Relikwie Świętego Jana Pawła II w mikstackiej wspólnocie

9 marca 2015 22:16Komentowanie nie jest możliweViews: 1575

Ks. Krzysztof Ordziniak, Małgorzata Strzelec ●

W biało- żółte kolory przystrojona została mikstacka świątynia w pierwszych dniach marca. Nieopodal ołtarza pojawił się tron papieski, z którego Jan Paweł II korzystał sprawując Eucharystię 4 czerwca 1997 roku na Placu Kilińskiego w Kaliszu. Tron papieski znalazł się w naszym kościele dzięki życzliwości ks. prałata Jacka Ploty, kustosza sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. A wszystko to po to, byśmy mogli jak najlepiej przeżyć peregrynację relikwii św. Jana Pawła II. Peregrynacja wpisuje się w obchody Roku Świętego Jana Pawła, obchodzonego w Polsce, w 10. rocznicę śmierci Jana Pawła II oraz rocznicę Jego kanonizacji.

Uroczyste przejęcie relikwii z diecezji katowickiej miało miejsce 15 stycznia. Od 19 stycznia w diecezji kaliskiej odbywa się peregrynacja relikwii św. Jana Pawła II po parafiach, na terenie których znajdują się szkoły imienia Jana Pawła II. Peregrynacja w diecezji kaliskiej potrwa do 16 marca.

Na terenie parafii mikstackiej znajduje się Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II. Jan Paweł II patronuje naszemu gimnazjum od 2007 roku. Więc i my przeżywaliśmy radosny czas nawiedzenia przez relikwie św. Jana Pawła II parafii i szkól w naszym miasteczku. Ten wyjątkowego czas spotkania ze św. Janem Pawłem II przeżywaliśmy w naszej wspólnocie w dniach 4-5 marca.

Relikwie krwi św. Jana Pawła II są darem ks. kard. Stanisława Dziwisza. Zostały przekazane Rodzinie Szkół im. Jana Pawła II 10 października 2013 roku, podczas XIII Pielgrzymki Rodziny Szkół na Jasną Górę, przez kustosza Centrum Jana Pawła II w Krakowie, ks. prałata Jana Kabzińskiego.

Przed naszą parafią radość nawiedzenia relikwii Jana Pawła II przeżywała wspólnota z Bukownicy. To tam w godzinach popołudniowych 4 marca udała się delegacja gimnazjum wraz z ks. kan. Krzysztofem Ordziniakiem, duszpasterzem naszej wspólnoty. Około godz. 16:30 relikwie zostały przewiezione do mikstackiej świątyni. Tu po uroczystym wprowadzeniu została odmówiona Litania do Świętego Jana Pawła II. Potem odbyła się projekcja filmu o cudzie dokonanym przez wstawiennictwo Ojca Świętego.O godz. 17 sprawowana była Msza Święta koncelebrowana. Przewodniczył jej ks. wikariusz Paweł Gomółka, homilię wygłosił ks. proboszcz. Współcelebransami byli ks. kan. Grzegorz Klapa oraz pochodzący z naszej parafii ks. Ryszard Zieliński.

