Potrzeba nowych powołań

17 października 2012 10:37Komentowanie nie jest możliweViews: 179

Marcin Stradowski ▼

Jan Paweł II, będąc pod natchnieniem Ducha Świętego, stał się przykładem dla kandydatów do kapłaństwa. Z dużą mocą nawoływał i zachęcał do wstępowania w szeregi „robotników Pańskich”, bo „pracy jest wiele, ale robotników mało”. Od nowych powołań zależy dostępność wiary, sakramentów świętych, świętej nauki Kościoła katolickiego. Kapłani zawsze powinni być w naszych modlitewnych intencjach – aby trwali w nauce, byli święci i wierni Jezusowi, aby ich szeregi były stale zasilane nowymi kandydatami.

Papież Benedykt XVI w swym Liście do kapłanów, wydanym z okazji Roku Kapłańskiego przytoczył słowa św. Jana Vianneya:

Bez księdza śmierć i męka Naszego Pana nie służyłaby do niczego. To ksiądz kontynuuje na ziemi dzieło zbawienia… Na co zdałby się dom pełen złota, gdyby w nim nie było nikogo, kto otworzyłby nam doń drzwi? Ksiądz ma klucze do skarbów niebieskich: to on otwiera bramę, on jest ekonomem dobrego Boga; zarządcą Jego dóbr…

Kapłaństwo jest wielkim i świętym powołaniem. Kapłan reprezentuje Boga – naucza św. Jan Vianney i dodaje, że „wszystko mamy dzięki kapłanom: szczęście wieczne, wszystkie łaski i dary niebieskie. Gdyby nie było sakramentu kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana wśród nas (dzięki kapłanowi odprawiana jest Msza św. i Pan przychodzi – MS.). Nie znajdziecie żadnego dobra, które pochodzi od Boga, żeby za nim nie stał kapłan”. Święty przekonuje, że nawet Matka Boża ani aniołowie nie wyspowiadają człowieka. Tylko kapłan spowiada i sprowadza Pana do hostii.

Proboszcz z Ars podkreśla, że

kapłaństwo jest naprawdę czymś bardzo wielkim. Kapłan zrozumie siebie dobrze dopiero w niebie. Gdybyśmy rozumieli na ziemi, czym jest kapłaństwo, umarlibyśmy nie z przejęcia, lecz z miłości. Wszelkie dary Boże na nic by się nam nie zdały, gdybyśmy nie mieli wśród nas kapłanów. (…) Kapłan ma klucze do niebieskiego skarbca: to on otwiera nam drzwi nieba, jest administratorem dóbr Pańskich i ekonomem domu Ojca. Bez kapłanów na nic by się nam zdały Męka i śmierć naszego Pana. (…) Po Bogu kapłan jest najważniejszy! Zostawcie parafię bez kapłana przez dwadzieścia lat, a zaczną w niej adorować cielca. Kiedy ktoś chce zniszczyć religię, najpierw atakuje kapłanów, gdyż tam, gdzie nie ma kapłana, nie ma już ofiary Mszy świętej, nie ma kultu Bożego. (…) Widzicie teraz, jaką moc posiada kapłan. Na jego słowo kawałek chleba staje się Bogiem! To przecież więcej niż całe dzieło stworzenia świata. Ktoś zauważył, że św. Filomena jest posłuszna Proboszczowi z Ars. A dlaczegóż miałaby nie być, skoro sam Bóg jest mu posłuszny? Gdybym spotkał kapłana w towarzystwie anioła, to najpierw pozdrowiłbym kapłana. Anioł jest przyjacielem Boga, lecz to kapłan Go reprezentuje. (…) Kapłaństwo jest umiłowaniem Serca Jezusa. Kiedy spotykacie kapłana, zawsze myślcie o Jezusie”. Wierni powinni wspomagać kapłanów materialnie i modlitwą, a oni winni dbać o dusze swoich wiernych. Kapłaństwo jest wielkim powołaniem.

Jan Paweł II ułożył modlitwę o powołania, którą warto zapamiętać i odmawiać.

