Inicjatorzy obywatelskiego projektu ustawy zakazującej aborcji złożyli w Sejmie ponad 450 tys. podpisów

6 lipca 2016 06:58Komentowanie nie jest możliweViews: 61

Ponad 450 tys. osób podpisało się pod przygotowanym przez komitet „Stop aborcji” projektem ustawy zakazującej zabijania dzieci poczętych. Projekt jako inicjatywa obywatelska został złożony we wtorek w Sejmie.

Pełnomocnik komitetu Mariusz Dzierżawski poinformował, że w kolejnych dniach zostaną doniesione kolejne podpisy. – Mam nadzieję, że będzie ich ponad pół miliona, to wielki sukces wolontariuszy i Polaków, którzy tej inicjatywie udzielili wsparcia – stwierdził.

Zdaniem mec. Jerzego Kwaśniewskiego z Instytutu Ordo Iuris, który pracował nad projektem ustawy, propozycje inicjatywy „Stop aborcji” jeszcze w tym roku powinny stać się obowiązującym prawem. Projekt – jak stwierdził Kwaśniewski – zapewnia pełną prawną ochronę życia przed i po urodzeniu, bo istniejący tzw. kompromis aborcyjny zróżnicował wartość ludzkiego życia.

W myśl obowiązującej ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (z 1993 r.) aborcji można dokonywać, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia dziecka albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

W obywatelskim projekcie są zapisy uchylające te możliwości, a także nakładające na administrację rządową i samorządową obowiązek pomocy materialnej i opieki dla rodzin wychowujących dzieci upośledzone oraz matek i ich dzieci poczętych w wyniku czynu zabronionego. Projekt przewiduje m.in. refundację świadczeń z zakresu hospicyjnej opieki perinatalnej, rozwinięcie domowej pediatrycznej opieki długoterminowej, wsparcie psychologiczne dla rodziców dzieci dotkniętych niepełnosprawnością lub śmiertelną chorobą oraz świadczenia opiekuńcze bez konieczności rezygnacji z pracy przez rodziców niepełnosprawnych dzieci, jak również przyspieszenie procedury adopcyjnej dziecka poczętego w wyniku zgwałcenia lub niepełnosprawnego.

Projekt zakłada, że za spowodowanie śmierci dziecka poczętego grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5; jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli śmierć dziecka spowodowała jego matka, sąd może zastosować wobec niej nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Matka – w myśl projektu – ma nie podlegać karze, jeśli działała nieumyślnie.

Jednocześnie – jak wskazano – osoba trzecia, w tym lekarz, który wskutek swego zaniedbania doprowadził do śmierci lub uszkodzenia ciała dziecka poczętego, podlega karze za ten czyn.

W projekcie jest też zapis stanowiący, że nie popełnia przestępstwa lekarz, jeżeli śmierć dziecka jest następstwem działań leczniczych, koniecznych dla uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia matki.

Źródło: http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/161411,stop-aborcji-juz-w-sejmie.html (opr. JK)

Fotografie: https://www.facebook.com/ordoiuris/stop aborcji1stop aborcji 2stop aborcji 3

Poleć innym!

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Dyskusja

Tagi:
Email
Print
WP Socializer Aakash Web