Litania Dominikańska do odmawiania we wszelkich utrapieniach. Jej skuteczności bali się nawet kardynałowie

6 lipca 2017 10:14Komentowanie nie jest możliweViews: 3718

niepokalanaLitania do Najświętszej Maryi Panny do odmawiania we wszelkich utrapieniach należy do starożytnych litanii dominikańskich, sięgających początkami XII wieku – na długo jeszcze przed powstaniem Litanii Loretańskiej (1578 r.). Skuteczność tych litanii, odmawianych w trudnych chwilach zakonu, zwłaszcza za Innocentego IV, sprawiła – jak podaje stara tradycja – że kardynałowie i prałaci zwykli byli mówić: “strzeżcie się litanii braci kaznodziejów, gdyż czynią rzeczy dziwne”. A w przysłowie weszło powiedzenie: “litaniis ordinis praedicatorium libera nos, Domine” (od litanii zakonu kaznodziejskiego wybaw nas, Panie).

Chryste elejson. Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, nieszczęśliwych nadziejo i utrapionych słodkie pocieszenie – módl się za nami.

Najświętsza Matko Chrystusa,

Bogurodzico Dziewico,

Najczystsza z Matek,

Matko nienaruszona,

Ze wszystkich dziewic najpierwsza,

Zawsze Dziewico,

Łaski Bożej pełna,

Córo Króla wiekuistego,

Matko i Oblubienico Chrystusa,

Świątynio Ducha Świętego,

 

Święta Maryjo, niebios Królowo, – módl się za nami.

Pani Aniołów,

Drabino do Boga,

Bramo Raju,

Matko nasza i Pani,

Prawdziwa nadziejo nasza,

Matko nasza,

Zaufanie wszystkich wierzących,

 

Święta Maryjo, pełna miłości Boga, – módl się za nami.

Władczyni nasza,

Źródło słodyczy,

Matko miłosierdzia,

Matko Księcia nad wiekami,

Matko radząca najszczerzej,

Matko głęboko wierząca,

Zmartwychwstanie nasze,

 

Święta Maryjo, wszelkiego stworzenia odnowienie, – módl się za nami.

Światła wiekuistego Rodzico,

Któraś nosiła Stwórcę wszechświata,

W której Słowo Ciałem się stało,

Komnato skarbu Bożego,

Rodzicielko Sprawcy wszechrzeczy,

Tajemnic Bożych Powiernico,

Wybawicielko nasza prawdziwa,

 

Święta Maryjo, skarbie wierzących, – módl się za nami.

Najpiękniejsza Pani,

Tęczo pełna radości,

Matko prawdziwego wesela,

Drogo nasza do Pana,

Orędowniczko nasza,

Święta Maryjo, gwiazdo na niebie najjaśniejsza, – módl się za nami.

Nad księżyc światlejsza,

Blaskiem słońce przyćmiewająca,

Matko Boga wiekuistego,

 

Święta Maryjo, która rozpraszasz ciemności wiecznej nocy, – módl się za nami.

Która niweczysz wyrok naszego potępienia,

Źródło prawdziwej mądrości,

Światło rzetelnej nauki,

Radości nasza bezcenna,

Radości nasza bezcenna,

Upragniona narodom,

Pożądanie wzgórz wiekuistych,

Zwierciadło, w którym Boga oglądamy,

Nad wszystkich świętych najświętsza,

Wszelkiej chwały najgodniejsza,

 

Święta Maryjo, najłaskawsza Pani, – módl się za nami.

Pocieszycielko szukających u Ciebie schronienia,

Dobroci pełna,

We wszelką słodycz obfitująca,

Wspaniałości Aniołów,

Kwiecie Patriarchów,

Pokoro Proroków,

Skarbie Apostołów,

Chwało Męczenników,

Chlubo kapłanów,

Ozdobo dziewic,

Lilio czystości,

 

Święta Maryjo, między niewiastami błogosławiona, – módl się za nami.

Ratunku zagubionych,

Sławo sprawiedliwych,

W Boże zamysły wtajemniczona,

Ze wszystkich kobiet najświętsza,

Najjaśniejsza Pani,

Perło Boskiego Oblubieńca,

 

Święta Maryjo, pałacu Chrystusowy, – módl się za nami.

Panno niepokalana,

Świątynio Pańska,

Chwało Jerozolimy,

Radości Izraela,

Córo Boża,

Najukochańsza Oblubienico Chrystusa,

Gwiazdo morza,

 

Święta Maryjo, wyciągnij rękę Twoją i dotknij serc naszych, aby oświecić i wybawić nas grzeszników, – módl się za nami.

Diademie na głowie Najwyższego Króla,

Czci najgodniejsza,

Pełna wszelkiej słodyczy,

Zasługo na życie wieczne,

Bramo Królestwa Bożego,

Bramo zamknięta, a dla nas otwarta, przez którą wchodzimy do Pana,

Różo, która wiecznie kwitniesz,

Kosztowniejsza od całego świata,

Ponad skarb wszelki upragniona,

Nad niebo wyższa,

Od Aniołów czystsza,

Wesele Archaniołów,

Wszystkich świętych rozradowanie,

Czci i chwało, sławo i ufność nasza,

Maryjo, Córo Boża, – wejrzyj na nas.

Maryjo, Córo Joachima, – kochaj nas.

Maryjo, Córo Anny, – daj nam spocząć po smutkach wygnania.

 

Módlmy się:

Prosimy Cię, Panie Boże, za przyczyną błogosławionej i chwalebnej Bożej Rodzicielki Maryi, wraz ze wszystkimi świętymi, ochraniaj nasz dom i nasz Zakon od wszystkich przeciwności oraz osłaniaj łaskawie od zasadzek wrogów. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

tłum. Jan Góra OP

Źródło:

http://www.sluzew.dominikanie.pl/archiwum/pdf/Litania_Dominikanska.pdf?ut

Poleć innym!

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Dyskusja

Tagi:
Email
Print
WP Socializer Aakash Web