmy także wszystkich kapłanów, gdyż w uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego obchodzony jest Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.

Homilię podczas tej Mszy Świętej wygłosił ks. kan. Grzegorz Klapa. Przedstawił w nim m.in. rozwój kultu Serca Jezusowego. Podkreślił, że ma on swoje źródło w Ewangelii. Żołnierz, przebijając bok Jezusa, zranił włócznią Jego serce. Kaznodzieja przywołał myśl św. Bonawentury, wskazującą, że przez ranę, która jest widoczna, możemy zobaczyć niewidoczną dla oczu ranę Jego miłości. Ksiądz kanonik Grzegorz zaakcentował, że kult Serca Jezusowego rozwijał się w Kościele powoli, ale wielcy mistycy szukali odpoczynku i schronienia właśnie w Sercu Jezusa. Zwrócił uwagę, że inspiracją do założenia zgromadzenia wizytek przez św. Franciszka Salezego był kult Serca Jezusowego. Celem zgromadzenia była adoracja Bożej miłości i oddawanie jej czci. W dalszej części homilii kaznodzieja przywołał postać Małgorzaty Marii Alacoque, której, jak powiedział, „powierzono głoszenie żalów i skarg Bożego Serca na niewdzięczność człowieka. Jej przesłanie wzbudziło w społeczeństwie wielki odzew miłości i ducha wynagrodzenia”. Przywołując słowa św. Małgorzaty Marii, zaakcentował, że „głównym celem nabożeństwa do Serca Jezusowego jest doprowadzenie dusz oziębłych do ukochania Jezusowej miłości”. Zaznaczył, że św. Małgorzata Maria w liście do jednej z sióstr wskazała trzy zamysły Jezusa, wyjaśniające żądanie kultu dla Jego Najświętszego Serca. Są nimi przyciągnięcie zatwardziałych serc ludzkich i uchronienie ich od wiecznej zguby, doprowadzenie osób żyjących we wspólnotach do początkowej gorliwości i wzajemnej miłości przejawiającej się praktykowaniem miłości bliźniego i całkowite zapomnienie o sobie, pokora, czystość intencji, zgodność podejmowanych działań z wolą Bożą, całkowite zaufanie Bogu i umiłowanie cierpień na wzór Chrystusa.

Zaakcentowane w rozważaniu ks. kanonika założenia i cele kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa z pewnością pomogły nam otworzyć się na bezmiar Bożej miłości, ale także dostrzec potrzebę dziękczynienia.

Po Mszy Świętej procesja z krzyżem, chorągwiami, feretronami i Najświętszym Sakramentem wyruszyła na mikstacki Rynek. Tuż przed kapłanem szły dziewczęta sypiące kwiaty. Stojąca w centralnym punkcie miasteczka figura Najświętszego Serca Pana Jezusa została poświęcona 12 lipca 1936 roku przez ks. bpa Dymka. Podczas tej podniosłej uroczystości ówczesny burmistrz miasta Franciszek Toboła odczytał akt poświęcenia się miasta Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Nasi przodkowie zobowiązali się do jego odnawiania. Podczas uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa A.D. 2018 został on odczytany przez Henryka Zielińskiego, który obecnie sprawuję funkcję burmistrza miasta i gminy Mikstat.

Szczególną wymowę miały słowa pieśni: „Najświętsze Serce Boże, poświęcamy Ci Naszą Ojczyznę i nasze miasto, Nasze rodziny i nas samych; Serce Boże, przyjdź Królestwo Twoje” – które popłynęły ku niebu z mikstackiego rynku. Następnie przy ustawionym nieopodal figury Najświętszym Sakramencie została odmówiona Litania do Najświętszego Serca Jezusowego. Następnie Ks. Kan. Krzysztof udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata. Potem procesja powróciła do kościoła.

Licznie, podobnie jak w czasie tzw. oktawy Bożego Ciała, zgromadzili się wierni na corocznej uroczystości ku czci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. To świadectwo naszej wiary, ale i dowód wierności złożonym przed ponad osiemdziesięciu laty przyrzeczeniom. Potrzebuje takiego świadectwa współczesny, ale i potrzebuje opromienienia swego życia bezmiarem miłości wypływającej z Najświętszego Serca Jezusowego. Na figurze znajdującej się na mikstackim rynku prawa ręka Jezusa wyciągnięta jest w geście błogosławieństwa, lewa wskazuje na serce. Jezus nam błogosławi!

ks. Krzysztof Ordziniak
Małgorzata Strzelec

Linki:
https://drive.google.com/file/d/1WpdfmxiMDNVkgBRHVjz5iKSLKpuXJu11/view?usp=sharing – Akt poświęcenia się NSPJ – burmistrz Henryk Zieliński
DSC_0002

DSC_0006

DSC_0009

DSC_0014

DSC_0021

DSC_0025

DSC_0027

DSC_0033

DSC_0039

DSC_0042

DSC_0043

DSC_0044

DSC_0049

DSC_0051

DSC_0052

DSC_0056

DSC_0057

DSC_0058

DSC_0065

DSC_0069

DSC_0074

DSC_0078

DSC_0082

DSC_0088

DSC_0091

DSC_0092

DSC_0095

Poleć innym!

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Dyskusja

Tagi:
Email
Print
WP Socializer Aakash Web