Wielka Nowenna Fatimska

13 października 2013 09:35Komentowanie nie jest możliweViews: 551

„Wołanie zawarte w orędziu Maryi z Fatimy jest tak głęboko zakorzenione w Ewangelii i całej Tradycji, że Kościół czuje, iż orędzie to nakłada na niego obowiązek wysłuchania go” – Jan Paweł II, Fatima, 13 maja 1982 r.

Historia świata pokazuje, że ilekroć ludzkość znajdowała się na jakimś dziejowym zakręcie, wtedy objawiała się Matka Boża i wzywała do modlitwy, pokuty i nawrócenia. Tak też było w 1917 r. Trwała wtedy I wojna światowa, a za chwilę w Rosji miała wybuchnąć Rewolucja Październikowa, która była początkiem ekspansji w świecie najbardziej zbrodniczego i bezbożnego systemu w historii ludzkości – komunizmu.

Warto przypomnieć, że przed rozpoczęciem objawień fatimskich papież Benedykt XV zaprosił cały Kościół do odprawienia nowenny w intencji pokoju na świecie. Jednak nikt z przywódców świata nie miał woli zakończyć wojny, nikt też nie słuchał wołania papieża o pokój. Wówczas Benedykt XV skierował swój modlitewny apel do Matki Bożej. Nie chcieli go słuchać królowie i prezydenci, ale został wysłuchany przez Niebo. W ostatnim dniu nowenny, który przypadał 13 maja 1917 r., sama Maryja zstąpiła na ziemię i ukazała się w Fatimie trójce dzieci: 10-letniej Łucji, 7-letniej Hiacyncie i 9-letniemu Franciszkowi, by ukazać światu drogę do pokoju. Ogłosiła: „Odmawiajcie różaniec, aby wyprosić pokój dla świata”. Ukazywała się dzieciom do października, 13 dnia każdego miesiąca.

W 2017 r. przypada setna rocznica objawień fatimskich. Kościół przygotowuje się do niej już od 2009 r. poprzez Wielką Nowennę Fatimską, która zakończy się 13 maja 2017 r. Rozpoczęła się ona za pontyfikatu Benedykta  XVI. Zdumiewające, że rozpoczęcie objawień w Fatimie i początki przygotowań do ich setnej rocznicy spina klamra dwóch papieży Benedyktów: XV i XVI. Patronem Wielkiej Nowenny Fatimskiej jest – obok Matki Najświętszej – błogosławiony, a już niedługo święty Jan Paweł II. Ucząc się od niego, możemy stać się narzędziami ratowania świata przed złem niosącym śmierć.

Jak odprawiamy Nowennę?

Poszczególne lata zostały podzielone według najważniejszych treści orędzia fatimskiego. W ramach Nowenny rozważane są naglące apele, jakie przez Serce Niepokalanej Maryi kieruje do nas Bóg.

Dotychczasowe tematy Wielkiej Nowenny Fatimskiej były następujące:  2009 -PEWNI  ZWYCIĘSTWA – konfrontacja z cywilizacją śmierci; 2010 – BEZPIECZNI NA KRAWĘDZI CZASU – zawsze przy Maryi; 2011 – WIĘCEJ NIŻ DOCZESNOŚĆ – jest niebo, jest piekło, jest czyściec; 2012 - NIE ŻYJEMY DLA SIEBIE – wynagradzanie za grzechy świata.

Tematem tegorocznej Nowenny jest EUCHARYSTYCZNY KLUCZ – cud na cudami, który zmienia wszystko.

W kolejnych latach rozważane będą następujące tematy: 2014 – ZAPRASZANI DO NIEBA – jednak różaniec, szkaplerz, sznur pokutny; 2015 - POTĘGA RODZINY – domowy Kościół, którego nie przemogą bramy piekła; 2016 – BÓG JEST MIŁOSIERNY – ostatnie słowo należy do Boga, który jest Miłością; 2017 – DROGA PRZEZ SERCE – przymierze serc Jezusa, Maryi, naszych.

W poszczególnych latach Nowenny rozróżnia się okresy mocne i słabe. Te pierwsze to miesiące od maja do października (czas objawień w Fatimie). W tym czasie w pierwsze soboty miesiąca wierni uroczyście spełniają prośbę Matki Najświętszej o pocieszanie Jej zranionego Serca, a 13. dnia każdego miesiąca wspólnie celebrują uroczyste nabożeństwo fatimskie. W pozostałe miesiące nie przestają czuwać przy Niepokalanym Sercu Maryi w pierwsze soboty i (gdzie to możliwe) podczas nabożeństw fatimskich. Jest to jednak przede wszystkim czas osobistej modlitwy, medytacji i lektury, a także mówienia innym o Fatimie i dzielenia się świadectwem swej maryjnej wiary.

