Przyjąć, aby uwielbić

24 maja 2013 21:19Komentowanie nie jest możliweViews: 253

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
(26 maja 2013)

Perykopa ewangeliczna: J 16,12-15
Rozważa: Ks. Krzysztof Wilczkiewicz ▼

Doprowadzenie uczniów do całej prawdy oraz otoczenie Chrystusa chwałą, które dokonuje się mocą działającego Ducha Świętego, to dwa główne tematy perykopy z Ewangelii św. Jana, którą czytamy w czasie tegorocznej Uroczystości Trójcy Świętej.

Po pełnej miłości scenie umycia nóg, Jezus poucza swoich uczniów w Wieczerniku, że nie jest w stanie powiedzieć im wszystkiego, czego pragnie. Ta niemoc nie jest spowodowana jakimś brakiem ze strony Jezusa, ale wynika z tego, że to uczniowie nie są w stanie przyjąć i pojąć tego, co chce przekazać im Jezusa. Zbawiciel nie zostawia ich jednak w tej beznadziejnej sytuacji – bez nadziei, bez pocieszenia. Zapowiada im posłanie Ducha Świętego. To On będzie czynił z serc uczniów urodzajną glebę, która będzie w stanie przynieść stokrotny owoc Bożego słowa. Bez przyjęcia i otwarcia się na działanie Ducha Bożego ludzkie serce pozostanie jedynie pustynią, która będzie łaknęła Boga, tak jak wody pragnie zeschła ziemia, jednak bez jego działania pozostanie jedynie nieurodzajnym polem.

Zapowiedziany przez Chrystusa Duch Święty nie tylko uzdalnia człowieka do przyjęcia Bożej prawdy, ale jednocześnie doprowadza do tego, że człowiek odczytuje we właściwym świetle to, co jest prawdą, czyli w swej najgłębszej treści odczytuje zamysł Boży wobec każdej istniejącej rzeczy. Człowiek oświecony przez Ducha Pańskiego widzi, że wszystko, co istnieje, jest przez Boga chciane i ma swoje określone powołanie, które my nazywamy obiektywnym porządkiem świata. Człowiek zaślepiony przez grzech nie jest w stanie całkowicie rozpoznać tego Bożego planu i błądzi, wysuwając różnego rodzaju teorie, które w swej istocie są jedynie pewną fikcją i subiektywną oceną sytuacji, która może nie mieć nic wspólnego z obiektywnym porządkiem rzeczy. Odczytywanie tego obiektywnego porządku rzeczy jest właśnie doprowadzaniem człowieka do całej prawdy. Dokonuje się ono jedynie mocą Ducha Świętego, nie jest zaś ono jedynie wynikiem ludzkiej pracy czy też ludzkich przemyśleń, ponieważ ludzki rozum, nieumocniony przez Ducha Bożego, podatny jest na grzech i związane z grzechem kłamstwo.

Chrystus zapowiada, że działający Duch Święty będzie źródłem chwały dla Niego i Ojca. Rodzi się naturalne pytanie: w jaki sposób się to dokona? Nauka katolicka wskazuje, że choć my w naszym ludzkim myśleniu przypisujemy poszczególnym Osobom Trójcy różne działania, to przecież Bóg jest jeden i działa jako jeden, we wszystkim co dotyczy ludzi. Prawdziwe uwielbienie Boga polega na tym, że człowiek, rozpoznając w świecie Boży zamysł, znając swoją własną słabość i podatność na grzech, przyjmuje go w całej swojej wolności i dąży do jego zrealizowania. Nie jest to jednak jedynie wynik ludzkiej działalności, ale owoc działania w nas Ducha Ożywiciela, który ostatecznie doprowadza do chwały całej Trójcy.

————-

diakon-wilczkiewiczKs. Krzysztof Wilczkiewicz – święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 2012 r. Pochodzi z parafii Gorlice-Glinik Mariampolski. Obecnie jest wikariuszem w parafii katedralnej w Rzeszowie. Jego pasją są spotkania i rozmowy z ludźmi, zarówno w rzeczywistości, jak i w prasie lub literaturze.Tekst Ewangelii (J 16,12-15)

Jezus powiedział swoim uczniom: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.

Poleć innym!

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Dyskusja

Tagi:
Email
Print
WP Socializer Aakash Web