Tarnowiec: Wielki jubileusz wielkiego patrona

13 listopada 2013 20:07Komentowanie nie jest możliweViews: 293

W życiu każdej szkoły istnieją szczególne wydarzenia i uroczystości. Pośród nich wyjątkową rangą cieszą się od zawsze obchody jubileuszowe, dotyczące założenia określonej instytucji bądź placówki oświatowej. Znaczenie takiej imprezy jest tym większe, ilekroć towarzyszy jej bogata historia, naznaczona wieloma problemami, ale też Bożym pierwiastkiem jej Patrona.

Obecny czas nie sprzyja rozwojowi oświaty i kształtowaniu obywatelskich czy patriotycznych postaw młodych ludzi. Na szczęście dzięki Bożej woli w impasie ciągłych zmian programowych oraz nasilonej akcji zamykania szkół, można odnaleźć placówki, które, żyją piękną tradycją, zasługującą na uznanie i szacunek. A przykładem tak magicznego miejsca jest niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego we Wrocance, miejscowości należącej do gminy i parafii Tarnowiec, w powiecie jasielskim.

Sugerując się źródłami ta malownicza wioska szczyci się jedną z najstarszych w regionie placówką oświatową. Jej początki sięgają1903 roku i związane są z postacią Józefa Ochały, który na kształcenie miejscowych dzieci przeznaczył własne mieszkanie, zanim powstał pierwszy budynek szkolny. Staraniem takich ludzi jak Antoni Kopczak, Jan Lepucki, Jakub Droba i Stanisław Biernacki stało się to już w roku 1910. Oczywiście tej wspaniałej inicjatywie sprzyjały warunki autonomii galicyjskiej i stosunek władz austriackich, które nawet wspomogły aktywność lokalnej społeczności.

Ceremonia poświęcenia nowego budynku w znamiennym 1910 roku przypadła w udziale ks. Janowi Puzonowi, proboszczowi parafii tarnowieckiej. Szczęśliwie dalszemu funkcjonowaniu szkoły nie przeszkadzała zawierucha wojenna lat 1914–1918, a jej dalszy rozwój zapewnił szereg wybitnych nauczycieli, wśród których nie wolno pominąć zwłaszcza Franciszka Adamskiego. Ten żarliwy patriota zginął śmiercią tragiczną podczas II wojny światowej – w 1944 r. po 5 latach nieprzerwanej pracy pedagogicznej i po 15 latach pełnienia funkcji kierownika w tutejszej szkole.

Zdaniem potomnych właśnie za jego kadencji miejscowa placówka otrzymała imię św. Jana Kantego. Postaci niezwykłej atoli w wielu kręgach zapomnianej. Jan urodził się w Kętach na ziemi oświęcimskiej pod koniec XIV wieku. Studiował filozofię i teologię na Akademii Krakowskiej, by potem zostać jej profesorem i wychowawcą wielu pokoleń młodzieży. Nadto przyjął święcenia kapłańskie i podjął pracę duszpasterską. W swoim długim, bo 80-letnim życiu zasłynął jako wielki jałmużnik i znakomity pedagog. Jak mówi historia, oddał wszystko, co miał. A do ram legendy obrosła jego pielgrzymka do Rzymu, podczas której swoją dobrocią nawrócił zbójecką szajkę.

Ów gorliwy głosiciel kultu Matki Bożej i obrońca najsłabszych, kanonizowany przez papieża Klemensa XII w 1767 roku, czczony w wielu miejscach Polski i świata, został Patronem maleńkiej szkoły we Wrocance, gdzie corocznie 20 października lokalna społeczność oddaje mu cześć, wznosząc prośby i modlitwy do świętego.

Niestety, czasy socjalizmu, które nastały po wyzwoleniu Polski z okupacji hitlerowskich najeźdźców, zmodyfikowały nazwę placówki nadając jej imię – jak wspominają najstarsi – Tadeusza Kościuszki i Marii Konopnickiej. Niczego nie ujmując tym wielkim ludziom, chlubnie zapisanym w polskich dziejach, miejscowa szkółka weszła w trudny okres zakończony ostatecznie pozbawieniem jej jakiegokolwiek patronatu.