Przez cały czas Wielkiej Nowenny Fatimskiej wszystkie trudy i cierpienia, choroby i troski ofiarujemy w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi. Jak najczęściej odmawiamy różaniec, ucząc się tej modlitwy według wskazań Jana Pawła II z Rosarium Virginis Mariae. Jak najczęściej wzbudzamy intencję Wielkiej Nowenny Fatimskiej, a jest nią przyspieszenie czasu wypełnień się wielkich obietnic Fatimy. Codziennie odmawiamy modlitwę Wielkiej Nowenny Fatimskiej. O ile to możliwe, zgłębiamy prawdę o Maryi i uczymy się żyć w kręgu światła, jaki Ją otacza.

Wielka Nowenna Fatimska nie jest jedynie formą nabożeństwa, w ramach którego należy odmówić jedynie konkretne modlitwy. To pragnienie zjednoczenia wszystkich sił i wszystkich serc kochających Maryję, by pomóc współczesnemu światu poznać orędzie fatimskie i odpowiedzieć na prośby Matki Bożej. Wprawdzie kończy się właśnie piąty rok Nowenny, jednak włączyć się do niej można w każdym czasie i może to uczynić każdy, kto chce modlić się i pracować dla Maryi. Nowenna to nasza modlitwa, ofiara, katecheza, apostolstwo, głoszone kazanie, zaproszenie do wspólnego różańca czy nabożeństwa pierwszej soboty; wszystko po to, by Maryja była bardziej znana i miłowana przez ludzi na całym świecie, by nadszedł czas tryumfu Jej Niepokalanego Serca.

Włączyć się w Wielką Nowennę – znaczy wypełnić to, o co Maryja prosiła w Fatimie! A prosiła o codzienny różaniec, poświęcenie się Jej Niepokalanemu Sercu oraz wynagrodzenie za grzeszników w pięć pierwszych sobót miesiąca.

A zatem:

1. Odmawiamy różaniec, najlepiej codziennie. Jeśli ktoś nigdy go nie odmawia, nie ma z Nowenną nic wspólnego.

2. Odprawiamy nabożeństwo pierwszych sobót, w którym uczestniczymy przez kolejnych pięć pierwszych sobót miesiąca. Kto w trakcie trwania Nowenny ani razu nie odprawi tego nabożeństwa, nie jest jej uczestnikiem.

3. Świadomie poświęcamy się Niepokalanemu Sercu Maryi. Bez oddania się Matce Najświętszej trudno mówić o życiu orędziem fatimskim, a tym samym o uczestnictwie w Wielkiej Nowennie Fatimskiej.

4. Uczestniczymy w Nowennie przez odmawianie modlitw Wielkiej Nowenny Fatimskiej, np. raz w tygodniu (znak jedności wszystkich włączających się do Nowenny).

5. Uczestniczymy w nabożeństwach fatimskich odprawianych trzynastego dnia miesiąca. Udział w nich nie jest jednak warunkiem koniecznym.

6. Poznajemy coraz lepiej Maryję przez lekturę książek i uczymy się coraz bardziej miłować Ją na co dzień. Nikt z nas nie będzie apostołem orędzia fatimskiego, jeśli sam najpierw go nie pozna i nie zacznie nim żyć.

dwa kręgi uczestnictwa w Nowennie. Pierwszy stanowią ci, którzy złożyli wobec Matki Najświętszej osobiste zobowiązanie czuwania w tym czasie przy Jej Sercu. Ich nazwiska będą uroczyście złożone na miejscu objawień w setną rocznicę przybycia Maryi do Fatimy. Druga grupa to osoby, które – z powodu najróżniejszych przeszkód i trudności – angażują się w Nowennę w sposób ograniczony. Ich uczestnictwo w Nowennie jest również nieocenione, a każdy w nich także otrzyma wszelką niezbędną pomoc, przede wszystkim modlitwę.

Jak pisała Siostra Łucja, „ignorować orędzie fatimskie to próbować zamykać oczy na światło łaski i przebaczenia, które Bóg oferuje światu pod jasnymi warunkami: «Jeżeli wysłuchają mych próśb… zapanuje pokój, jeśli nie, Rosja rozprzestrzeni swe błędy po całym świecie, rozniecając wojny…»”.

 „Skończył się czas powątpiewania w objawienia w Fatimie. Nastał czas działania” (Pius XII).

Oprac. Jaromir Kwiatkowski

Źródło: terliczka.pl (strona parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Terliczce k. Rzeszowa)

Na zdjęciu pierwszym zdjęciu: Jan Paweł II w Fatimie, 13 maja 1982 r.

Poleć innym!

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Dyskusja

Tagi:
Email
Print
WP Socializer Aakash Web