Batalia o ustawę o pełnej prawnej ochronie życia ludzkiego powraca? Komitet “Stop Aborcji” poprze projekt Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, nie przewidujący karania kobiet

11 stycznia 2017 07:36Komentowanie nie jest możliweViews: 34

jaśOtrzymaliśmy pismo Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej “Stop Aborcji”, którego trzonem jest Fundacja PRO – Prawo do Życia, adresowane do przewodniczącego i członków Komisji ds. Petycji Sejmu RP. Komitet ten forsował odrzucony przez Sejm projekt ustawy o pełnej ochronie prawnej życia ludzkiego, autorstwa Instytutu “Ordo Iuris”. Punktem spornym tego projektu, także wśród organizacji pro-life, była kwestia karania kobiet dopuszczających się aborcji (projekt przewidywał ich karanie). Przeciwko karaniu kobiet opowiedzieli się także polscy biskupi. Członkowie Komitetu zdecydowali się poprzeć mniej radykalny w tej kwestii projekt Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, licząc zapewne, że ma on większe szanse na uchwalenie. Jak czytamy w uzasadnieniu: “Jakkolwiek (projekt PFROŻ – dop. red.) pozostawia bezkarnym zamach na życie dziecka, którego dopuszcza się matka, jednak stanowi istotną poprawę w stosunku do przepisów obowiązujących obecnie”.

Batalia o ustawę powraca. 12 stycznia Komisja ds. Petycji ma rozpatrzyć petycję PFROŻ w sprawie projektu ustawy o pełnej prawnej ochronie życia ludzkiego, autorstwa Federacji.

Poniżej treść pisma Komitetu “Stop Aborcji”.

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Posłowie,

Komisja do Spraw Petycji rozpatrzy dnia 12 stycznia petycję Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, BKSP-145-122/16 w sprawie zmiany ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży (Dz.U. z 1993 r. Nr 17, poz. 78 ze zm.), ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.). Projekt będący przedmiotem tej petycji przyznaje od chwili poczęcia prawną ochronę życia każdemu dziecku w Polsce. Jakkolwiek pozostawia bezkarnym zamach na życie dziecka, którego dopuszcza się matka, jednak stanowi istotną poprawę w stosunku do przepisów obowiązujących obecnie.

Pragniemy przypomnieć, że na mocy obowiązującej obecnie ustawy, życie traci około tysiąca dzieci rocznie, głównie (95%) z powodu rozpoznania albo podejrzenia choroby lub upośledzenia. Przyzwolenie na zabijanie chorych dzieci nie da się niczym usprawiedliwić i obciąża hańbą polskich ustawodawców.
Niezależnie więc od niedostatków projektu PFROŻ, które można wyeliminować w toku prac legislacyjnych, wyrażamy nasze jednoznaczne jego poparcie. Skierowanie go do dalszych prac uważamy za moralny obowiązek posłów. Odrzucenie petycji BKSP-145-122/16 obciąży posłów, którzy się tego dopuszczą odpowiedzialnością za legalne zabójstwa wszystkich dzieci poczętych, które nastąpią po tym fakcie.

Oświadczenie niniejsze składamy w imieniu organizacji zaangażowanych w prace Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”, który zebrał prawie pół miliona podpisów obywateli popierających ten projekt, a także wielu innych organizacji prorodzinnych i pro-life w Polsce.

Pismo podpisali: pełnomocnik Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej “Stop Aborcji” Mariusz Dzierżawski oraz zastępca pełnomocnika, mec. Jerzy Kwaśniewski.

Poleć innym!

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Dyskusja

Tagi:
Email
Print
WP Socializer Aakash Web