Święto Świętej Rodziny

29 grudnia 2012 11:38Komentowanie nie jest możliweViews: 925

W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu obchodzimy Święto Najświętszej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.

Już w katakumbach możemy odnaleźć obrazy przedstawiające Najświętszą Rodzinę. Józef – co może być zrozumiałe, biorąc pod uwagę, jak przedstawiony jest w Piśmie Świętym – jest na nich ukazany raczej jako statysta, na dalszym planie. Dopiero w XIV wieku i później spotykamy obrazy oraz rzeźby, na których widnieje pełna Rodzina. Nawet w Polsce od XVII wieku pojawiają się słynne obrazy: w Kaliszu (cała Najświętsza Rodzina), w Studziannie (Święta Rodzina przy stole) i w Miedniewicach niedaleko Niepokalanowa.

Święto Najświętszej Rodziny jest obchodzone od XVIII wieku. A na stałe do liturgii zostało wprowadzone w XIX wieku przez papieża Leona XIII. Wydał on także dekret, w którym aprobował „kult czci zwrócony ku Rodzinie Świętej”. W swoich pismach Leon XIII często zachęcał do naśladowania Najświętszej Rodziny. Dzięki pobożności i związkom ze Świętą Rodziną można było oczekiwać postępów w miłosierdziu, świętości obyczajów i atmosfery pobożności. Leon XIII był pierwszym papieżem, który w jednej ze swoich encyklik wskazał małżeństwo jako miejsce uświęcenia, gdyż do tej pory na rodzinę nie patrzono jako na miejsce, gdzie można wzrastać duchowo i w szczególny sposób służyć Kościołowi.

W jednej ze swoich encyklik papież Leon XIII napisał: „Pod opieką Najświętszej Matki i św. Józefa w zupełnym ukryciu wychowywał się Jezus, Słońce sprawiedliwości, zanim swym blaskiem oświecił narody. Niewątpliwie jaśniała w tej Rodzinie wzajemna miłość, świętość obyczajów i pobożne ćwiczenia – jednym słowem wszystko, co rodzinę może uszlachetnić i ozdobić, aby dać na wzór naszym czasom”.

Święto Świętej Rodziny zostało rozszerzone na cały Kościół przez papieża Benedykta XV w 1921 roku. Obchodzi się je co roku w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu. To święto, jak się wydaje, jest szczególnie ważne dzisiaj, czyli w czasach, w których rodzina przeżywa kryzys. Najświętsza Rodzina stanowi więc wzór miłości, oddania i odpowiedzialności, tak bardzo nam potrzebny. Pokazuje, że mimo problemów i trudności warto wybaczać, zaufać, być może kolejny raz, by budować Bożą rodzinę.

Gdy prześledzimy Ewangelie, znajdziemy następujące wydarzenia z życia Najświętszej Rodziny:

 1. Zwiastowanie narodzenia Pana Jezusa (Łk 1, 26-38)
 2. Nawiedzenie św. Elżbiety (Łk 1, 39-56)
 3. Objawienie św. Józefowi przez Anioła tajemnicy wcielenia (Mt 1, 18-25)
 4. Narodzenie Pana Jezusa (Łk 2, 1-20)
 5. Nadanie imienia Jezusowi (Łk 2, 21)
 6. Oczyszczenie Maryi i ofiarowanie Pana Jezusa (Łk 2, 22-38)
 7. Pokłon mędrców (Mt 2, 1-12)
 8. Ucieczka do Egiptu (Mt 2, 13-15)
 9. Powrót z Egiptu (Mt 2, 19-21; Łk 2, 39-40)
 10. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni (Łk 2, 41-50)
 11. Życie ukryte w Nazarecie (Łk 2, 51-52)

Modlitwa:
Módlmy się. Panie, Jezu Chryste, który będąc poddany Maryi i Józefowi, uświęciłeś życie rodzinne niewysłowionymi cnotami, spraw, abyśmy z pomocą ich obojga naśladowali przykłady Twojej Świętej Rodziny i obcowali z nią w wieczności. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. (za: http://bonifratrzy.pl/index.php?option=18&action=news_show&art_id=1227).

Oprac. Tomasz Powyszyński

Źródła:

http://www.brewiarz.pl/czytelnia/rodzina.php3

http://bonifratrzy.pl/index.php?option=18&action=news_show&art_id=1227

Poleć innym!

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Dyskusja

Tagi:
Email
Print
WP Socializer Aakash Web