Ulubione modlitwy. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

3 czerwca 2014 05:23Komentowanie nie jest możliweViews: 2277

Kyrie, elejson.     Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,

zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,

zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, świątynio Boga,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, źródło życia i świętości,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, zelżywością napełnione,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, włócznią przebite,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,

zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,

zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami.

 K. Jezu cichy i pokornego serca.W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, † daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia, * i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 *   *   *

P1390418Czerwiec jest w tradycji kościelnej poświęcony Jezusowi Chrystusowi, którego w tym czasie czcimy w sposób szczególny podczas nabożeństw ku czci Jego Najświętszego Serca. Jest ono – jak nauczał papież Leon XIII –„symbolem i żywym obrazem nieskończonej miłości” Jezusa do wiernych.

Nabożeństwa czerwcowe w obecnej formie pojawiły się stosunkowo późno, bo w XIX w. Jednak sam kult Serca Jezusowego został zainicjowany już wcześniej przez św. Małgorzatę Marię Alacoque, francuską wizytkę. Zakonnica ta w II połowie XVII w. doświadczyła objawień Pana Jezusa, który wzywał ją do upowszechnienia w całym Kościele nabożeństwa ku czci Jego Serca.

Nabożeństwo czerwcowe składa się z dwóch podstawowych elementów: adoracji Najświętszego Sakramentu oraz Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Historia powstania tej Litanii jest dość ciekawa. Gdy w XVIII w. w Marsylii wybuchła zaraza, jedna z zakonnic ułożyła ją, by wybłagać ratunek dla miasta. Po pewnym czasie zaraza ustąpiła. Początkowo modlitwa ta składała się z 26 wezwań, później dodano do niej jeszcze 7, dzięki czemu Litania, licząca 33 prośby, upamiętnia liczbę lat życia Jezusa na ziemi.

Wielkim czcicielem Serca Jezusa był św. Jan Paweł II, który wielokrotnie dawał wyraz swojej radości z faktu, że ta forma pobożności jest w Polsce nadal żywa i ciągle podtrzymywana.

Zdjęcie z tegorocznego Misterium Męki Pańskiej na poznańskiej Cytadeli.

Fot. Jaromir Kwiatkowski

Poleć innym!

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Dyskusja

Tagi:
Email
Print
WP Socializer Aakash Web