Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

1 czerwca 2012 09:17Komentowanie nie jest możliweViews: 5613

W pierwszą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, czyli w 56 dzień po Świętach Zmartwychwstania Pańskiego obchodzimy uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Niedziela ta zamyka w Polsce tzw. cykl wielkanocny, czyli czas spowiedzi i komunii świętej wielkanocnej.

Wiara w istnienie trójjedynego Boga jest dogmatem i jedną z największych tajemnic chrześcijaństwa. Prawda ta ukazuje, że Bóg jest jeden w swojej naturze, ale w trzech osobach. Osoby Boskie mają wspólną naturę Bożą, wszystkie przymioty i działania, natomiast tym co je różni jest pochodzenie, gdyż Bóg Ojciec nie pochodzi od nikogo, Syn Boży pochodzi od Ojca, a Duch Święty pochodzi przez wspólne tchnienie miłości od Ojca i Syna.

Na kartach Ewangelii Pan Jezus wiele razy mówi o swoim Ojcu oraz o Duchu Świętym jako o odrębnych Osobach Boskich. W trakcie chrztu Jezusa ma miejsce objawienie całej Trójcy Świętej: Syn Boży stoi w Jordanie, Bóg Ojciec mówi o umiłowanym Synu, natomiast Duch Święty pojawia się w postaci gołebicy (Łk 3,22-23). Przed Wniebowstąpieniem Pan Jezus sam mówi do Apostołów: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28,19). Na innym miejscu znów możemy przeczytać znamienne słowa: „Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 15,26).

Istnienie Trójcy Świętej było od początku trudne do pojęcia przez ludzki umysł. Od pierwszych wieków chrześcijaństwa toczyły się spory teologiczne na temat pochodzenia Chrystusa oraz miały miejsce ataki heretyków (arian), którzy negowali bóstwo zarówno Chrystusa, jak i Ducha Świętego.W wyniku takiej sytuacji Kościół starał się jeszcze mocniej podkreślać prawdę wiary o Trójcy Świętej poprzez wprowadzenie specjalnych modlitw liturgicznych. Około roku 800 została napisana również Msza św. wotywna o Trójcy Świętej. W wieku XII św. Jan z Matha i św. Feliks Valois założyli zakon trynitarzy, którzy mieli czcić prawdę o Trójcy. Innym znanym czcicielem Trójcy był św. Patryk – apostoł Irlandii, który tajemnicę Trójcy Przenajświętszej miał tłumaczyć obrazem trójlistnej koniczyny.

Samą uroczystość Świętej Trójcy obchodzono lokalnie w benedyktyńskich klasztorach we Francji jeszcze przed wiekiem X, natomiast oficjalnie święto to zostało wprowadzone jako obowiązujące w całym Kościele w roku 1334 przez papieża Jana XXII.

W sztuce chrześcijańskiej symbolika Trójcy Świętej pojawia się już w IV wieku, gdzie na pewnym sarkofagu Trójca przedstawiona jest w postaci trzech osób ludzkich. W wieku V spotykamy się już z nieco inną symboliką, gdyż Bóg Ojciec widnieje jako osoba ludzka, Syn Boży jako baranek, a Duch Święty w postaci gołąbka. Późniejszymi symbolami są także: trójkąt, który często otaczano słońcem oraz trianguł – czyli umieszczone na jednym drążku trzy świece na trzech rozgałęzieniach. Od wieku XII rozpowszechnił się znany nam do dziś symbol Trójcy Świętej: Boga Ojca przedstawionego w postaci starca siedzącego na tronie, Syna Bożego rozpiętego na krzyżu, który jest oparty o kolana Boga Ojca oraz Ducha Świętego w postaci gołębicy.

Ojcze Przedwieczny, jako Stwórcy memu niosę Ci hołd uwielbienia. Wielbię Twą miłość i dobroć bez miary, żeś z majestatu swego raczył spojrzeć na ten proch ziemi i ukształtować go na Swe podobieństwo, powołując mnie do życia.
Jezu Chryste, Słowo Przedwieczne, cześć Ci oddaję jako memu Odkupicielowi. Przez Boską naturę równy Ojcu Niebieskiemu, stałeś się do nas podobny przez Matkę. Przybrałeś postać sługi, aby swoim ubogim życiem, śmiercią w poniżeniu i chwalebnym zmartwychwstaniem pouczyć nas, że w życiu mamy pełnić dzieła pokuty, a w godzinie konania przyjąć wyrok śmierci w poczuciu winy i uległości, aby za Twoim wzorem zmartwychwstać do chwały dzieci Bożych.
Duchu Święty, wielbię Cię jako źródło mego święcenia. Zgładziwszy me grzechy ogniem swej świętej miłości, przychodzisz do mego serca, aby życie moje przepajać świętością, która płynie od Ojca i Syna i aby zapewnić mi udział w ich chwale.

(Fragment porannej modlitwy oblackiej)

oprac. Anna Pomianek

Źródła:
Trójca Święta, Brewiarz.pl.
Oblacka modlitwa poranna, Oblaci.pl.

Poleć innym!

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Dyskusja

Tagi:
Email
Print
WP Socializer Aakash Web