Dlaczego warto stworzyć stronę internetową parafii lub zgromadzenia zakonnego?

27 lipca 2011 15:42Komentowanie nie jest możliweViews: 366

Stanisław Grochmal, Marcin Łoza

Strona parafialna może stanowić istotną pomoc w ewangelizacji wspólnoty parafialnej czy poszczególnych grup duszpasterskich, do których będzie kierowana.


Charakter stron (witryn) internetowych jest bardzo różny, najczęściej informacyjny (wiadomości, informacje ogólnie użyteczne), edukacyjny (podręczniki, encyklopedie, słowniki), biznesowy (zamawianie i sprzedaż towarów, notowania giełdowe), nierzadko kulturalny i rozrywkowy (dyskusje, gry). Widoczna jest także znacząca liczba stron o charakterze religijnym. Są to strony instytucji kościelnych (diecezje, parafie, zgromadzenia zakonne), strony o charakterze formacyjnym i dyskusyjnym, a także obszerne portale o tematyce religijnej, obejmujące bardzo szeroki wachlarz zagadnień. Ich bardzo zróżnicowany zakres tematyczny i stopień wykorzystania technik audiowizualnych Internetu świadczą o bogactwie możliwości tego narzędzia i prowokują do pytania, czy przeciętny użytkownik komputera też może stworzyć własną stronę internetową i utrzymywać ją w aktualnym stanie.

Wielu księży rezygnuje z prób założenia strony dla parafii, uważając, że potrzeba do tego profesjonalnej wiedzy i doświadczenia informatycznego. Bardziej istotnym wydają się jednak pytania: dla kogo i po co chcę stworzyć stronę internetową? Co zamierzam przez jej stworzenie i rozwój uzyskać? Co będzie kryterium sukcesu – czy tylko liczba odwiedzin, listów od czytelników, czy coś jeszcze? Ile czasu, sił, pieniędzy chcę na nią poświęcić?

Odpowiadając na te pytania, dobrze jest uświadomić sobie, czego przeciętny użytkownik Internetu szuka na witrynach parafialnych. Najczęściej potrzebuje znaleźć konkretne informacje, aktualne wiadomości z życia parafii lub kontakt z innymi osobami. Informacja dotyczy zwykle godzin sprawowania Mszy św. i nabożeństw lub otwarcia kancelarii parafialnej czy danych o pracujących w parafii księżach. Wiadomości o parafii – to np. relacje z wydarzeń i uroczystości parafialnych, teksty ogłoszeń duszpasterskich lub czytań mszalnych, a także teksty dotyczące życia społeczności lokalnej. Szukanie kontaktu z innymi osobami dotyczy np. możliwości uzyskania fachowej porady czy pomocy zarówno materialnej, jak i duchowej (prośba o modlitwę) lub możliwości uczestniczenia w jakiejś grupie duszpasterskiej, ruchu czy wspólnocie.

Witryny parafialne lub ich poszczególne odsłony (zakładki) mogą być skierowane do wszystkich parafian, lub tylko do osób dorosłych i ludzi starszych, do młodzieży lub dzieci, a także do osób spoza parafii. Mogą być kierowane do danej grupy wiekowej lub tematycznej. W każdym przypadku należy jasno określić zarówno potencjalnego odbiorcę – czytelnika danej strony, jak też cel, któremu służy dana strona parafialna. Celem może być samo zwiększenie liczby czytelników wśród parafian oraz wynikający z tego wyższy stan wiedzy o pracy duszpasterskiej w parafii, zainspirowanie nawet przypadkowego czytelnika strony do modlitwy i odnowy życia duchowego (i tutaj bardzo pomocne mogą być treści zamieszczane na stronie DziennikParafialny.pl), zwrócenie uwagi na istotne sprawy parafii i społeczności lokalnej czy wreszcie udostępnienie czytelnikowi istotnych informacji o funkcjonowaniu parafii.

Warto wyraźnie podkreślić, że strona parafialna nie jest warunkiem koniecznym ani do zbawienia, ani do prawidłowego funkcjonowania wspólnoty parafialnej. Nie jest ona jedynym źródłem głoszenia Ewangelii czy działania Kościoła. Może natomiast, pod warunkiem wysokiej jakości merytorycznej a także estetycznej czy funkcjonalnej, stanowić istotną pomoc w ewangelizacji wspólnoty parafialnej czy poszczególnych grup duszpasterskich, do których będzie kierowana.

Nieco inny cel niż parafie stawiają sobie zgromadzenia zakonne przy tworzeniu witryn internetowych. Najczęściej jest to chęć zapoznania osób odwiedzających daną stronę z powołaniem do życia zakonnego w danym zgromadzeniu, jego realizacją w różnych formach działalności, informacją o założycielu, o podstawowych punktach duchowości oraz o historii danego zgromadzenia, a także przedstawienie użytecznych informacji o strukturze, placówkach, miejscach pracy, działalności misyjnej.

Internet może także być pomocny do szybkiego i efektywnego przekazywania wiadomości do wielu członków danego zgromadzenia, nie tylko za pomocą poczty elektronicznej, lecz także poprzez umieszczanie wiadomości i różnych dokumentów czy artykułów na odpowiednio przygotowanych stronach internetowych, z zabezpieczeniem dostępu do nich tylko dla upoważnionych użytkowników. Może to stanowić rodzaj wewnętrznej gazetki zakonnej.

Stanisław Grochmal, Marcin Łoza

Poleć innym!

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Dyskusja

Tagi:
Email
Print
WP Socializer Aakash Web