Rozpoczynając homilię, ks. kan. Krzysztof powiedział :„Nie sposób w tej chwili przekazać co czują wasze serca, co czuje moje serce, serca kapłanów tutaj zgromadzonych. Przeszyte są wielką radością, że tutaj teraz wspólnie trwamy na tej modlitwie razem, przy relikwiach”. Ks. kanonik podkreślił, że choć Msza św. sprawowana jest z formularza przeznaczonego na wspomnienie św. Jana Pawła II, które przypada 22 października, to pojawia się nam także postać św. Kazimierza Królewicza. Przypomniał zebranym, że był to patron jego poprzednika, ks. kan. Kazimierza Mądrego. Następnie ks. kanonik przypomniał pobyt Jana Pawła II w Kaliszu. Podkreślił, że tron papieski z którego korzystał wtedy Jan Paweł II, towarzyszy nam w czasie sprawowania tej Eucharystii i to właśnie na nim spoczywa obraz Świętego Papieża. Powiedział: „ Fotel, krzesło, katedra to miejsca, na których siedział biskup, biskup Rzymu i skąd nauczał”. Kontynuując ks. kanonik podkreślił, że to tu, w Kaliszu, papież wypowiedział słowa: „Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka”. Zostały one później umieszczone na pomniku, stanowiącym wotum dziękczynne za odwiedzenie przez Jana Pawła II Kalisza. Pomnik, jak podkreślił kaznodzieja, ma bogatą wymowę symboliczną. Powiedział: „Przedstawia nam postać Ojca Świętego pochylającego się nad dziewczynką. Chciałbym, aby taka myśl towarzyszyła nam podczas dzisiejszego spotkania: Ojciec Święty do nas bardzo dużo przez całe życie mówił. W pokazanym na pomniku geście chciałbym zauważyć jedną bardzo ważną rzecz. Ojciec Święty pochyla się nad dziewczynką i wyciąga do niej rękę. Ta dziewczynka to też przyszła matka, wyciąga rękę ku Ojcu Świętemu. To jest taki gest, jaki wszyscy znamy, wyciągniętej ręki, ale nie wiemy, czy te ręce się spotkają. Jest ręka Ojca św., jest ręka dziewczynki, można powiedzieć ręka każdego z nas, nasze życie, to co czynimy”. W dalszej części kaznodzieja zachęcał nas, byśmy postawili sobie pytanie: „czy to wszystko, co Ojciec Święty mówił, co czynił, wobec mnie konkretnego człowieka, mieszkającego tutaj w Mikstacie, przeżywającego czas Wielkiego Postu (…) jest odpowiedzią na to co mówił, co chciał dla każdego z nas Ojciec Święty. Czy kiedyś w domu Ojca będziemy mogli powiedzieć, tak to Twoje nauczanie pozwoliło mi dosięgnąć rękę, osiągnąć świętość”. Homilii towarzyszył pokaz multimedialny.

Na zakończenie Mszy Świętej ks. kanonik, nawiązując do zmieniającej się w tym dniu pogody, życzył wszystkim, by czas pobytu relikwii w naszej wspólnocie był czasem słońca, przy którym ogrzejemy się, by dalej kroczyć przez życie.

Po końcowym błogosławieństwie była możliwość oddania czci relikwiom. Potem został wystawiony Najświętszy Sakrament, bo jak wskazał kapłan, to właśnie od Boga i z modlitwy czerpał siły Jan Paweł II. Po wystawieniu Najświętszego Sakramentu przyszedł czas na indywidualną modlitwę, rozmowę z Bogiem i ze Świętym Janem Pawłem II. Z tej możliwości skorzystało bardzo wielu parafian, zarówno tych, którzy byli świadkami życia Świętego Jana Pawła II, jak i tych, którzy znają je z relacji innych, tych, którym miłość do Jana Pawła II zaszczepili rodzice, dziadkowie.

O godzinie 21:00 w łączności z Jasną Górą zaśpiewaliśmy Apel Jasnogórski. Podobnie jak ulubionej przez Ojca Świętego „Barki”, nie mogło zabraknąć tej modlitwy. Bo to przecież On zawierzył się cały Maryi, „Totus Tuus”. Tego zawierzenia do Maryi nas uczył i do niego zachęcał. Szybko mijał ten czas w szczególnej bliskości ze świętym Janem Pawłem II, obecnym wśród nas w relikwii kropli krwi.

Następnego dnia rano sprawowana była Msza Święta we wszystkich intencjach Bogu wiadomych. Prosiliśmy, by św. Jan Paweł II orędował za nami, zarówno w tych intencjach, które zostały zapisane przez parafian na karteczkach i złożone na ołtarzu, jak i tych, które są ukryte głęboko w naszych sercach. Po Mszy Świętej była możliwość oddania czci relikwiom Świętego.

