Na miłość odpowiada się miłością

10 maja 2012 20:45Komentowanie nie jest możliweViews: 264

VI Niedziela Wielkanocna (13 maja 2012)
Perykopa ewangeliczna: J 15,9-17
Czytania: Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48; 1 J 4, 7-10
Rozważa: ks. Tomasz Blicharz ▼


Liturgia Słowa VI niedzieli wielkanocnej jest skoncentrowana wokół tematu miłości.

Już pierwsze czytanie uświadamia nam, że Pan Bóg pragnie przemawiać do wszystkich ludzi. Ci, którzy nie potrafią słuchać Jego głosu, mają jeszcze oczy. I właśnie do takich ludzi Bóg posyła swoich uczniów, aby napełnieni Duchem Świętym prowadzili ich do Boga. Bóg wybiera tych, którzy są bogobojni. Bogobojni to wcale nie znaczy tacy, którzy Boga się boja i ze strachu trwają przy nim wiernie. Bogobojni to znaczy tacy, którzy są pełni szacunku do Boga i z wdzięcznością ufają w to, że Bóg posyła ich w codzienność, aby realizowali Jego Odwieczny plan Zbawiania Świata.

W drugim czytaniu umiłowany uczeń Jezusa Chrystusa, św. Jan, kolejny raz skupia się na tym, czego doświadczył, czyli na miłości. Człowiek Boży to ten, kto potrafi kochać. Miłość na jaką stać człowieka jest tylko nieudolnym życiowym komentarzem do tego, co człowiek otrzymał od Boga. Ktoś kochany może tylko kochać. Człowiek musi pokazywać innym, że należy do Boga. Jak to robić? Jak pokazać w swoim środowisku, w swoim zakładzie pracy, w swojej rodzinie, że należy się do Boga? Nie ma lepszej drogi niż miłość. Właśnie w ten sposób najlepiej możemy pokazać, że należymy do Miłości.

Chrystus, przemawiając do uczniów w czasie Ostatniej Wieczerzy, obiecuje im trwanie w miłości i szczęśliwości. Stawia jednak jeden warunek: „Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania”. Szczęśliwość człowieka według Chrystusa zależy w pierwszej kolejności od tego, czy człowiek żyje według Bożych nakazów. Czym wobec tego jest Chrystusowa szczęśliwość? Niczym innym jak przekonaniem, że prawdziwie szczęśliwy będę nie wtedy, gdy będę kochany, ale wtedy, gdy będę kochany, dlatego że kocham.
————–

Ks. Tomasz Blicharz – ceniony młody kaznodzieja i rekolekcjonista z diecezji rzeszowskiej. Ostatnio nazywany również duszpasterzem blokowisk rzeszowskich. Pisał rozważania biblijne do rzeszowskiego dodatku do „Niedzieli”. Jak sam twierdzi: Biblii nie studiował, tylko próbuje nią żyć.

————–
Tekst Ewangelii (J 15,9-17)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.

Poleć innym!

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Dyskusja

Tagi:
Email
Print
WP Socializer Aakash Web