Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, 28 grudnia 2014 – komentarz do Ewangelii

26 grudnia 2014 23:17Komentowanie nie jest możliweViews: 890

ofiarowanie_newsPraca w rodzinie – bez fajerwerków

● Rozważa: Jaromir Kwiatkowski ●

Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa (28 grudnia 2014)

Czytania: Syr 3, 2-6. 12-14; Kol 3, 12-21

Ewangelia: Łk 2, 22. 39-40 ●

Na Niedzielę Świętej Rodziny Kościół przeznacza krótki, ale wielce wymowny fragment Ewangelii Łukaszowej. Werset 22 z rozdziału 2 przypomina, że rodzice Jezusa pobożnie wypełnili Prawo Mojżesza. Jak bowiem doprecyzowują to kolejne dwa wersety,  nie uwzględnione w odczytywanym w niedzielę fragmencie Ewangelii, przepis tegoż Prawa mówił, że każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Przy tej okazji Maryja i Józef złożyli dary świadczące o tym, że byli ubogą rodziną. Jednocześnie ten gest był w tamtych czasach znakiem, że człowiek ma świadomość, iż zależy od Boga i że wszystko, co ma, jest Bożym darem. Odpowiedzmy sobie na pytanie, czy ta świadomość towarzyszy nam w naszym życiu również dziś.

Następnie w odczytywanym fragmencie Ewangelii następuje przeskok do wersetów 39-40, które pokazują, że Jezus – Syn Boży – pokornie poddał się codziennemu życiu i wychowaniu w swojej rodzinie. Świętej Rodzinie. Na szczególną uwagę zasługuje werset 40: „Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim”. „W Chrystusa (…) Duch Święty wlewa pełnię łaski. Jednakże pełnia łaski w Jezusie była odpowiednia do Jego wieku: pozostając zawsze pełnią, wzrastała z wiekiem. To samo można powiedzieć o mądrości, którą Jezus posiadał od początku w pełni, na jaką pozwalał Jego wiek dziecięcy. Z upływem lat pełnia ta rosła wraz z Nim” – tłumaczył Jan Paweł II w katechezie wygłoszonej 27 czerwca 1990 r.

Zwróćmy też uwagę, że to posłuszeństwo Jezusa i Jego poddanie się wychowaniu w Świętej Rodzinie dokonywało się w ciszy domu w Nazarecie i było pozbawione fajerwerków, za którymi tak goni dzisiejszy świat. Mimo to – a może także dlatego – przyniosło niesamowite owoce, które poznał świat po latach, podczas publicznej działalności Jezusa. To jest istota także tej pracy, którą podejmuje na co dzień Domowy Kościół – kręgi rodzin. A Wy, drodzy Czytelnicy – czy jesteście gotowi podejmować taką żmudną, cichą, codzienną pracę w Waszych rodzinach, byście – Wy i Wasze dzieci – „napełniali się mądrością” i spoczęła na Was łaska Boża? Po to, byście w pewnym momencie zaczęli promieniować tymi darami na zewnątrz?

————–

Jaromir-Kwiatkowski-IMG-9266Jaromir Kwiatkowski, dziennikarz i publicysta. Redaktor naczelny Dziennika Parafialnego, publicysta dwumiesięcznika podkarpackiego VIP Biznes&Styl i portalu biznesistyl.pl, redaktor dwumiesięcznika „La Salette Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej”, współpracownik tygodnika „wSieci”. Żonaty, dwie córki i wnuczka. Od 1989 r. wraz z żoną uczestniczą w Ruchu Domowy Kościół (kręgi rodzin). Członek Zakonu Rycerzy Kolumba III st.

————–

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

Źródło ilustracji: http://www.opiekun.kalisz.pl/index.php?dzial=artykuly&kat=swietyjozef&id=2869

 

Poleć innym!

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Dyskusja

Tagi:
Email
Print
WP Socializer Aakash Web