Kamil Stoch: Dziękuję Bogu za trudne chwile

7 lutego 2014 21:02Komentowanie nie jest możliweViews: 2349

stochPolscy sportowcy często pokazują, że nie wstydzą się swojej wiary. Np. polscy skoczkowie, m.in. Kamil Stoch czy Dawid Kubacki, przed każdym skokiem czynią znak krzyża, co bardzo kontrastuje z satanistycznymi gestami (wystawione do kamery po skoku palce: wskazujący i mały), którymi raczą nas niektórzy skoczkowie z innych krajów (np. Austriak Martin Koch czynił to po każdym skoku).

Nasz najlepszy skoczek nie tylko przyznaje, że jest osobą wierzącą, ale o swojej wierze mówi publicznie. Oto garść – pierwszych z brzegu -  cytatów:

Kamil Stoch wiarę wy­niósł z domu, od ro­dzi­ców i dziad­ków. Choć starty w Pu­cha­rze Świata mu tego nie uła­twiają, w każdą nie­dzielę stara się uczest­ni­czyć we Mszy św. Je­śli nie jest to moż­liwe, wtedy po­zo­staje mo­dli­twa.

Kiedy najczęściej zwraca się do Pana Boga?

Kiedy coś mi się nie udaje, wtedy od­daję się pod opie­kuń­cze skrzy­dła Pana Boga. Wiem wtedy, że jest przy mnie, czuję to. Mo­dlę się o to, by żad­nemu z za­wod­ni­ków nic się nie stało. Bym umiał cie­szyć się ze zwy­cię­stwa i god­nie przy­jął po­rażkę. Dzię­kuję za wszystko Panu Bogu, bo Jemu wszystko za­wdzię­czam”.

Kim był dla Ka­mila bł. Jan Pa­weł II?

„Ża­łuję, że nie spo­tka­łem się oso­bi­ście z Oj­cem Świę­tym. Jesz­cze nie­dawno nie do końca chyba ro­zu­mia­łem zna­cze­nie, ja­kie ma Jego na­uka. Do­piero póź­niej do­tarło do mnie bar­dzo ważne prze­sła­nie, ja­kie zo­sta­wił mło­dym lu­dziom: >>Mu­si­cie od sie­bie wy­ma­gać, na­wet, gdyby inni od was nie wymagali<”.

Gdzie tkwi przyczyna jego sukcesów?

„Dziś wiem, że nie osiągnąłbym tego co mi się udało, gdyby nie ciężka praca i pomoc Pana Boga”.

Jak odczytuje obecność Boga w swoim życiu?

„Nawet w dniu zawodów staram się znaleźć czas na wyjście do kościoła. W trudnych momentach wiem, że Bóg doświadcza mnie w ten sposób, bym się czegoś nauczył. Pokazuje mi drogę. Zawsze będę powtarzał, że dziękuję Bogu za trudne chwile, dzięki którym później mogę być lepszym”.

Cytaty z portali: www.droga.com.pl, lodz.salezjanie.pl, www.wprzerwie.pl wybrał Jaromir Kwiatkowski

Fotografia z oficjalnego fanpage’u Kamila Stocha na Facebooku.

 

Wszystkim polskim olimpijczykom – nie tylko skoczkom – redakcja Dziennika Parafialnego życzy samych wysokich lotów na igrzyskach w Soczi!!!!!!!!!

Poleć innym!

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Dyskusja

Tagi:
Email
Print
WP Socializer Aakash Web