Papież i hierarchowie na Boże Narodzenie

27 grudnia 2011 11:02Komentowanie nie jest możliweViews: 181

Poniżej przytaczamy wybrane fragmenty homilii oraz przesłań, które w Boże Narodzenie wygłosili ojciec święty Benedykt XVI i wybrani polscy hierarchowie.


Z orędzia papieża Benedykta XVI wygłoszonego 25 grudnia 2011 r. połączonego z błogosławieństwem Urbi et Orbi:

Starożytna antyfona liturgiczna przyzywa Go następującymi słowy: “O Emmanuelu, królu nasz i Prawodawco, nadziejo i ratunku narodów; przyjdź nas wybawić, nasz Panie i Boże”. Veni ad salvandum nos! Przyjdź nas wybawić! Jest to wołanie człowieka każdego czasu, który czuje, że sam nie jest w stanie przezwyciężyć trudności i niebezpieczeństw. Odczuwa potrzebę złożenia swej dłoni w dłoń większą i silniejszą, w dłoń, która z wysoka wyciąga się ku niemu. Drodzy bracia i siostry, tą dłonią jest Jezus, narodzony w Betlejem z Dziewicy Maryi. On jest ręką, jaką Bóg wyciągnął ku ludzkości, by ją wyprowadzić z ruchomych piasków grzechu i postawić ją na nogi na skale, mocnej skale Swojej prawdy i Swojej miłości (por. Ps 40,3).

Tak, to oznacza imię tego Dzieciątka, imię, które z woli Boga, nadali Maryja i Józef: nazywa się Jezus, co znaczy “Zbawiciel” (por. Mt 1, 21 i Łk 1, 31). Został On posłany przez Boga Ojca, aby nas zbawić przede wszystkim od głębokiego zła, zakorzenionego w człowieku i historii: tego zła, jakim jest oddzielenie od Boga, zarozumiała pycha, by zrobić wszystko samemu, by stanąć do konkurencji z Bogiem i aby Go zastąpić, by decydować, co jest dobre, a co złe, by być panem życia i śmierci (por. Rdz 3,1-7). Jest to wielkie zło, wielki grzech, z którego my ludzie nie możemy się wybawić inaczej jak tylko powierzając się Bożej pomocy, jak tylko wołając do Niego: Veni ad salvandum nos! – Przyjdź nas wybawić!
(…)
Drodzy bracia i siostry, skierujmy spojrzenie na Grotę w Betlejem: Dzieciątko, które kontemplujemy, jest naszym zbawieniem! Ono przyniosło na świat uniwersalne przesłanie pojednania i pokoju. Otwórzmy nasze serca, zaprośmy Je do naszego życia. Powiedzmy Mu z ufnością i nadzieją: Veni ad salvandum nos!

Cytaty za: PiotrSkarga.pl


Z telewizyjnego orędzia bożonarodzeniowego abp. Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski wygłoszonego 24 grudnia 2011 r.

Bóg przychodzi do stajni betlejemskiej, „Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony; ogień krzepnie, blask ciemnieje”, a więc to wszystko, co niemożliwe, stało się realne. Trzeba otworzyć serce na tajemnicę, na misterium przyjścia Boga. To jest moment, kiedy Bóg postanowił przemówić do człowieka na sposób ludzki, postanowił do nas, ludzi, mówić naszym językiem, zbawić nas na ludzki sposób. Przyjęcie tego przesłania Bożego to znak wrażliwości, ale i okazja do umocnienia, do przyjęcia dodatkowej siły, do wyzwolenia tych sił, które nasz Stwórca złożył w każdym z nas.

Cytat za: eKAI.pl


Z homilii Prymasa Polski abpa Józefa Kowalczyka wygłoszonej podczas Pasterki 25 grudnia 2011 r. w katedrze gnieźnieńskiej:

Radość i światło Bożego Narodzenia są przeznaczone dla wszystkich ludzkich serc. Jest to radość całego rodzaju ludzkiego i radość nadludzka. Czyż może być bowiem większa radość od tej, że człowiek został przyjęty przez Boga za syna w Synu Bożym, który stał się człowiekiem? I dlatego słyszymy słowa: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania – ludziom dobrej woli (Łk 2,14).

Radość, która wypełniła serca pasterzy betlejemskich jest również naszą radością – jest radością wszystkich ludzi dobrej woli; tych, którzy łakną i pragną sprawiedliwości; tych, którzy płaczą; tych, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości.

Cytat za: eKAI.pl


Z homilii kard. Kazimierza Nycza wygłoszonej podczas Pasterki 25 grudnia 2011 r.w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela:

Tylko na kolanach i tylko w pokorze człowiek może poznać pokornego Boga.
(…)
Jezus przychodzący na świat jako dziecko mówi nam: możecie mi pomagać, bo wszystko co robicie jednemu z braci moich najmniejszych, robicie też mnie.
(…)
Żeby przyjąć światło, trzeba być posłusznym Bogu i pełnym zaufania, że tylko Bóg i Jego święte prawo może rozwiązać wszystkie problemy, także te, które stają przed nami w ostatnich miesiącach, kiedy jesteśmy nieustannie straszeni kryzysem.

Cytaty za: m.Onet.pl


Z homilii metropolity lubelskiego abpa Stanisława Budzika wygłoszonej 25 grudnia 2011 r. w katedrze w Lublinie:

Każde dziecko jest bezcennym darem Bożym – darem dla rodziców, dla ojczyzny, dla Kościoła i świata. Dziękujemy dzisiaj rodzicom, zwłaszcza rodzinom wielodzietnym za ofiarne otwieranie się na dar życia.

Pragnienie dziecka jest czymś pięknym i wspaniałym, wartościowym, ale mimo to nie oznacza ono, że można zaakceptować każdy środek prowadzący do realizacji tego pragnienia.

Betlejem jest wszędzie tam, gdzie panuje miłość i poświęcenie, gdzie pamięta się o samotnych, chorych, smutnych i wątpiących. Betlejem jest wszędzie tam, gdzie w potrzebującym człowieku, zwłaszcza dziecku odkrywa się oblicze Chrystusa, tam, gdzie panuje miłość, radość, tam gdzie głosi się chwałę na wysokościach Bogu i pokój ludziom dobrej woli.

Cytaty za: DziennikWschodni.pl, eKAI.pl

Wybrał: Paweł Pomianek

Poleć innym!

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Dyskusja

Tagi:
Email
Print
WP Socializer Aakash Web