Uroczystość Najświętszej Trójcy, 22 maja 2016 – komentarz do Ewangelii

20 maja 2016 06:54Komentowanie nie jest możliweViews: 381

Trojca-Swieta-ikona-RublowaOjciec – Synowi, Syn – Duchowi, Duch – nam
● Rozważa: Jaromir Kwiatkowski ●

Uroczystość Najświętszej Trójcy (22 maja 2016)
Czytania: Prz 8, 22-31; Rz 5, 1-5
Ewangelia: J 16, 12-15 ●

Fragment Ewangelii na Uroczystość Najświętszej Trójcy jest krótki, ale bogaty w treść. Przypomnijmy, że zawiera on słowa Chrystusa wypowiedziane jeszcze przed Męką, podczas ostatniej Paschy, którą spożył z uczniami. Po zapowiedzi swego odejścia, zaczął On wyjaśniać, w jaki sposób Duch Święty zastąpi Go w życiu ziemskim tych, którzy uwierzyli lub uwierzą w Niego.
Zwróćmy uwagę na kilka momentów tego tekstu. Mówi Jezus: «Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie». Zdaje On sobie sprawę, że apostołom trudno będzie udźwignąć prawdę o Bożej miłości, objawiającą się w tym, co się wydarzyło w ostatnich trzech latach i co się wydarzy w najbliższych dniach. I rzeczywiście: jeden Go zdradził, inny się Go zaparł, pozostali – poza Janem – uciekli. Będą mogli tę prawdę udźwignąć dopiero napełnieni Duchem Świętym. Ale Jezus zdaje sobie też sprawę, że również skażony grzechem świat będzie miał trudności z przyjęciem tej prawdy  - wszak On naraził się współczesnym mimo, a może właśnie dlatego, że był dobry i kochał wszystkich. Dlatego tę prawdę trzeba dozować stopniowo, by nie została całkowicie odrzucona.
«Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy».A zatem misją Ducha Świętego będzie dbanie o to, aby prawda zawarta w Jezusie Chrystusie nie została umniejszona, ale żeby dotarła do wszystkich pokoleń Jego wyznawców w całej swej pełni.
«Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, (…) oznajmi wam rzeczy przyszłe». Czyli pozwoli zrozumieć apostołom oraz kolejnym pokoleniom wyznawców cel i zbawczy sens Meki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.
«Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, (…) On Mnie otoczy chwałą». To znaczy uwielbi Chrystusa, przekona kolejne pokolenia, że jest On jedynym i prawdziwym Mesjaszem i Synem Bożym.
Ktoś mógłby zapytać, dlaczego na Uroczystość Najświętszej Trójcy Kościół daje nam do rozważenia akurat ten fragment Ewangelii. Pewnie dlatego, że pięknie pokazuje on relacje pomiędzy trzema Osobami Boskimi. Wszystko, co ma Ojciec, należy do Syna, a Syn to przekazuje Duchowi Świętemu. Duch zaś może przekazać to nam, jeśli otworzymy się na Jego działanie.
A dlaczego w tej Ewangelii tak bardzo wyeksponowania jest Trzecia Osoba Boska? Pewnie dlatego, by podkreślić jej ważność, której na co dzień często nie zauważamy.
A dlaczego Duch Święty jest nazywany zamiennie Duchem Prawdy? Znów możemy powiedzieć, że pewnie dlatego, by podkreślić ważność Prawdy w życiu uczniów Chrystusa. Kto chce rzeczywiście iść za Nim, kto chce otworzyć się na działanie Ducha Świętego, ten musi z determinacją dążyć do prawdy.
———————————
jaromir kwiatkowskiJaromir Kwiatkowski, dziennikarz i publicysta. Redaktor naczelny Dziennika Parafialnego, publicysta dwumiesięcznika podkarpackiego VIP Biznes&Styl i portalu biznesistyl.pl, redaktor dwumiesięcznika „La Salette Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej”. Żonaty, dwie córki i wnuczka. Od 1989 r. wraz z żoną uczestniczą w Ruchu Domowy Kościół (kręgi rodzin). Członek Zakonu Rycerzy Kolumba III st. i wiceprzewodniczący Oddziału Południowo-Wschodniego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.
————————————
Słowa Ewangelii według świętego Marka
Jezus powiedział swoim uczniom: «Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi».

Poleć innym!

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Dyskusja

Tagi:
Email
Print
WP Socializer Aakash Web