3 maja w mikstackiej wspólnocie parafialnej

6 maja 2018 21:54Komentowanie nie jest możliweViews: 215

DSC_0177Niezwykle bogaty w wydarzenia był dzień 3 maja w mikstackiej wspólnocie parafialnej. W tym dniu przeżywamy uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, ale także rocznicę uchwalenia Konstytucji z 1791 roku.

Polacy kochają Maryję w sposób szczególny i to przez Jej wstawiennictwo powierzają Bogu swoje radości i troski. Przez Jej wstawiennictwo proszą o pomyślność dla Ojczyzny. Majowe święto ma zatem wymiar zarówno religijny, jak i patriotyczny. Jest już w mikstackiej parafii tradycją, że w ten świąteczny dzień w sposób szczególny modlimy się za Ojczyznę, pamiętając jednocześnie o tych, którzy na przestrzeni jej dziejów walczyli o wolność.

Przed kościołem harcerze przypinali udającym się na Eucharystię kotyliony w barwach narodowych. Pojawiły się też poczty sztandarowe szkół, strażaków z terenu gminy, harcerzy oraz organizacji i stowarzyszeń.

Msza św. w intencji Ojczyzny sprawowana była w mikstackim wieczerniku o godz. 11:00. Tym razem wraz z nami modlili się goście z Piły: Pan Piotr i Marek z żoną Izą. To potomkowie przedwojennego, niezwykle zasłużonego dla mikstackiej społeczności lokalnej Pana Franciszka Toboły. Okazją do ich wizyty w Mikstacie było wydarzenie, które miało miejsce po Eucharystii – odsłonięcie tablicy upamiętniającej ich dziadka. W uroczystościach uczestniczyli m.in. Starosta Powiatu Ostrzeszowskiego p. Lech Janicki, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy p. Łukasz Dybul, Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat p. Henryk Zieliński, radny powiatowy p. Wojciech Bąk.

Podczas Mszy św. modliliśmy się o pomyślność dla naszej Ojczyzny oraz za tych, którzy oddali życie w jej obronie. W tej intencji sprawował Eucharystię ks. kan. Krzysztof Ordziniak, z kolei ks. wikariusz Krzysztof Lipiński polecał śp. Franciszka Tobołę, jego żonę Helenę i zmarłe dzieci.

Słowa rozważania skierował do zebranych ks. wikariusz. Przypomniał w nich m.in. ważne jubileusze, które przeżywamy w tym roku. W wymiarze parafii jest to 100-lecie konsekracji mikstackiej fary, w narodowym 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Podkreślił, że od samego początku naszej historii pojawia się Bóg i Maryja. Kontynuując, kaznodzieja podkreślił, że nawet w najtrudniejszych momentach swej historii Polacy nigdy nie odeszli od Boga. Trwając wiernie przy Bogu, mieli serca otwarte na Maryję. Zwrócił uwagę, że istnienie i trwanie Kościoła przez 2000 lat możliwe jest dlatego, że jest w nim Bóg. Ks. wikariusz zwrócił uwagę, że na krzyżu Pan Jezus oddał pod Jej opiekę wszystkich ludzi, cały Kościół.

Podkreślił, że czasami martwimy się o naszą Ojczyznę i dobrze, że tak się dzieje. Powinniśmy jednak pamiętać, że troszczy się o nią także Pan Bóg. Zaakcentował, że powinniśmy się zatroszczyć przede wszystkim o to, by Pan Bóg był w naszych sercach. To on uzdalnia nas do czynów miłosierdzia, służby krajowi i bliźnim, do bezinteresownej służby. Kończąc homilię, ks. wikariusz zachęcał do dziękczynienia za dar wolności. Sprawowana w tym dniu w naszym parafialnym wieczerniku Eucharystia była okazją do tego dziękczynienia za tych, którzy na przestrzeni wieków walczyli o wolność, ale także przypomnienia postaci zasłużonego dla mikstackiej społeczności przedwojennego burmistrza Franciszka Toboły.

Po końcowym błogosławieństwie poczty sztandarowe i delegacje ustawiły się w nawie głównej kościoła. Następnie wszyscy zebrani odśpiewali pieśń „Boże coś Polskę”.

Dalsza część uroczystości odbyła się na mikstackim rynku przy figurze Najświętszego Serca Jezusowego. Została ona poświęcona 12 lipca 1936 roku przez ks. bpa Dymka, a ówczesny Burmistrz Franciszek Toboła odczytał Akt poświęcenia się miasta Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W tym roku obecny Burmistrz i ks. kan. Ordziniak złożyli kwiaty pod figurą, a następnie wszyscy udali się na plac przy Urzędzie Miasta i Gminy. Tu znajduje się tablica upamiętniająca sprawującego urząd burmistrza Mikstatu w latach 1929–1939 Franciszka Tobołę.

