Jeszcze większa Miłość

10 czerwca 2011 12:52Komentowanie nie jest możliweViews: 282

ks. Tomasz Blicharz

ks. Tomasz Blicharz

ks. Tomasz Blicharz
XIII Niedziela Zwykła, Rok A (26 czerwca 2011)

Radykalnego nauczania Chrystusa nie należy rozumieć jako degradacji miłości najbliższych.

Byłoby wielkim błędem, gdyby ktoś, słuchając dzisiaj słów Chrystusa, zwalniał się z miłości bliźnich, nawet na rzecz miłości Bożego Syna. Chrystus, wymieniając najbliższe relacje, jakie może tu na ziemi mieć człowiek, pragnie aby miłość do ojca, matki i najbliższych nie przysłoniła miłości do Boga ani w tej miłości nie przeszkadzała. Jeżeli ktoś naprawdę kocha swoich najbliższych, Ewangelia dzisiejsza jest zapytaniem o to, czy jeszcze większą miłością darzy Chrystusa.

Miłość do Boga musi być tak wielka, że nie będziemy buntować się przed tym, co w naszym życiu nazywamy krzyżem. Iść za Jezusem może tylko ten, kto na wzór swego Mistrza jest gotów „wziąć swój krzyż”.

Dzisiejsza Ewangelia zawiera także ze strony Jezusa zapewnienie rekompensaty za oddanie swego życia dla niego. Oddać życie Bogu, to znaczy zawierzyć i pozwolić Mu kierować swoim życiem, i wierzyć że On to właśnie robi. Trzeba zaufać Mu właśnie w trudnościach i w sytuacjach beznadziejnych, wierząc, że wszystko, co nas spotyka, dzieje się za Jego przyzwoleniem i że On ma w tym jakiś cel.

Jezus przyrzeka coś także temu, kto przyjmuje proroka jako proroka i sprawiedliwego jako sprawiedliwego. Na drodze życia każdego człowieka Bóg stawia proroków i sprawiedliwych. Misją proroków było objaśnianie znaków czasu. Sprawiedliwymi zaś byli Ci, którzy pełnili wolę Bożą. Dostrzeganie tych ludzi i przyjmowanie ich jest przez Boga nagradzane godnością stawania się prorokiem i człowiekiem sprawiedliwym. Chrystus wszystkich tych, którzy chcą być Jego uczniami i prorokować w Jego imieniu, poucza, że nie można być prorokiem bez słuchania nauczania prorockiego. Nie da się nauczać innych, jeśli samemu nie słucha się nauk. Nie da się upominać, jeśli samemu nie reaguje się na upomnienia. Nie da się wreszcie prowadzić innych, jeśli samemu nie jest się prowadzonym.

Zatem bycie apostołem wymaga od ucznia Chrystusa większej miłości niż ta, jaką dzieli się z najbliższymi, wymaga wzięcia krzyża i dostrzegania tych, których do nas posyła sam Bóg. Przyjmując proroka lub człowieka sprawiedliwego pod swój dach, zapraszamy Jezusa do naszego życia. Wypełniając wszystkie trzy wskazania dzisiejszej Ewangelii, możemy być pewni nagrody od Boga.

———-

Ks. Tomasz Blicharz – ceniony młody kaznodzieja i rekolekcjonista z diecezji rzeszowskiej. Ostatnio nazywany również duszpasterzem blokowisk rzeszowskich. Pisał rozważania biblijne do rzeszowskiego dodatku do „Niedzieli”. Jak sam twierdzi: Biblii nie studiował, tylko próbuje nią żyć.

Poleć innym!

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Dyskusja

Tagi:
Email
Print
WP Socializer Aakash Web