Mimo niesprzyjających warunków społecznych i politycznych, ówcześni dyrektorzy placówki, do których zaliczyć należy Domicelę Adamską, Józefa Wilka, Irenę Wójcik, Adama Szmyda, Małgorzatę Smoleń, Annę Cieślik oraz Stanisławę Kobak – pamiętali o pierwotnym Patronie szkoły, kultywując w wolnym czasie jego święte życie wśród uczniów.

W krzewieniu legendy wielkiego profesora i kapłana szczególnie celowała Stanisława Kobak, która, będąc dyrektorem, wykazała ogrom wysiłku w zamiarze przywrócenia szkole imienia świętego. Dzięki jej staraniom, od 20 października 1995 roku, Święty Jan Kanty ponownie jako patron czuwa nad utrzymaniem wysokiego poziomu nauczania i kształtowaniu chrześcijańskich zachowań uczniów Wrocanki.

Kult św. Jana z Kęt jest żywy w środowisku szkolnym po dziś dzień, czemu sprzyja poświęcenie i oddana praca ks. Jerzego Uchmana, obecnego proboszcza parafii Tarnowiec. Kustosz, zawsze ciepły i serdeczny, od wrześnie 2012 roku pracuje w naszej szkole, funkcjonującej na zasadach Stowarzyszenia Unii Szkół. Natychmiast zafascynowany osobą świętego, angażując się całym sercem w dzieło szerzenia kultu Jana Kantego, wystarał się o wielki skarb, którym są Jego relikwie. Fragment kostki ręki wielkiego Patrona od 26 listopada 2012 roku spoczywa w miejscowym kościele pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela.

W owej świątyni onegdaj, bo 22 października 2013 roku z inicjatywy ks. Jerzego Uchmana i pani dyrektor Stanisławy Kobak, w aurze słonecznej pogody, przy dużym udziale nauczycieli i lokalnej społeczności rozpoczęła się ogromna uroczystość 110 rocznicy założenia szkoły.

Mszę świętą, poprzedzoną różańcem, celebrował ks. Kustosz, wspomagany przez ks. prałata Aleksandra Radonia, który wygłosił słowo Boże, uczulając zgromadzonych gości na potrzebę wspierania szkoły o tak bogatej tradycji w jej zakręcie dziejowym. Obok społeczności szkolnej, mieszkańców Wrocanki, znamiennych słów kapłana wysłuchali zaproszeni goście. Ich grono reprezentowali przedstawiciele władz samorządowych na czele z Wójtem Gminy Bogusławem Wójcikiem, a także dyrekcją szkół z Roztok i Glinika Polskiego, które od września 2011 roku razem z jubilatką tworzą Unię Szkół, kierowaną przez Panią Lilianę Polak, uzupełniającą listę zaproszonych gości.

Po zakończeniu Mszy św. i ucałowaniu cudownych relikwii św. Jana Kantego, wszyscy powędrowali do budynku szkoły, gdzie uczniowie zaprezentowali część artystyczną, nawiązującą do podniosłej uroczystości rocznicowej. Przybyli mogli wysłuchać niecodziennej lekcji historii, pięknych pieśni jesiennych oraz poezji podejmującej temat życia Patrona z Kęt Całość występu została okraszona polonezem zatańczonym przez najmłodszych i wspaniałą grą aktorską dzieci, wcielonych w bohaterów Pani Twardowskiej Adama Mickiewicza.

W trakcie gromkich oklasków głos zabrała pani dyrektor Stanisława Kobak, dziękując wszystkim zaangażowanym w obchody jubileuszowe, a także gościom, którzy uświetnili swoją obecnością święto szkoły. Przed skromnym poczęstunkiem, kończącym niezwykłą ceremonię, przemówiły jeszcze panie dyrektorki: Katarzyna Kania, kierująca szkołą w Gliniku Polskim, i Joanna Stefanik, odpowiedzialna za losy placówki w roztokach. Ich słowa: Jesteśmy oczarowane postawą uczniów, natchnionych przez swojego Ukochanego Patrona – najpełniej oddają sens i klimat wielkiego jubileuszu.

mgr Paweł Garbacik

Źródło: strona internetowa Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu (www.sanktuariumtarnowiec.parafia.info.pl)

Poleć innym!

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Dyskusja

Tagi:
Email
Print
WP Socializer Aakash Web