W okolicznościowym przemówienie burmistrz Miasta i Gminy Mikstat pan Henryk Zieliński podkreślił znaczenie 3 maja dla wszystkich Polaków. Zasadnicza część przemówienia poświęcona została postaci Franciszka Toboły, bohatera narodowego. Uczestniczył on w Powstaniu Wielkopolskim, Powstaniu Śląskim, narażając swoje życie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zaangażował się w odbudowę polskiej administracji samorządowej. W 1929 roku sprowadził się do Mikstatu i objął tu funkcję burmistrza. Pan burmistrz przypomniał zasługi swego poprzednika, podkreślając, że przeniósł on miasto na inny poziom. To właśnie jemu zawdzięcza miasto elektryfikację już w 1930 roku; wybudował on też wraz z zarządem miasta Ostrowa i ubezpieczalnią ośrodek kolonijny, podejmował szereg inicjatyw. Po wojnie pełnił funkcję prezydenta miasta Piły. Kończąc, Pan Burmistrz powiedział: „Dziś ten bohater pracy patriotycznej, może trochę zapomniany w Mikstacie, znów 3 maja 2018 roku tej pamięci jest przywrócony”. Wystąpienie zakończyły słowa podziękowania skierowane do wszystkich uczestników uroczystości.

Następnie głos zabrał Pan Marek Toboła. Rozpoczynając, podziękował za pamięć o Jego dziadku i w imieniu rodziny za zaproszenie na uroczystość. Podkreślił, że świecące słońce jest symbolem dnia 3 maja. Zaakcentował, że sprawie wolności dziadek poświecił całą swoją młodość, pochodził z bardzo patriotycznej rodziny. Przypomniał, że przez wiele lat pracował w Starostwie w Ostrzeszowie. Był burmistrzem Mikstatu przez dziesięć lat. W czasie wojny zaangażował się w działalność konspiracyjną. Był więźniem obozów koncentracyjnych w Radogoszczy, Gross-Rosen i Buchenwald. Ostatnim etapem jego życiowej drogi miał być obóz w Dachau. Zostaje wyzwolony z transportu przez żołnierzy amerykańskich. Mając możliwość wyjazdu do Londynu, odmawia i wraca do kraju do żony i dzieci. Walcząc o wolność, doświadczył wielu cierpień. Kończąc, Pan Marek Toboła powiedział: „Tak długo żyjemy, jak długo żyje pamięć o nas. Za tę pamięć w imieniu rodziny dziękuję”. Przy dźwiękach strażackiej syreny i orkiestry parafialnej przedstawiciele rodziny Tobołów dokonali odsłonięcia tablicy upamiętniającej Franciszka Tobołę. Pan Piotr Toboła zadeklarował ufundowanie nagrody im. Dziadka Franciszka Toboły dla najlepszych uczniów. Podkreślił, że ma ona pomóc w zachowaniu pamięci o jego dziadku. Poświęcenia tablicy dokonał ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Pod pamiątkową tablicą przedstawiciele władz, mieszkańców poszczególnych miejscowości, druhów strażaków, przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń, samorząd mieszkańców, a także harcerzy złożyli wiązanki kwiatów.

Następnie przedstawiciele harcerzy z Pierwszego Szczepu ZHP Ziemi Mikstackiej im. Powstańców Wielkopolskich posadzili dąb upamiętniający 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Po odśpiewaniu „Roty” i wyprowadzeniu pocztów sztandarowych oficjalna część uroczystości dobiegła końca.

O godz. 16:00 w Parku im. Św. Rocha rozpoczęła się majówka zorganizowana przez zespół charytatywny i MGOK.

Bogaty w wydarzenia był 3 maja A.D. 2018 w niewielkim Mikstacie. Był czasem radosnego świętowania, ale zapewne i refleksji. Uświadomił nam, że warto, a właściwie trzeba pamiętać o tych, którzy walczyli o polskość i troszczyć się, by przekazać ją kolejnym pokoleniom.

Małgorzata Strzelec, ks. Krzysztof Ordziniak

DSC_0002
DSC_0014
DSC_0017
DSC_0024
DSC_0038
DSC_0049
DSC_0066
DSC_0133
DSC_0134
DSC_0135
DSC_0136
DSC_0143
DSC_0149
DSC_0162
DSC_0165
DSC_0181
DSC_0215
DSC_0218
DSC_0228
DSC_0232
DSC_0252
DSC_0307

Poleć innym!

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Dyskusja

Tagi:
Email
Print
WP Socializer Aakash Web