Podpisano umowę na renowację wnętrz budynku klasztornego w Ratowie

23 kwietnia 2015 14:38Komentowanie nie jest możliweViews: 61

umowa 4Prawie 750 tysięcy złotych – dofinansowanie na taką kwotę przewiduje umowa dotycząca renowacji wnętrza południowo-wschodniego skrzydła budynku klasztornego w Ratowie, jedynego na Mazowszu przykładu rzadkiego stylu architektonicznego nazywanego „płonącym rokokiem”. Umowę podpisali marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz rektor Sanktuarium Diecezjalnego Św. Antoniego w Ratowie, ks. Bogdan Pawłowski (na zdjęciu).  

W sobotę, 18 kwietnia, w płockiej delegaturze Urzędu Marszałkowskiego odbyło się uroczyste podpisanie trzech umów dofinansowania projektów mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego Mazowsza. Dofinansowane projekty, obejmujące rewitalizację wczesnośredniowiecznego grodziska w gminie Grudusk, renowację wnętrz płockiej Jagiellonki  oraz renowację wnętrz pobernardyńskiego budynku klasztornego w Ratowie, realizowane będą w ramach współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działania 6.1. Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

- Jestem emocjonalnie związany z ratowskim sanktuarium. To wyjątkowy zabytek,  w którym zachował się czysty barok. Zachęcam wszystkich do odwiedzenia tego miejsca  – podkreślał marszałek podczas prezentacji beneficjentów.

Inwestycja, mająca na celu odtworzenie osiemnastowiecznego wyglądu pomieszczeń klasztornych ratowskiego konwentu, stanowi kontynuację wcześniejszych prac renowacyjnych. Zakres rzeczowy projektu, oprócz przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych oraz konserwacyjnych obejmuje również działalność społeczną, w ramach której przewidziano m.in. prowadzenie Międzypokoleniowego Klubu Integracyjnego „Zawkrzanie” oraz organizowanie cyklicznych przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych.

- Ratowskie sanktuarium to odwieczne miejsce kultu św. Antoniego. W ostatnich latach diecezja płocka postanowiła utworzyć tu również Ostoję św. Antoniego, w której realizowane są różnorodne działania na rzecz lokalnej społeczności oraz dla turystów. Renowacja pomieszczeń klasztornych to bardzo ważny etap prac remontowych, dzięki niej będzie możliwy dynamiczny rozwój dotychczasowej działalności. Już dziś serdecznie zapraszam do Ratowa  – informował  rektor sanktuarium.

Całkowita wartość projektu wynosi 896.141 zł, z czego dofinansowanie to 749.820 zł. Drewniany kościół i klasztor, pobudowali na niewielkim wzniesieniu, w bezpośrednim sąsiedztwie rozlewisk Wkry i Mławki, ojcowie bernardyni pod koniec siedemnastego wieku, sprowadzeni do Ratowa – jak głosi tradycja – do opieki nad cudownym obrazem św. Antoniego, który ocalił polską chorągiew podczas Odsieczy Wiedeńskiej. Obecny, murowany Zespół klasztorny został wzniesiony po spłonięciu drewnianego, w II połowie XVIII wieku. Po kasacie zakonu w 1868 roku przez administrację carską budynki zostały przekazane diecezji płockiej. W latach 1925-2004 obiektem opiekowało się Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, założone przez błogosławioną Bolesławę Lament. Jednorodny styl architektoniczny późnego baroku, zwany „płonącym rokokiem” od charakterystycznego ornamentu przypominającego grzywy płomieni, w którym utrzymany jest zespół klasztorny, stanowi już obecnie rzadkość. Od 2004 roku diecezja płocka oraz Sanktuarium św. Antoniego prowadzi w  Ratowie intensywne prace renowacyjne związane przywróceniem pierwotnej świetności zarówno zabudowaniom, jak i otaczającym je ogrodom. Ponadto od 2008 roku prowadzona jest w tym miejscu ożywiona działalność społeczna. Najbliższe wydarzenie to zaplanowany na 14 czerwca rodzinny piknik historyczny „V Ratowskie Spotkania Patriotyczne” wraz z widowiskiem historycznym „Ratowo 1920”. Stanowi ono zwieńczenie Dni Świętego Antoniego, które będą obchodzone w dniach 12-14 czerwca.

Poleć innym!

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Dyskusja

Tagi:
Email
Print
WP Socializer Aakash Web