“Ratowskie Brzmienia Przeszłości. Ratowo 1494-2014″

23 września 2014 04:23Komentowanie nie jest możliweViews: 221

Uroczystą mszą św. w intencji mieszkańców Ratowa rozpoczął się 21 września w Sanktuarium Św. Antoniego  z Padwy w Ratowie  II Festiwal Kultury Ziemi Zawkrzeńskiej „Ratowskie Brzmienia Przeszłości. Ratowo 1494-2014”. W programie znalazł się również odczyt poświęcony historii Ziemi Zawkrzeńskiej, odsłonięcie pamiątkowej tablicy, wystawa rękodzieła artystów tego regionu oraz piknik rycerski „Śladami Pawła z Radzanowa”.

Mszy św. przewodniczył delegat Biskupa Płockiego, ksiądz infułat Aleksander Pasternakiewicz, który wygłosił również homilię, przywołując w niej postać świętego Antoniego, rycerskiego syna, a jednocześnie wiernego sługi Bożego. Podkreślił, że św. Antoni w swoim cudownym ratowskim wizerunku otaczał opieką tę ziemię od niepamiętnych czasów, kształtując w żyjących tu ludziach wspólny system wartości.

Ks. infułat wskazał także, iż od wieków wiara i kultura przenikały się w tym miejscu, ojcowie bernardyni, którzy byli krzewicielami kultu św. Antoniego, w sposób istotny przyczyniali się również do rozwoju kulturalnego i gospodarczego tych terenów. Podobnie współcześnie rozpoczynanie Eucharystią wydarzeń kulturalnych powoduje, iż Kościół staje się naszym domem, miejscem, gdzie się modlimy, uczymy, zawiązujemy wspólnotę skupioną wokół tych samych wartości.

Oprawę muzyczną podczas  mszy św. zapewnił chór działający przy parafii św. Rocha w Radzanowie. Po mszy św. Konrad Wojnarowski,  przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika wręczył dyplomy uznania instytucjom oraz osobom zaangażowanym w rozwój kultury Ziemi Zawkrzeńskiej. Wyróżnienia otrzymali: Gmina Radzanów, Zespół Szkół w Radzanowie, Anita Ziółkowska, dyrektor Domu Kultury w Radzanowie, Marzena Nagucka, pracownik Starostwa Powiatowego w Mławie, Komenda Policji Powiatowej w Mławie, Straż Pożarna w Radzanowie, Nadleśnictwo Dwukoły, Stowarzyszenie Komitet Społeczny Ratujmy Ratowo. Szczególnym wyróżnieniem w postaci medalu okolicznościowego „Pro Masovia” został uhonorowany rektor ratowskiego sanktuarium – ksiądz Bogdan Pawłowski. W uzasadnieniu przyznania medalu podkreślona została wytrwałość, z jaką ks. rektor przypomina najważniejsze momenty historii tego terenu, ukazując współczesnym ich korzenie.  List gratulacyjny z podziękowaniem za społeczne zaangażowanie wystosował na ręce ks. rektora również Starosta Mławski, Włodzimierz Wojnarowski, współgospodarz uroczystości.

Ziemia Zakrzeńska  – to ziemia zasiedlona już we  wczesnym średniowieczu. Stupsk, Grzebsk, to jedne z najstarszych osad na całym Mazowszu – podkreślił  ks. profesor Michał Grzybowski w odczycie, który wygłosił bezpośrednio po mszy św. Wieś Ratowo wzmiankowana została po raz pierwszy 520 lat temu, jako wieś, która otrzymała prawa na tzw. prawie chełmińskim. Na pewno istniała na długo przed tym wpisem, ale to dzięki niemu wiemy, że istniała już w średniowieczu. Ksiądz profesor wskazał także, że Ziemia Zawkrzeńska, zwana również Ziemią Mławską, stanowi historyczną część Księstwa Płockiego. Na tych terenach dosyć wcześnie zaczęły wyodrębniać się rody szlacheckie, stanowiące ośrodki rozwoju osadnictwa. W odczycie zostały przywołane także postacie znamienitych rycerzy Zawkrza, w tym w szczególności Pawła oraz Janusza z Radzanowa. Uwagę słuchaczy przykuły również nieznane powszechnie fakty z burzliwego życia księcia płockiego Siemowita IV, hulaki, utracjusza, człowieka o wielkich aspiracjach, m.in. do tronu polskiego. Hulaszczy tryb życia księcia doprowadził do zastawienia Ziemi Zawkrzeńskiej Krzyżakom, z rąk których wykupiła te tereny dopiero królowa Jadwiga.