Potem swój czas na bardzo bliskie spotkanie ze swoim Patronem mieli gimnazjaliści. Delegacja gimnazjalistów przybyła do kościoła, by asystować w przeniesieniu relikwii Świętego Jana Pawła II do szkoły. W progach szkoły relikwie powitała p. Danuta Kamińska – dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II. Pani dyrektor oddała cześć relikwiom, przekazanym przez ks. Krzyszofa Ordziniaka na jej ręce na czas pobytu w szkole. Następnie poczet sztandarowy, goście, delegacja gimnazjalistów, ks. kanonik oraz Pani Dyrektor udali się do sali gimnastycznej, gdzie zgromadzona była społeczność uczniowska i nauczyciele. Relikwie zostały umieszczone w specjalnie przygotowanym miejscu. Po powitaniu wszystkich przez panią dyrektor, młodzież zaprezentowała program słowno-muzyczny. Jego treść można zawrzeć można w słowach „Wiara- Nadzieja- Miłość”. Młodzież przypomniała w nim czas przejścia Ojca Świętego do domu Ojca. W ciekawy sposób przybliżyła zebranym wybrane elementy nauczania św. Jana Pawła II. Szczególnie zaakcentowano w programie wielką miłość i szacunek Papieża do ludzi chorych, cierpiących, ale także do więźniów, młodzieży. Zaakcentowano w nim, że św. Jan Paweł II był człowiekiem modlitwy i heroicznej wiary. Młodzież przypomniała zebranym przebieg procesu beatyfikacyjnego. Piękny i bogaty w treści program słowno-muzyczny zakończył wspólny śpiew ukochanej przez Ojca Świętego „Barki”. Na zakończenie spotkania w sali gimnastycznej ks. Ordziniak udzielił wszystkim błogosławieństwa relikwiarzem.

Następnie relikwie zostały przeniesione do szkoły podstawowej. Chociaż szkole nie patronuje Jan Paweł II, to gimnazjum i szkoła podstawowa mieszczą się w jednym kompleksie budynków, a więc postanowiono dać także możliwość spotkania tej szkole ze św. Janem Pawłem II w znaku relikwii. Ponadto dzisiejsi uczniowie szkoły podstawowej niebawem będą gimnazjalistami i ich Patronem będzie Jan Paweł II. Przy wejściu do szkoły ks. kanonik przekazał relikwie p. dyrektor. Potem w asyście pocztu sztandarowego zostały przeniesione do hali widowiskowo-sportowej, gdzie zgromadzili się nauczyciele i uczniowie. Także uczniowie szkoły podstawowej przygotowali program artystyczny, w którym przypomnieli życie św. Jana Pawła II, pielgrzymki papieża po całym świecie, akcentując osiem pielgrzymek do Ojczyzny. Po zakończeniu programu artystycznego, ks. kanonik odmówił wraz z dziećmi Litanię do św. Jana Pawła II. Następnie udzielił zebranym błogosławieństwa relikwiarzem. Dzieci miały możliwość indywidualnego uczczenia relikwii.