Modlitwa bł. Jana Pawła II o powołania

Duchu odwiecznej Miłości, który od Ojca i Syna pochodzisz, dziękujemy Ci za wszystkie powołania Apostołów i Świętych, które użyźniły Kościół. Prosimy Cię, prowadź dalej to swoje dzieło. Pamiętaj, jak w dniu Pięćdziesiątnicy zstąpiłeś na Apostołów zgromadzonych na modlitwie wraz z Maryją, Matką Jezusa, i wejrzyj na swój Kościół, który szczególnie potrzebuje dziś świętych kapłanów, wiernych i wiarygodnych świadków Twojej łaski; Kościół potrzebuje osób konsekrowanych, aby ukazywały innym radość tych, którzy żyją wyłącznie dla Ojca, którzy sami przejmują misję i ofiarę Chrystusa, którzy miłością budują nowy świat. Duchu Święty, odwieczne źródło radości i pokoju, to Ty otwierasz serca i umysły na Boże powołanie; to Ty sprawiasz, że może się spełnić każde pragnienie dobra, prawdy i miłości. Niech Twoje „błagania, których nie można wyrazić słowami” wznoszą się ku Ojcu z serca Kościoła, który cierpi i walczy dla Ewangelii. Otwórz serca i umysły młodych chłopców i dziewcząt, aby nowy rozkwit świętych powołań ukazał światu wierność Twojej miłości oraz by wszyscy mogli poznać Chrystusa, prawdziwe światło, które przyszło na świat, aby przynieść każdemu człowiekowi niezawodną nadzieję życia wiecznego. Amen.

I na koniec jeszcze prośby kard. Desiré-Felicien-Françoisa-Josepha Merciera w tej samej intencji:

Duchu Święty Boże, Tyś źródłem wszelakich cnót, Ty rozdzielasz powołania apostolskie. Przez swoje zstąpienie uczyniłeś z Kościoła Chrystusowego siłę przemieniającą świat. Usłysz dziś wołanie Kościoła wstrząsanego sporami, zagrożonego nowym pogaństwem, potrzebującego licznych powołań dla pokonania kryzysów, dla służenia ludowi. Zstąp w serca młodych, ukaż im rozległe horyzonty współczesnego apostolstwa. Oświeć ich, zachęć do bezgranicznego poświęcenia, poślij na dojrzałe żniwa. Odnów jeszcze raz oblicze ziemi. Maryjo, Służebnico Pana, Oblubienico Ducha Świętego, wyjednaj nam powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Amen.

Duchu Święty, Stworzycielu, proszę Cię pokornie za Oblubienicą Twoją, Kościołem świętym. Bądź mu pomocą przeciwko najazdom nieprzyjaciół jego. Utwierdzaj go, umacniaj łaskawie Twą mocą z wysokości i rozszerzaj po całym świecie. Daj narodom jasność Twego światła, aby w jedności wiary podobały się Tobie. Niech wszystkie narody przyjmą Boską naukę, którą Syn Boży powierzył Kościołowi do przechowywania i ogłaszania światu, aby zostały oświecone prawdziwą wiarą, która prowadzi do zbawienia. Duchu Święty, wspieraj i oświecaj następców Apostołów: Ojca świętego, biskupów i kapłanów całego świata. Błogosław ich pracom, dawaj skuteczność naukom przez nich głoszonym, aby żyli świątobliwie i jako Twoje narzędzia godnie sprawowali na tej ziemi posłannictwo Chrystusa Pana, a prowadząc wiernych do Boga w prawdziwej wierze i świętości życia, zasłużyli, by chwalić Cię w królestwie niebieskim. Amen.

Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów.
Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów.
Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów.
Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów.
Duchu Święty, Duchu Boży, spraw, by kapłani, ożywieni i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.
Duchu Święty, powierzam Ci serca kapłańskie; ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.

————–
Marcin Stradowski – ur. w 1972 r.; jest mężem Kasi i ojcem dwóch synów: Piotrka i Michała. Mieszka w Warszawie. Jest świeckim dominikaninem (tercjarzem – OPs). Za patrona obrał św. Jacka – pierwszego polskiego dominikanina – oraz bł. Jana z Vercelli.

Tekst pochodzi z książki Marcina Stradowskiego “Rozważania na każdy dzień. Cz. VIII: Okres zwykły, wrzesień – październik”. Do zamówienia w pakiecie ebooków Libenter.pl.

Poleć innym!

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Dyskusja

Tagi:
Email
Print
WP Socializer Aakash Web