W dalszej części festiwalu została odsłonięta pamiątkowa tablica, będąca jednocześnie symbolicznym zawierzeniem losów mieszkańców Ratowa opiece Matki Bożej, w myśl słów św. Antoniego „Nulla dies sine Maria. Żadnego dnia bez Maryi”.

II Festiwal Kultury Ziemi Zakrzeńskiej ma na celu zarówno przybliżenie zwłaszcza młodemu pokoleniu bogatej historii tego terenu jak też zaprezentowanie dokonań współczesnych, m.in. poprzez prezentację  rękodzieła miejscowych artystów, skupionych wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Radzanowie –zwracał uwagę jego pomysłodawca,  ks. Bogdan Pawłowski.

Po części oficjalnej przyszedł czas na poznawanie rycerskich zwyczajów w ciekawej formule żywej lekcji historii, którą przygotowali rekonstruktorzy z agencji artystycznej Brz Art Artur Brzychcy. Poza pokazami walk rycerskich i replik średniowiecznych elementów uzbrojenia, w programie pikniku znalazła się m.in. nauka kaligrafii w skrybarium, konkurs na najciekawszy strój księżniczki, narty księcia Bolka, stanowiące jeden z najstarszych przykładów publicznych rozrywek podczas jarmarków.

W uroczystościach wziął udział poseł na Sejm RP  Mirosław Koźlakiewicz; przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego Grzegorz Wróblewski; Starosta Mławski Włodzimierz Wojnarowski; proboszcz parafii Radzanów, ks. Jerzy Piątek; przedstawiciele służb mundurowych; służby leśne Nadleśnictwa Dwukoły.

- Cieszę się, że spotkaliśmy się po raz drugi w Ratowie na Festiwalu Kultury Ziemi Zawkrzeńskiej, że idea ta spotkała się z żywym zainteresowaniem mieszkańców tych okolic i że możemy wspólnie dowiadywać się, kim byli nasi przodkowie. Liczę że ten festiwal wejdzie na trwałe do kalendarza ratowskich przedsięwzięć kulturalnych – cieszył się gospodarz uroczystości, ks. Pawłowski.

- Lubię tu przyjeżdżać, zawsze można się dowiedzieć ciekawych rzeczy z historii, tym razem średniowiecza, które jest moim ulubionym okresem – zwierzyła się Dominika z Mławy.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało  w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2014 przez Sanktuarium św. Antoniego we współpracy z Wydziałem Duszpasterskim Diecezji Płockiej, Powiatem Mławskim, Gminą Radzanów, Stowarzyszeniem Komitet Społeczny Ratujmy Ratowo.  Patronat honorowy nad II Festiwalem Kultury Ziemi Zakrzeńskiej objął Biskup Płocki Piotr Libera oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.  Patronat medialny sprawowali: TVP Warszawa, DziennikParafialny.pl, Gość Niedzielny, Głos Mławy, MlawaInfo.pl, Nowy Kurier Mławski,  Posłaniec Św. Antoniego z Padwy, Tygodnik Gazeta Mławska, Tygodnik Płocki.

Obchody 520. rocznicy udokumentowanej historii Ratowa  były zarazem uroczystym zakończeniem tegorocznej edycji realizowanego przez sanktuarium, począwszy od 2013 r., projektu „Historia vitae magistra est”, którego celem jest przybliżenie w nietuzinkowej formule „żywej lekcji historii” przeszłości regionu oraz kształtowanie w młodym pokoleniu postawy przywiązania do tradycji i dumy ze swojej małej Ojczyzny. Wcześniej, w  ramach projektu, w marcu b.r. zostały zorganizowane uroczystości ku czci Powstańców Styczniowych Ziemi Zawkrzeńskiej „Gloria Victis et Gloria memoribus. Chwała zwyciężonym i chwała tym, którzy pamiętają”, natomiast w czerwcu Dni Świętego Antoniego oraz IV Ratowskie Spotkania Patriotyczne wraz z widowiskiem historycznym „Ratowo 1920-Radzanów 1939″.

Źródło: Sanktuarium św. Antoniego w Ratowie81216P1030467P1030498P1030500P1030533P1030562P1030638P1030645

Poleć innym!

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Dyskusja

Tagi:
Email
Print
WP Socializer Aakash Web