Potem relikwie powróciły do gimnazjum, gdzie został ustawione pod tablicą upamiętniającą nadanie szkole w 2007 roku imienia Jana Pawła II. Tu młodzież zaciągnęła wartę honorową. Tuż przed 13:00 relikwie ponownie przejął ks. kanonik  i wraz z gronem pedagogicznym i społecznością uczniowską udał się do naszego parafialnego kościoła, gdzie o godz. 13:00 przewodniczył Mszy Świętej w intencji młodych oraz ich nauczycieli i wychowawców. Homilię w czasie tej Mszy Świętej wygłosił ks. Paweł. Na początku zwrócił uwagę, że może dla młodych ludzi, którzy nie pamiętają Jana Pawła II, dziwna jest fascynacja Jego osobą. Podkreślił, że dla młodych ważne jest dawanie świadectwa o życiu tego wyjątkowego człowieka. Podzielił się doświadczeniem spotkania z Janem Pawłem II. Wskazał, że ludzie dążyli do tego, by doświadczyć Jego dotyku, bo wiązało się to z niezwykłym doznaniem. Jednocześnie powiedział: „ Wy dzisiaj tutaj macie okazję się Go dotknąć , kto będzie chciał, po Mszy św. może podejść i dotknąć się Jego krwi. Dotyk ze Świętym zmienia serca”. Kontynuując homilię ks. Paweł powiedział, że „Jan Paweł II był normalnym człowiekiem. Wiecie, my mamy taki problem, że jak myślimy o Świętych, to myślimy, że to byli jacyś dziwacy. Nie, człowiek Święty, to jest przede wszystkim człowiek normalny”. W dalszej części homilii kaznodzieja wskazał, że jego najbardziej fascynowała radość i pokój , który Papież miał w sobie. Podkreślił, że tej radości Jan Paweł II nie stracił także wtedy, gdy doświadczał cierpienia, choroby. Podkreślił, że Papież od najmłodszych lat przeżywał trudne doświadczenia. Kontynuując, ks. Paweł zaakcentował: „Mówię o tym, bo radość i szczęście to jest rzecz, którą wszyscy pragniemy mieć”. Kaznodzieja próbował szukać z młodymi ludźmi odpowiedzi na pytanie, co może dać człowiekowi szczęście. Wskazał, że gdy patrzymy na Jana Pawła II, stawiamy sobie pytanie, skąd u Niego ta radość i pokój. Ks. Paweł podkreślił, że Jana Paweł II zdaje nam się odpowiadać: „ ja mam to od Jezusa, On mi to wszystko dał”. Nawiązując do słów, które Jan Paweł II wypowiedział w  pierwszym swoim kazaniu, zachęcał zebranych, by nie lękali się otworzyć swoich serc dla Jezusa. Apelował, by nie lękali się, że otwierając serca dla Jezusa cokolwiek stracą. Podkreślił, że Jan Paweł II miał swoje hobby, pasje. I jak powiedział: Jezus mu ich nie zabrał, ale pomógł rozwijać. Wskazał także, że człowiek jest szczęśliwy wtedy, kiedy jest kochany. Jak powiedział: „ Myślę, że Jan Paweł II doskonale to wiedział i dlatego powiedział, nie bój się otworzyć drzwi Chrystusowi, bo On ci pokaże, że cię kocha”. Kaznodzieja podkreślił, że wiele osób cierpi z tego powodu, że nie czują się kochani. Zaapelował, by otworzyli serca na Boga, bo wtedy odczują, że są naprawdę kochani. Po Mszy Świętej wielu młodych ludzi podeszło, by jeszcze raz uczcić relikwie św. Jana Pawła II. Powoli czas modlitewnego spotkania młodych z ich Patronem w znaku relikwii kropli krwi dobiegał końca. Przygotowując się do peregrynacji relikwii część z nich sięgnęła do nauczania Jana Pawła II. Przygotowali piękny program słowno- muzyczny, przypominający życie i drogę do świętości Jana Pawła II.W czasie Mszy św. ks. Paweł przypomniał im wezwanie Jana Pawła II do otwarcie się na Chrystusa. Peregrynacja relikwii, możliwość uczczenia ich była dla wielu z nich wielkim przeżyciem duchowym. Miejmy nadzieję, że to wydarzenie pozostanie w ich sercach i pamięci i będzie impulsem do zgłębiania nauczania św. Jana Pawła II.

Młodzi ludzie wraz z pocztem sztandarowym i swoimi wychowawcami powrócili do szkoły. Relikwie pozostały w kościele. O godz. 15:00 zgromadzili się w nim czciciele Bożego Miłosierdzia na Koronce. Wyjątkowego wymiaru nabrała modlitwa koronką do Miłosierdzia przy relikwiach świętego Jana Pawła II, tego, który 17 sierpnia 2002 roku w Łagiewnikach zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu. Po Koronce był okazja, by uczcić relikwie. Około 16:00 do naszego kościoła przybyła delegacja ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II wraz ze swoim duszpasterzem, ks. prałatem Wiesławem Kondratowiczem. Po naszej wspólnocie to właśnie wspólnota z Kowalewa będzie przeżywała swój czas peregrynacji. A my będziemy oczekiwać na owoce peregrynacji relikwii krwi św. Jana Pawła II w naszej wspólnocie. Może ten czas nawiedzenia, refleksji, modlitwy w bliskości św. Jana Pawła II sprawi, że sięgniemy po nauczania tego wielkiego Świętego, może zrodzi się w naszych sercach pragnienie świętości. A w drugi poniedziałek miesiąca jak zwykle spotkamy się w naszym sanktuarium św. Rocha na Mszy Świętej w intencji chorych. Po Ewangelii, jak ma to miejsce od kilku lat, pochylimy się nad słowami, które św. Jan Paweł II kierował do chorych i cierpiących. Zaczerpniemy ze źródła nauczania kilka myśli, by łatwiej nam było podejmować wyzwania, jakie stawia przed nami codzienność, bo to przecież nasza droga do świętości. „Czas ucieka, wieczność czeka…”DSC_0003DSC_0014DSC_0072DSC_0129DSC_0153DSC_0193DSC_0214DSC_0248DSC_0270DSC_0276DSC_0291DSC_0367DSC_0377DSC_0383DSC_0392DSC_0396DSC_0400DSC_0404DSC_0411

Poleć innym!

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Dyskusja

Tagi:
Email
Print
WP Socializer Aakash Web